Βρίσκεστε Εδώ

Supernatural Ιστορία: Ο Σταυρός (Crucifix/Cross)

Σταυρός Μια απεικόνιση του σταυρού, πάνω στον οποίο σταυρώθηκε ο Ιησούς. Aντιπροσωπεύει την καλοσύνη του Χριστού και του Θεού αλλά και τη δύναμη του καλού εναντίον του κακού. Οι σταυροί  χρησιμοποιούνται για να αποκρούσουν τα βαμπίρ και τους δαίμονες, που σχετίζονται με τον Διάβολο. Πολλές λαϊκές παραδόσεις, οι οποίες αναφέρονται στα

Top