Σενάριο Supernatural | 1×08 – Bugs

Καλύτερα Επεισόδια του SPN

Orestishttp://supernaturalgreece.gr/
Όλα ξεκίνησαν στις 22/04/11 όταν η απόφαση για ένα ήρεμο blog σχετικά με τη σειρά Supernatural πήρε σάρκα και οστά. Η συνέχεια γνωστή. Πρωτοπορία σε events σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τις αγαπημένες μας σειρές και το Supernaturalgreece.gr είναι πλέον γεγονός. Γίναμε χιλιάδες, γίναμε η πιο όμορφη ιντερνετική οικογένεια. Το 2015 παρευρέθηκα στο συνέδριο της Ρώμης γνωρίζοντας από κοντά το cast του Supernatural.

Σενάριο Supernatural | 1×08 – Bugs

Written by: Rachel Nave and Bill Coakley

Directed by: Kim Manners

Air Date: 8 Nov 2005bugs-Promo-Poster

EXT. OASIS PLAINS, OKLAHOMA

Construction workers are building a luxury home complex. The scene focuses on two employees from Oklahoma Gas and Power, TRAVIS WEAVER and DUSTIN BURWASH.

TRAVIS Man, these are some phat houses, huh? I’d like to live here.

DUSTIN Yeah, too bad you can’t afford it.

TRAVIS Yeah, you’re right. This neighborhood’ll be damn expensive when it’s done.

TRAVIS No, this place is perfect. (He smacks a bug on the side of his neck.) Except for the mosquitoes. (Off-screen, he can hear DUSTIN screaming for help. He turns and sees that DUSTIN has fallen into a hole in the ground.) Dustin? (He rushed over to the hole.)

DUSTIN Help me, I’m trapped! I broke my ankle!

TRAVIS All right, I’ll get a rope!

He leaves. Inside the hole, DUSTIN is clutching his bloody ankle, breathing heavily. He looks around nervously and sees that there are thousands of beetles inside the walls of the hole. Several of them have landed on his hand, and he frantically brushes them off.

DUSTIN Oh, God.

Outside the hole, TRAVIS runs to a nearby truck and opens it. Back inside the hole, tons of beetles are beginning to cover DUSTIN’S body. They gather in groups on his clothing and skin.

DUSTIN Travis, help!

TRAVIS Hang on!

TRAVIS gets a rope from the truck. Inside the hole, DUSTIN is almost entirely covered in beetles.

DUSTIN Travis, help!

He continues to scream as beetles crawl inside his ears and nose.

TRAVIS It’s okay, Dustin! It’s okay! (He runs back to the hole with supplies.) Dustin? Dustin, I’m here! (He looks into the hole with a flashlight, horrified.) Oh, God.

Inside the hole, DUSTIN is dead. He is bleeding heavily from the ears, nose, and eyes.
END TEASER

EXT. OKLAHOMA BAR – NIGHT

SAM is reading a newspaper article about DUSTIN. A minute later, DEAN comes outside, laughing and waving a wad of cash in the air.

SAM You know, we could get day jobs once in a while.

DEAN Hunting’s our day job. And the pay is crap.

SAM Yeah, but hustling pool? Credit card scams? It’s not the most honest thing in the world, Dean.

DEAN Well, let’s see honest. (He holds out one hand.) Fun and easy. (He holds out the other, and gestures that “fun and easy” outweighs “honest”.) It’s no contest. Besides, we’re good at it. It’s what we were raised to do.

SAM Yeah, well, how we were raised was jacked.

DEAN Yeah, says you. We got a new gig or what?

SAM Maybe. Oasis Plains, Oklahoma – not far from here. A gas company employee, Dustin Burwash, supposedly died from Creutzfeldt-Jakob.

DEAN Huh?

SAM Human mad cow disease.

DEAN Mad cow. Wasn’t that on Oprah?

SAM You watch Oprah?

DEAN, embarrassed, can’t think of anything to say.

DEAN (changing topic) So this guy eats a bad burger. Why is it our kind of thing?

SAM Mad cow disease causes massive brain degeneration. It takes months, even years, for the damage to appear. But this guy, Dustin? Sounds like his brain disintegrated in about an hour. Maybe less.

DEAN Okay, that’s weird.

SAM Yeah. Now, it could be a disease. Or it could be somethin’ much nastier.

DEAN All right. Oklahoma. (They get in the car.) Man. Work, work, work. No time to spend my money.

They drive off.
EXT OKLAHOMA GAS AND POWER COMPANY BUILDING – DAY

DEAN and SAM get out of the car and approach TRAVIS.

SAM Travis Weaver?

TRAVIS Yeah, that’s right.

DEAN Are you the Travis who worked with Uncle Dusty?

TRAVIS Dustin never mentioned nephews.

DEAN Really? Well, he sure mentioned you. He said you were the greatest.

SAM Yeah.

TRAVIS (smiling) Oh, he did? Huh.

DEAN Listen, we wanted to ask you… what exactly happened out there?

TRAVIS I’m not sure. He fell in a sinkhole, I went to the truck to get some rope, and, uh… by the time I got back…

DEAN What did you see?

TRAVIS Nothin’. Just Dustin.

SAM No wounds or anything?

TRAVIS Well, he was bleeding… from his eyes and his ears, his nose. But that’s it.

DEAN So you think it could be this whole mad cow thing?

TRAVIS I don’t know. That’s what the doctors are sayin’.

SAM But if it was, he would’ve acted strange beforehand, like dementia, loss of motor control. You ever notice anything like that?

TRAVIS No. No way. But then again, if it wasn’t some disease, what the hell was it?

DEAN That’s a good question.

SAM You know, can you tell us where this happened?

TRAVIS Yeah.

A while later, DEAN and SAM arrive at the scene of DUSTIN’S death. The sinkhole is surrounded by police tape.

DEAN Huh. What do you think?

SAM I don’t know. But if that guy, Travis, was right, it happened pretty damn fast.

They duck under the police tape and look into the hole with a flashlight.

DEAN So, what? Some sort of creature chewed on his brain?

SAM No, there’d be an entry wound. Sounds like this thing worked from the inside.

DEAN Huh. Looks like there’s only room for one. You wanna flip a coin?

SAM Dean, we have no idea what’s down there.

DEAN picks up a nearby coil of rope.

DEAN All right, I’ll go if you’re scared. You scared?

SAM Flip the damn coin.

DEAN chuckles and takes a coin out of his pocket.

DEAN All right, call it in the air… chicken.

He flips the coin, and SAM catches it in midair.

SAM I’m going.

DEAN I said I’d go.

SAM I’m going.

DEAN All right.

SAM begins tying the rope around his waist.

SAM Don’t drop me.
INT. IMPALA

While DEAN drives, SAM is examining a dead beetle in his hand.

DEAN So you found some beetles. In a hole, in the ground. That’s shocking, Sam.

SAM There were no tunnels, no tracks. No evidence of any other kind of creature down there. You know, some beetles do eat meat. Now, it’s usually dead meat, but

DEAN How many did you find down there?

SAM Ten.

DEAN It’d take a whole lot more than that to eat out some dude’s brain.

SAM Well, maybe there were more.

DEAN I don’t know, it sounds like a stretch to me.

SAM Well, we need more information on the area, the neighborhood. Whether something like this has ever happened before.

As they drive through town, they pass a sign for an open house, decorated with red balloons.

SAM What?

DEAN I know a good place to start. (Another sign reads, “Models Open. New Buyers’ BBQ Today!”) I’m kinda hungry for a little barbeque, how ’bout you? (SAM gives him a knowing look.) What, we can’t talk to the locals?

SAM And the free food’s got nothin’ to do with it?

DEAN Of course not. I’m a professional.

SAM Right.

They pull over and get out of the car. They begin walking down the street to the open house.

DEAN Growin’ up in a place like this would freak me out.

SAM Why?

DEAN Well, manicured lawns, “How was your day, honey?” I’d blow my brains out.

SAM There’s nothing wrong with “normal”.

DEAN I’d take our family over normal any day.

They approach the house and knock on the door. The homeowner, LARRY PIKE, answers.

LARRY Welcome.

DEAN This the barbeque?

LARRY Yeah, not the best weather, but… I’m Larry Pike, the developer here. And you are… ?

DEAN Dean. This is Sam.

They shake hands.

LARRY Sam, Dean, good to meet you. So, you two are interested in Oasis Plains?

DEAN Yes, sir.

LARRY Let me just say – we accept homeowners of any race, religion, color, or… sexual orientation.

SAM and DEAN realize what he is trying to say.

DEAN We’re brothers.

LARRY seems slightly embarrassed.

SAM Our father is getting on in years, and we’re just lookin’ for a place for him.

LARRY Great, great. Well, seniors are welcome, too. Come on in.

LARRY takes them outside to the backyard. There are lots of people walking around, chatting and eating.

SAM You said you were the developer?

LARRY Eighteen months ago, I was walking this valley with my survey team. There was nothing here but scrub brush and squirrels. And you know what, we built such a nice place to live that I actually bought into it myself. This is our house. We’re the first family in Oasis Plains. (They walk over to his wife.) This is my wife, Joanie.

JOANIE Hi there.

DEAN Hi. (They shake hands.)

JOANIE Hi, nice to meet you.

LARRY Sam and Dean.

SAM (shaking her hand) Sam.

JOANIE Pleasure.

LARRY Tell them how much you love the place, honey. And lie if you have to because I need to sell some houses.

JOANIE Right. (They laugh.)

LARRY Boys, will you excuse me? (He leaves.)

JOANIE Don’t let his salesman routine scare you. This really is a great place to live.
A very energetic woman, LYNDA BLOOME, approaches them. Her black hair is pulled back in a tight bun.

LYNDA Hi, I’m Lynda Bloome, head of sales.

JOANIE And Lynda was second to move in. She’s a very noisy neighbor, though. (She leaves.)

LYNDA (laughing) She’s kidding, of course. I take it you two are interested in becoming homeowners.

DEAN Well…

SAM Y-yeah, well…

LYNDA Well, let me just say that we accept homeowners of any race, religion, color, or… sexual orientation. (DEAN chuckles.)

DEAN Right. Um… I’m gonna go talk to Larry. (to SAM) Okay, honey?

He walks away, smacking SAM on his ass. SAM and LYNDA share an awkward silence.
INT. PIKE RESIDENCE

Inside the house, LARRY and DEAN come downstairs, finishing a tour.

LARRY You’ve got three choices – carpet, hardwood, and tile.

DEAN notices a jar full of bugs on a nearby table.

DEAN Whoa. Someone likes bugs.

LARRY My son – he’s into insects. He’s very… inquisitive.
EXT. PIKE RESIDENCE

Outside, LYNDA is still talking to SAM.

LYNDA Who can say “no” to a steam shower? I use mine everyday.

SAM (uninterested) Sounds great. (While LYNDA continues talking, SAM notices a tarantula crawling towards her hand, which is resting on a table. A few feet away, LARRY’s son, MATT, is watching excitedly.) Excuse me. (He pushes LYNDA out of the way and picks up the spider, bringing it over to MATT.) Is this yours?

MATT (taking it from him) You gonna tell my dad?

SAM I don’t know. Who’s your dad?

MATT (scoffs) Yeah, Larry usually skips me in the family introductions.

SAM Ouch. First name basis with the old man – sounds pretty grim.

MATT Well, I’m not exactly brochure material.

SAM Well, hang in there. It gets better, all right? I promise.

MATT When?

LARRY Matthew. (They turn to see LARRY and DEAN walking towards them.) I am so sorry about my son and his… pet.

SAM It’s no bother.

LARRY Excuse us.

He walks away with MATT.

SAM Remind you of somebody? (DEAN looks over at LARRY, who is yelling at MATT. He looks back at SAM, confused.) Dad?

DEAN Dad never treated us like that.

SAM Well, Dad never treated you like that. You were perfect. He was all over my case. You don’t remember?

DEAN Well, maybe he had to raise his voice, but sometimes, you were out of line.

SAM (scoffs) Right. Right, like when I said I’d rather play soccer than learn bowhunting.

DEAN Bowhunting’s an important skill.

SAM (rolling his eyes) Whatever. How was your tour?

DEAN Oh, it was excellent. I’m ready to buy. (SAM laughs.) So you might be onto somethin’. Looks like Dustin Burwash wasn’t the first strange death around here.

SAM What happened?

DEAN About a year ago, before they broke ground, one of Larry’s surveyors dropped dead while on the job. Get this severe allergic reaction to bee stings.

SAM More bugs.

DEAN (nodding) More Bugs.
INT. IMPALA

While SAM drives through the neighborhood, DEAN looks through their father’s journal.

DEAN You know, I’ve heard of killer bees, but killer beetles? What is it that could make different bugs attack?

SAM Well, hauntings sometimes include bug manifestations.

DEAN Yeah, but I didn’t see any evidence of ghost activity.

SAM Yeah, me neither.

DEAN Maybe they’re being controlled somehow. You know, by something or someone.

SAM You mean, like Willard?

DEAN Yeah, bugs instead of rats.

SAM There are cases of psychic connections between people and animals – elementals, telepaths.

DEAN Yeah, that whole Timmy-Lassie thing. (He thinks for a second and realizes something.) Larry’s kid – he’s got bugs for pets.

SAM Matt?

DEAN Yeah.

SAM He did try to scare the realtor with a tarantula.

DEAN You think he’s our Willard?

SAM I don’t know. Anything’s possible, I guess.

DEAN Ooh, hey. Pull over here.

SAM pulls into the empty driveway of one of the Oasis Plains homes.

SAM What are we doing here?

DEAN (getting out of the car) It’s too late to talk to anybody else.

SAM We’re gonna squat in an empty house?

DEAN I wanna try the steam shower. Come on. (SAM doesn’t move.) Come on!

Reluctantly, SAM pulls the car into the garage, and DEAN closes it.
INT. BLOOME RESIDENCE

LYNDA BLOOME enters her bedroom, turning on the light. She turns on the television and takes her hair out of the bun.

WOMAN ON TV Atoka Valley County began mandatory insecticide spraying across a wide swath of the district today. Authorities say the decision to spray was made because of several recent cases of West Nile virus, coupled with a dramatic increase in the mosquito population of some areas.

As she is watching the news, a large spider crawls out of LYNDA’S hair and onto her face. She gasps and swipes it away. She turns off the television, frightened.

A few moments later, LYNDA is in the shower. While she is washing her hair, a very big spider crawls out from behind the showerhead. In a matter of seconds, hundreds of enormous spiders begin crawling out from the tiles. LYNDA opens her eyes and screams. She breaks through the glass of the shower doors and tries to run away. The camera pans over to her. A trail of blood leads from the bathtub to the bedroom floor. LYNDA is lying there, dead, as several smaller spiders run across her body.
INT. OASIS PLAINS HOME; MORNING

SAM approaches the bathroom door, where the shower can be heard running. He knocks.

SAM You ever comin’ out of there?

DEAN O.S What?

SAM Dean, a police call came in on the scanner.

DEAN Hold on.

SAM Someone was found dead three blocks from here. Come on.

The bathroom door opens. DEAN is standing there, in the steam-filled room, with a towel on his head.

DEAN This shower is awesome.

SAM (rolling his eyes) Come on. (He walks away.)
EXT. BLOOME RESIDENCE

DEAN and SAM pull up and get out of the car. They approach LARRY, who is finishing talking to someone on the phone. LYNDA’S body is being carried out in a body bag on a stretcher.

LARRY Hello. You’re, uh, back early.

DEAN Yeah, we just drove in, wanted to take another look at the neighborhood.

SAM What’s goin’ on?

LARRY You guys met, uh… Lynda Bloome at the barbeque?

SAM The realtor.

LARRY Well, she, uh… passed away last night.

The boys are shocked.

DEAN What happened?

LARRY I’m still tryin’ to find out. Identified the body for the police. Look, I-I’m sorry, this isn’t a good time now.

SAM It’s okay.

LARRY Excuse me.

He leaves them.

DEAN You know what we have to do, right?

SAM Yeah. Get in that house.

DEAN See if we got a bug problem.

A few minutes later, they climb over the fence, up the side of the house, and through LYNDA’S bedroom window.
INT. BLOOME RESIDENCE

The outline of her dead body is drawn on the carpet.

DEAN This looks like the place. (They walk over to another part of the room. DEAN picks up a towel, and drops it when he sees it is covered in dead spiders.) Spiders. From Spider Boy?

SAM Matt – maybe.
EXT. ROAD – DAY

DEAN and SAM pull up at the curb. Across the street, MATT gets off a school bus and begins walking.

DEAN Isn’t his house that way?

He points in the opposite direction.

SAM Yup.

DEAN So where’s he goin’?

They get out of the car and begin following MATT. They find him in the woods, examining a grasshopper.

SAM Hey, Matt. Remember me?

MATT What are you doin’ out here?

DEAN Well, we wanna talk to you.

MATT You’re not here to buy a house, are you? (DEAN shakes his head.) W-wait. You’re not serial killers? (SAM and DEAN laugh.)

SAM No, no. No, I think you’re safe.

DEAN So, Matt… you sure know a lot about insects.

MATT So?

DEAN Did you hear what happened to Lynda, the realtor?

MATT I hear she died this morning.

DEAN Mm, that’s right. Spider bites.

SAM Matt… you tried to scare her with a spider.

MATT Wait. You think I had something to do with that?

DEAN You tell us.

MATT That tarantula was a joke. Anyway, that wouldn’t explain the bee attack or the gas company guy.

SAM You know about those?

MATT There is somethin’ going on here. I don’t know what… but something’s happening with the insects. Let me show you something.

He picks up his backpack and beings walking with them to another area.

SAM So, if you knew about all this bug stuff, why not tell your dad? Maybe he could clear everybody out.

MATT Believe me, I’ve tried. But, uh, Larry doesn’t listen to me.

SAM Why not?

MATT Mostly? He’s too disappointed in his freak son.

SAM (scoffs) I hear you.

DEAN You do?

SAM turns and gives him a look.

SAM Matt, how old are you?

MATT Sixteen.

SAM Well, don’t sweat it, because in two years, something great’s gonna happen.

MATT What?

SAM ollege. You’ll be able to get out of that house and away from your dad.

DEAN What kind of advice is that? Kid should stick with his family.

SAM sighs and glares at him.

SAM How much further, Matt?

MATT We’re close.

SAM glares at DEAN one more time before he continues walking. A few moments later, they reach a large clearing. The sounds of hundreds of different insects can be heard among the trees.

MATT I’ve been keeping track of insect populations. It’s, um, part of an AP science class.

DEAN You two are like peas in a pod.

SAM ignores him.

SAM What’s been happening?

MATT A lot. I mean, from bees to earthworms, beetles… you name it. It’s like they’re congregating here.

DEAN Why?

MATT I don’t know.

SAM What’s that?

He points to a dark patch of grass a few feet away. Curious, they walk over to it and discover hundreds of worms. DEAN steps on some of them, and they fall into the ground, creating a hole. He crouches down and uses a stick to poke around in the hole.

DEAN There’s somethin’ down there.

He puts the stick down and puts his hand into the hole. With a disgusted expression, he feels something inside the hole. He brings his hand back up, and the three boys look horrified. Covered in dirt and worms, is a human skull.
EXT. DEPARTMENT OF ANTHROPOLOGY

SAM and Dean pull up outside the local university and get out of the car. They take the box of bones out from the backseat and head towards the building.

SAM So, a bunch of skeletons in an unmarked grave.

DEAN Yeah. Maybe this is a haunting. Pissed off spirits? Some unfinished business?

SAM Yeah, maybe. Question is, why bugs? And why now?

DEAN That’s two questions. (SAM ignores him.) Yeah, so with that kid back there… why’d you tell him to just ditch his family like that?

SAM Just, uh… I know what the kid’s goin’ through.

DEAN How ’bout tellin’ him to respect his old man, how’s that for advice?

SAM Dean, come on. (They stop walking.) This isn’t about his old man. You think I didn’t respect Dad. That’s what this is about.

DEAN Just forget it, all right? Sorry I brought it up.

SAM I respected him. But no matter what I did, it was never good enough.

DEAN So what are you sayin’? That Dad was disappointed in you?

SAM Was? Is. Always has been.

DEAN Why would you think that?

SAM Because I didn’t wanna bowhunt or hustle pool – because I wanted to go to school and live my life, which, to our whacked-out family, made me the freak.

DEAN Yeah, you were kind of like the blonde chick in The Munsters.

SAM Dean, you know what most dads are when their kids score a full ride? Proud. Most dads don’t toss their kids out of the house.

DEAN I remember that fight. In fact, I seem to recall a few choice phrases comin’ out of your mouth.

SAM You know, truth is, when we finally do find Dad… I don’t know if he’s even gonna wanna see me.

DEAN Sam, Dad was never disappointed in you. Never. He was scared.

SAM What are you talkin’ about?

DEAN He was afraid of what could’ve happened to you if he wasn’t around. But even when you two weren’t talkin’… he used to swing by Stanford whenever he could. (SAM’S smirk fades.) Keep an eye on you. Make sure you were safe.

SAM What?

DEAN Yeah.

SAM Why didn’t you tell me any of that?

DEAN Well, it’s a two-way street, dude. You could’ve picked up the phone. (SAM stares at him sadly.) Come on, we’re gonna be late for our appointment.

He walks away.
INT. COLLEGE CLASSROOM

SAM and DEAN are talking with the professor.

PROFESSOR So, you two are students?

SAM Yeah. Yeah, uh, we’re in your class – Anthro 101?

PROFESSOR Oh, yeah.

DEAN So, what about the bones, Professor?

PROFESSOR This is quite an interesting find you’ve made. I’d say they’re 170 years old, give or take. The timeframe and the geography heavily suggest Native American.

SAM Were there any tribes or reservations on that land?

PROFESSOR Not according to the historical record. But the, uh, relocation of native peoples was quite common at that time.

SAM Right. Well, are there any local legends? Oral histories about the area?

PROFESSOR Well… you know, there’s a Euchee tribe in Sapulpa. It’s about sixty miles from here. Someone out there might know the truth.

DEAN All right.
EXT. ROAD THROUGH SAPULPA

DEAN and SAM are driving through Sapulpa. They stop and ask a Native American man for directions. Once he directs them where to go, they thank him and drive away.
INT. OKLAHOMA DINER

SAM and DEAN enter and find another Native American man playing cards at a table.

SAM Joe White Tree? (The man nods.) We’d like to ask you a few questions, if that’s all right.

DEAN We’re students from the university.

JOE No, you’re not. You’re lying.

DEAN seems taken aback.

DEAN Well, truth is

JOE You know who starts sentence with “truth is”? Liars.

DEAN exchanges a look with SAM.

SAM Have you heard of Oasis Plains? It’s a housing development near the Atoka Valley.

JOE (to Dean) I like him. He’s not a liar. (DEAN looks angry.) I know the area.

SAM What can you tell us about the history there?

JOE Why do you wanna know?

SAM Something… something bad is happening in Oasis Plains. We think it might have something to do with some old bones we found down there – Native American bones.

JOE I’ll tell you what my grandfather told me, what his grandfather told him. Two hundred years ago, a band of my ancestors lived in that valley. One day, the American cavalry came to relocate them. They were resistant, the cavalry impatient. As my grandfather put it, on the night the moon and the sun share the sky as equals, the cavalry first raided our village. They murdered, raped. The next day, the cavalry came again, and the next, and the next. And on the sixth night, the cavalry came one last time. And by the time the sun rose, every man, woman, and child still in the village was dead. They say on the sixth night, as the chief of the village lay dying, he whispered to the heavens that no white man would ever tarnish this land again. Nature would rise up and protect the valley. And it would bring as many days of misery and death to the white man as the cavalry had brought upon his people.

DEAN Insects. Sounds like nature to me. Six days.

JOE And on the night of the sixth day, none would survive.

SAM and DEAN exchange a look.
EXT. OKLAHOMA DINER

SAM and DEAN are walking back to the car.

SAM When did the gas company man die?

DEAN Uh, let’s see, we got here Tuesday, so, Friday the twentieth.

SAM March twentieth? (DEAN nods.) That’s the spring equinox.

DEAN The night the sun and the moon share the sky as equals.

SAM So, every year about this time, anybody in Oasis Plains is in danger. Larry built this neighborhood on cursed land.

DEAN And on the sixth night – that’s tonight.

SAM If we don’t do something, Larry’s family will be dead by sunrise. So how do we break the curse?

DEAN You don’t break a curse. You get out of its way. We’ve gotta get those people out now.

They get in the car and drive away.
EXT. PIKE RESIDENCE – NIGHT

MATT is in the backyard with a flashlight. He hears a noise coming from the ground. He crouches down by a patch of ground and moves a rock. Suddenly, tons of cockroaches come crawling out from under the dirt. MATT runs away.
INT. IMPALA

DEAN is driving while talking on the phone with LARRY.

DEAN Yes, Mr. Pike, there’s a mainline gas leak in your neighborhood.

LARRY (in his kitchen) God, really? And how big?

DEAN Well, it’s fairly extensive. I don’t want to alarm you, but we need your family out of the vicinity for at least twelve hours or so, just to be safe.

LARRY And who is this, again?

DEAN Travis Weaver. I work for Oklahoma Gas and Power.

LARRY Uh-huh. Well, the problem is, I know Travis. He’s worked with us for a year, so who is this?

DEAN Uh…

Panicked, he hangs up.

SAM Give me the phone.

He takes the phone from DEAN and dials a number. At the Pike residence, MATT answers his cell phone.

MATT Hello?

SAM Matt, it’s Sam.

MATT Sam, my backyard is crawling with cockroaches.

SAM Matt, just listen. You have to get your family out of that house right now, okay?

MATT What, why?

SAM Because something’s coming.

MATT More bugs?

SAM Yeah, a lot more.

MATT My dad doesn’t listen in the best of circumstances, what am I supposed to tell him?

SAM You’ve gotta make him listen, okay?

DEAN Give me the phone, give me the phone. (He grabs the phone from SAM.) Matt, under no circumstances are you to tell the truth, they’ll just think you’re nuts.

MATT But he’s my

DEAN Tell him you have a sharp pain in your right side and you’ve gotta go to the hospital, okay?

MATT Yeah. Yeah, okay.

He hangs up, and so does DEAN.

DEAN Make him listen? What are you thinkin’?
EXT. PIKE RESIDENCE

A while later, they pull up outside LARRY’S house. LARRY looks out the window and, seeing their car, goes outside.

DEAN Damn it, they’re still here. Come on.

They get out of the car, joined by MATT.

LARRY Get off my property before I call the cops.

SAM Mr. Pike, listen.

MATT Dad, they’re just tryin’ to help.

LARRY Get in the house!

MATT (to SAM and DEAN) I’m sorry. I told him the truth.

DEAN We had a plan, Matt, what happened to the plan?

SAM Look, it’s 12:00 AM. They are coming any minute now. You need to get your family and go, before it’s too late.

LARRY Yeah, you mean before the biblical swarm.

DEAN Larry, what do you think really happened to that realtor, huh? And the gas company guy? You don’t think somethin’ weird’s goin’ on here?

LARRY Look, I don’t know who you are, but you’re crazy. You come near my boy or my family again, and we’re gonna have a problem.

DEAN Well, I hate to be a downer, but we’ve got a problem right now.

MATT Dad, they’re right, okay? We’re in danger.

LARRY Matt, get inside! Now!

MATT No! Why won’t you listen to me?!

LARRY Because this is crazy! It doesn’t make any sense!

SAM Look, this land is cursed! People have died here. Now, are you gonna really take that risk with your family?

DEAN Wait. (They all go silent.) You hear it?

From somewhere nearby, a very loud buzzing noise can be heard. It continues to get louder.

LARRY What the hell?

The fluorescent bug light on the porch begins to overheat, killing several bugs at a time.

DEAN All right, it’s time to go. Larry, get your wife.

MATT Guys.

All of them look up to the sky. Millions of bugs begin flying towards the house, blanketing the sky.

LARRY Oh my God.

SAM We’ll never make it.

DEAN Everybody in the house. Everybody in the house, go!

They rush inside the house and lock the door.

SAM Okay, is there anybody else in the neighborhood?

LARRY No, it’s just us.

JOANIE enters.

JOANIE Honey, what’s happening? What’s that noise?

LARRY Call 911. (She doesn’t move.) Joanie!

JOANIE Okay.

She picks up the phone and dials.

DEAN I need towels.

LARRY Uh, in the closet.

SAM (to Matt) Okay, we’ve gotta lock this place up, come on – doors, windows, fireplace, everything, okay?

They go upstairs.

JOANIE Phones are dead.

DEAN They must have chewed through the phone lines. (He beings putting towels at the base of the front door when the power goes out.) And the power lines.

LARRY I need my cell. (He picks up his cell phone.) No signal.

DEAN You won’t get one. They’re blanketing the house.

Millions of bugs begin collecting on the doors and windows, covering the entire building. The five of them watch, waiting.

LARRY So what do we do now?

SAM We try to outlast it. Hopefully, the curse will end at sunrise.

LARRY Hopefully?

In the kitchen, DEAN searches the cabinets. He finds a can of bug spray and returns to the living room.

JOANIE Bug spray?

DEAN Trust me.

They hear a creaking noise coming from somewhere around the fireplace.

MATT What is that?

SAM The flue.

DEAN All right, I think everybody needs to get upstairs. (Suddenly, hundreds of thousands of bugs come into the living room, swarming all around them. They scream and try to protect themselves. DEAN uses a lighter with the can of bug spray to make it flare up. The flame wards some of the bugs away.) All right, everybody upstairs! Now! Go, go, go!

He goes upstairs with them into the attic, and SAM closes the door. After a moment of being in the attic, sawdust begins to fall from the ceiling. The buzz of the bees gets louder.

JOANIE Oh, God, what’s that?

DEAN Something’s eating through the wood.

MATT Termites.

DEAN All right, everybody get back. Get back, get back, get back!

The three Pikes move as far into the corner of the attic as they can. A second later, the bugs chew a hole through the ceiling and swarm around the room. SAM and DEAN frantically try to patch up the hole in the ceiling, but this only works for a minute. Soon, two more holes are chewed, and while DEAN tries to ward them off with bug spray, nothing seems to work. The five of them stand in the corner, trying desperately to swat the bugs away for a few minutes. Then, suddenly, the sun rises. Miraculously, the bugs start to leave through the hole in the ceiling. Confused, SAM and DEAN go to see what happened. Through the hole, they can see the bugs in the sky, near the sun, in one enormous colony. The five of them continue watching, relieved.
EXT. PIKE RESIDENCE; MORNING

DEAN and SAM approach LARRY, who is placing boxes into a moving van.

DEAN What, no goodbye?

LARRY Good timing. Another hour and we’d have been gone.

He shakes both their hands.

SAM For good?

LARRY Yeah. The development’s been put on hold while the government investigates those bones you found. But I’m gonna make damn sure no one lives here again.

SAM You don’t seem too upset about it.

LARRY Well, this has been the biggest financial disaster of my career, but… (He looks over at MATT, who is carrying a box to the garbage) …somehow, I really don’t care.

They share a smile. SAM walks over to MATT, who is throwing away all his insect paraphernalia.

SAM What’s this?

MATT I don’t know. They kind of weird me out now.

They both laugh.

SAM Yeah, I should hope so.

A few minutes later, SAM joins DEAN by the car. They watch LARRY and MATT, who are now getting along very well.

SAM I wanna find Dad.

DEAN Yeah, me too.

SAM Yeah, but I just… I want to apologize to him.

DEAN For what?

SAM All the things I said to him. He was just doin’ the best he could.

DEAN Well, don’t worry, we’ll find him. And then you’ll apologize. And then within five minutes, you guys will be at each other’s throats.

SAM (laughs.) Yeah, probably. (They sit in silence for a few seconds.) Let’s hit the road.

DEAN Let’s.

They get in the car, giving one last wave to LARRY and MATT, and drive away.

Προηγούμενο άρθροΣενάριο Supernatural | 1×07 Hook Man
Επόμενο άρθροΣενάριο Supernatural | 1×09 Home
Subscribe
Notify of
guest
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Δείτε όλα τα σχόλια

Τελευταία Άρθρα

Περισσότερα Άρθρα

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x