Βρίσκεστε Εδώ

Supernatural Ιστορία: Δεσμευτικές Σφραγίδες (Binding Links)

Οι Δεσμευτικές Σφραγίδες, είναι σύμβολα που μπορεί να περιορίσουν, να αιχμαλωτίσουν τους δαίμονες ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα έχει παγιδευτεί σε κάποιο “meatsuit”, δηλαδή σε κάποιο ανθρώπινο ον που έχουν καταλάβει. Στην περίπτωση των δαιμόνων, δεν μπορούν ούτε να ξεφύγουν εθελοντικά ούτε να εξορκιστούν. Οι Δεσμευτικές Σφραγίδες είναι δυνατόν να χαραχτούν

Top