Σενάρια των επεισοδίων Supernatural

Σενάρια όλων των επεισοδίων του Supernatural!


 Σενάρια– Τα σενάρια όλων των επεισοδίων του Supernatural που έχουν προβληθεί

Season 1

supernatural season 1 logo opening card | Οδηγός Επεισοδίων

Season 2

supernatural season 2 logo opening card| Οδηγός Επεισοδίων

Season 3

supernatural season 3 logo opening card | Οδηγός Επεισοδίων

Season 4

supernatural season 4 logo opening card | Οδηγός Επεισοδίων

 Season 13

Season 5

supernatural season 5 logo opening card | Οδηγός Επεισοδίων

Season 6

supernatural season 6 logo opening card | Οδηγός Επεισοδίων

Season 7

supernatural season 7 logo opening card | Οδηγός Επεισοδίων

Season 8

supernatural season 8 logo opening card | Οδηγός Επεισοδίων

Season 9

supernatural season 9 logo opening card | Οδηγός Επεισοδίων

Season 10

Supernatural Season 10 Official Opening Title | Οδηγός Επεισοδίων

Season 11Supernatural Season 11 Opening Card-Title

Season 12

supernatural-season-12-opening-title-card