Ημερήσιο Αρχείο: 4 Ιουλίου 2017

Supernatural Ιστορία: Δεσμευτικές Σφραγίδες (Binding Links)

Οι Δεσμευτικές Σφραγίδες, είναι σύμβολα που μπορεί να περιορίσουν, να αιχμαλωτίσουν τους δαίμονες ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα έχει παγιδευτεί σε κάποιο “meatsuit”, δηλαδή σε...