Σενάριο Supernatural | 7×21 Reading Is Fundamental

Καλύτερα Επεισόδια του SPN

Sofia
Χάζευα πολλά χρόνια το Supernatural στην τηλεόραση χωρίς να ξέρω ακριβώς τι είναι, αλλά δεν είχα κάτσει ποτέ να τη δω ολόκληρη. Όταν το έκανα ήταν λίγο ανάποδο αφού είδα την 8η σεζόν πρώτα και μετά την έπιασα απ'την αρχή. Την λάτρεψα αμέσως και ήταν αυτή που με εισήγαγε στον μαγικό κόσμο των ξένων σειρών. Ανακάλυψα το Supernatural Greece λίγους μήνες αργότερα και μπήκα στην ομάδα σχεδόν αμέσως. Όσες σειρές και να δω, καλύτερες ή χειρότερες, το Supernatural θα είναι πάντα το NO.1 στην καρδιά μου. Επίσης δεν θα καταφέρω ποτέ να διαλέξω ανάμεσα στο τρίο Ντιν/ Σαμ/ Καστιέλ.

7x21 Reading Is Fundamental

Σενάριο Supernatural | 7×21 Reading Is Fundamental

Written by: Ben Edlund

Directed by: Ben Edlund

Air Date: 4 May 2012

NOW

Suite No. 5 in C minor by Johann Sebastian Bach plays. We see a close-up of a framed National Scholastic Society certificate in the name of KEVIN TRAN. The camera pans along the wall, revealing many other certificates.

INT. TEENAGER’S BEDROOM – NIGHT
KEVIN is playing Bach on a cello.

INT. ABANDONED BUILDING – NIGHT
SAM and DEAN enter a large unlit room carrying flashlights and bags, including the case they stole from DICK ROMAN in 7.20 The Girl with the Dungeons and Dragons Tattoo. SAM puts the case on a table and DEAN puts a duffel bag down on the floor. SAM opens his laptop. DEAN walks over to the case on the table.

INT. TEENAGER’S BEDROOM – NIGHT
KEVIN’s cell phone rings. He continues to play until an alert on his computer pops up with the message “Cello Practice Complete.” He then puts the cello aside and answers the phone.
GIRL
Hey, Kevin.
KEVIN
Princeton just adjusted its acceptance rate down to 8.7% for 2013.

INT. GIRL’S BEDROOM – NIGHT
An Asian-American GIRL is sitting on her bed talking on the phone.
GIRL
Breathe, Kevin. Are you studying?

INT. KEVIN’S BEDROOM – NIGHT
KEVIN
I’m talking to you.
An alert on KEVIN’s computer screen reads “Elective Period 14:55”.
KEVIN
I’ll start on probability and statistics in 14 minutes.
The scene switches between KEVIN’s and the GIRL’s bedrooms.
GIRL
I hate probability.
KEVIN
Tomorrow’s my last chance to get a perfect math score.
GIRL
Your S.A.T.s are great!
KEVIN
Channing, everybody’s S.A.T.s are great. I have to do perfect.
CHANNING
Who knows? The essays are at least as important.
KEVIN hits some buttons on his computer and brings up a document headed “College Admission Essay.” The rest of the document is blank.
KEVIN
I have absolutely nothing to say.
CHANNING
I know. I know what you mean. I read one by a kid who got into Cornell. He didn’t have any arms or legs or anything. He had to type the whole thing with his mouth. It was beautiful.
KEVIN
I am so screwed.
CHANNING
You know, no matter what, one day, college isn’t going to matter anymore.
KEVIN
You’re out of your mind.

INT. ABANDONED BUILDING – NIGHT
SAM is unwrapping the piece of clay in the case. He takes it out and puts it on the table. DEAN walks over with a tool box.
DEAN
That’s a lot of fuss over a caveman Lego.
SAM
Yeah. Well, whatever Dick wants is bricked up inside that.
DEAN takes a mallet out of the tool box, hands SAM a pair of safety glasses and puts some on himself.
DEAN
All right.
DEAN hits the clay once. Thunder claps.

INT. KEVIN’S BEDROOM – NIGHT
KEVIN’s blank college admission essay is still on the screen. KEVIN, who is standing, opens an energy drink and takes a sip. Lightning flashes and thunder claps.

INT. ABANDONED BUILDING – NIGHT
DEAN hits the clay again. Lightning flashes and thunder claps.

INT. KEVIN’S BEDROOM – NIGHT
KEVIN takes another drink.

INT. ABANDONED BUILDING – NIGHT
DEAN
That sound like somebody saying, “No, wait – stop,” to you?
SAM
Uh… Yeah. Yeah.
DEAN
Yeah. [shrugs] Oh, well.
DEAN hits the clay several more times.

INT. KEVIN’S BEDROOM – NIGHT
Lightning flashes.

INT. ABANDONED BUILDING – NIGHT
DEAN continues to hammer at the clay.

EXT. SKY – NIGHT
White light radiates from above the clouds and seems to erupt as the thunder roars.

INT. ABANDONED BUILDING – NIGHT
DEAN continues to hammer at the clay.

INT. KEVIN’S BEDROOM – NIGHT
Kevin looks up as more lightning flashes.

INT. ABANDONED BUILDING – NIGHT
DEAN continues to hammer at the clay.

EXT. SKY – NIGHT
Bolts of lightning shoot down from the clouds.

INT. KEVIN’S BEDROOM – NIGHT
The lightning reaches into KEVIN’s room and strikes him. He yells as he is lifted off the ground.

INT. ABANDONED BUILDING – NIGHT
DEAN lifts an inscribed stone tablet out of the broken clay casing.

INT. KEVIN’S BEDROOM – NIGHT
KEVIN is suspended in the air by the lightning as pieces of the roof swirl and fall around him. He drops to the floor, which is covered in broken glass. White light flashes behind his closed eyes.

INT. ABANDONED BUILDING – NIGHT
DEAN turns the tablet over.

INT. KEVIN’S BEDROOM – NIGHT

KEVIN lies on the floor as white light shines behind his closed eyelids. We see close-ups of some kind of hieroglyphics and when the camera returns to KEVIN there is no longer white light in his eyes. His body jerks on the floor and then goes still.

SUPERNATURAL (Title Card)

ACT ONE

INT. HOSPITAL – NIGHT
CASTIEL lies in bed with his eyes closed as lightning flashes and thunder claps. MEG, who is pretending to be NURSE MASTERS, is sitting by his bed listening to music and reading a magazine. MEG raises her eyes from the magazine to see that CASTIEL has sat up. He turns to look at her.

EXT. GEOTHRIVE CONSTRUCTION SITE – NIGHT
Lightning flashes and thunder claps. A large billboard reads “Geothrive Inc. – Planning Your Future With Pride!”

INT. OFFICE – NIGHT
EDGAR the Leviathan and another man are looking at design plans.
EDGAR
I don’t know. I think the line might panic when they turn this corner, see the blade assembly up ahead.
EDGAR’s phone rings and he takes it out of his pocket. The display reads “Dick Calling.”
EDGAR
Strange, isn’t it, that someone would choose to be named “Dick”?
Lightning flashes as EDGAR answers the phone.
EDGAR
Yes?

INT. KEVIN’S BEDROOM – NIGHT
KEVIN lies on the floor amidst broken glass. His phone rings. As he begins to stir, the call goes to voice mail.
KEVIN’S RECORDED MESSAGE
This is Kevin Tran’s voicemail. Please leave a message.
KEVIN’S MOTHER
Kevin, it’s Mom. I know you’re at school [KEVIN opens his eyes] already, about to take the test. [KEVIN sits upright.] And I know all your hard work will net the results…
KEVIN’s clock reads 10:22.
KEVIN
22! [He gets to his feet.]
KEVIN’S MOTHER
…we’ve discussed, but like Dr. Ender said…
KEVIN
Wait!
KEVIN’S MOTHER
…don’t obsess on the quote unquote perfect.
KEVIN
No. No. No!
KEVIN grabs a shirt and looks at his calendar on his computer.
KEVIN’S MOTHER
That’s just a nice feather in our cap, if we get it. Now, Kevin, we’re about to finish up our last seminar. [KEVIN puts his shirt in a bag.] My flight’s confirmed for 7:00, so I’ll see you at breakfast tomorrow. Love you, honey.
White light flashes and appears in KEVIN’s eyes. We see close-ups of the hieroglyphics interspersed with KEVIN’s face.

INT. ABANDONED BUILDING – DAY
DEAN, who is lying on the ground, wakes. The news is playing.
REPORTER
…At a lost to explain the continent-wide storm system that appeared seemingly out of nowhere, blanketing a good part of the nation in freak lightning displays.
DEAN stands up. SAM is listening to the news on his laptop at the table.
REPORTER
Here with Dr. Marlon Price of the U.S. Meteorological Survey at a press conference earlier today.
DR MARLON PRICE
Baffled? No, I’m not baffled. [DEAN washes his face at the sink.] Frankly, I’m offended. This is not the way weather behaves.
REPORTER
Power outages and related damages to electronic equipment have been reported from as far east as Cape Cod [indistinct]…
A metal cup near DEAN moves.
DEAN
Bobby? Bobby, that you?
SAM
Think so. [He holds up a flashing EMF reader.] But that whole adventure at Roman’s seems to have drained his batteries.
DEAN
So, what? We start the storm heard ’round the world?
SAM
When we broke this thing [SAM touches the stone tablet] open last night, every maternity ward within a hundred-mile radius got slammed. Looks like any woman in the last month of her pregnancy went into labor.
DEAN
Hmm. [DEAN picks up the tablet.] This one goes out to all the ladies. So, heavyweight signs, omens – what do we got?
SAM
I assume it’s writing. But I’ve never seen anything like it, ever. And it doesn’t match anything in any book or online.
DEAN
All right, so big daddy chomper lands here, he grabs himself some Dick… and then he starts secretly underwriting university departments, pouring money into digs – all for this. Why?
SAM
No clue. We do know that he will be tearing new ones until he gets it back, though. Look, we got to take a minute, hole up somewhere safe, find out what we’ve got.
DEAN
Rufus’ cabin, then?
SAM
Yeah.
DEAN
This time, I’m doing the shopping.
SAM’s phone rings.
SAM
It’s Meg.
SAM answers the phone. The scene switches between SAM and DEAN in the abandoned building and MEG in the hospital.
SAM
What?
MEG
What up, Bullwinkle? Just a little FYI call. Your boy’s awake.
SAM
What? [to DEAN] Cas is awake.
DEAN
When? [SAM puts the phone on speaker and holds it out.] When?
MEG
Last night about eight.
DEAN
And you waited till now to call us?
MEG
I’ve been busy with Cas. He’s just a tad different than when he dozed off, ‘kay?
DEAN
What do you mean, different?
MEG
Hey, Seacrest, guess what – not a nurse. Just playing one on TV. Want answers? Start driving.
MEG hangs up.
SAM
Great. So, Indiana?
DEAN
Yeah. Eight o’clock last night.
SAM
Yeah. Same time we opened up that thing.

We see close-ups of the hieroglyphics and KEVIN’s eyes, lit by white light.

CAR – NIGHT
KEVIN is driving. He swerves.
KEVIN
Ahh! Ahh!
KEVIN’s phone rings.
KEVIN
Ahh!
He answers the phone. The scene switches between KEVIN in the car and CHANNING in her bedroom.
KEVIN
Who?
CHANNING
Kevin? Where were you today? You missed the test!
KEVIN
I…
CHANNING
And student council and quartet.
KEVIN
I had to take my mom’s car. I-I think I had a seizure or something. [White light flashes in his eyes.] I’ve been chosen. It’s my birthright.
CHANNING
Oh, my God, Kevin, all the pressure you’ve been under. This isn’t one of those overachiever-teen meltdowns, is it?
KEVIN
I’m supposed to keep going. I’m not allowed to stop.
CHANNING
What do you mean, “not allowed”? [KEVIN puts down the phone.] Is someone with you? They didn’t make you take your mother’s car, did they? Kevin?!
KEVIN makes a right-hand turn and heads west.

ACT TWO

EXT. HOSPITAL – NIGHT
INT. HOSPITAL – NIGHT
CASTIEL is looking out the window in his room. DEAN and SAM walk down the hallway.
DEAN
We raced all the way here, and now I don’t know. I can’t say I’m fired up to see what’s left of the guy.
SAM
You think he remembers at all?
DEAN
That, and I’m guessing whatever kind of hell baggage he lifted off of your plate. It’s not gonna be pretty.
ORDERLY
Hey. Excuse me, gentlemen, but it’s way past visiting hours.
MEG
It’s okay, Abel. I’ve been expecting them. Hello, boys.
MEG leads SAM and DEAN to CASTIEL’s room. CASTIEL is still staring out the window.
DEAN
Hey, Cas.
CASTIEL turns around.
CASTIEL
Hello, Dean. Sam.
SAM
Hey, Castiel.
DEAN
Look at you, walkin’ and talkin’. That’s – that’s great, right?
CASTIEL walks over to DEAN and points a finger at him.
CASTIEL
Pull my finger.
DEAN
What?
CASTIEL
My finger – pull it.
DEAN does so. There is a crash, the lights go out and window and light fixture shatter. CASTIEL laughs. MEG turns on a lamp.
DEAN
Okay, just hang on, Cas. Wait. Let us catch up to you for a second.
SAM
So, you’re saying you remember who you are, what you are.
CASTIEL
Yes. Of course. Oh. Outside today, in the garden, I followed a honeybee. I saw the route of flowers. It’s all right there, the whole plan. There’s nothing to add.
SAM
You might want to add a little Thorazine.
MEG
Right? He’s been like the naked guy at the rave ever since he woke up. Totally useless.
CASTIEL
Will you look at her? My caretaker. All of that thorny pain. So beautiful.
MEG
We’ve been over this. I don’t like poetry. Put up or shut up.
SAM
Okay. So, Cas, you said you woke up last night?
CASTIEL
Yes. I heard a ping that pierced me, and, well, you wouldn’t have heard it unless you were an angel at the time.
SAM hands CASTIEL a bag containing the stone tablet.
SAM
That’s also when we opened this.
CASTIEL
Oh. Of course. Now I understand.
SAM
Understand what?
CASTIEL
You were the ones. Well… I guess that makes sense.
DEAN
What makes sense?
CASTIEL
If someone was going to free the Word from the vault of the earth, it would end up being you two. Oh, I love you guys.
CASTIEL pulls DEAN and SAM into a hug.
DEAN
Oh. Uck. Okay. All right. Okay.
SAM pats CASTIEL briefly on the back.
SAM
Yeah, yeah. You – you said something about “The Word.” Is that what’s written on there?
CASTIEL
Did you know that a cat’s penis is sharply barbed along its shaft? I know for a fact the females were not consulted about that.
DEAN
Cas, please, we’re losing ground out there, okay? We need your help. Can you not see that?
CASTIEL
This is the handwriting of Metatron.
SAM
Metatron? You saying a Transformer wrote that?
DEAN
No. That’s Megatron.
SAM
What?
DEAN
The Transformer – it’s Megatron.
SAM
What?
CASTIEL
Metatron. He’s an angel. He’s the scribe of God. He took down dictation when creation was being formed.
SAM
And that’s the Word of God?
CASTIEL
One of them, yes.
SAM
Uh… Well, what’s it say, then?
CASTIEL
Uh… “Tree”? [He looks at SAM and DEAN.] “Horse”? “Fiddler crab”? I can’t read it. It wasn’t meant for angels.
MEG
Okay, this all sounds bad. What are you two jackasses doing with the Word of God? Let me see that thing.
DEAN
Back off, Meg.
MEG
Come on, it’s my ass, too.
DEAN
Back off.
MEG
Damn it! Enough of this “demons are second-class citizens” crap!
CASTIEL
Don’t like conflict.
CASTIEL disappears and the stone tablet drops to the floor, breaking into three pieces.
SAM
Uh…
DEAN
What the hell was that?
MEG
You heard him. He doesn’t like conflict. He’s down in the dayroom now. I guarantee it.
DEAN
All right, I’ll go handle Cas. Sam, will you please pick up the Word of God?
SAM
Yeah.
DEAN leaves the room.
MEG
What are you guys caught up in now?
SAM starts putting the pieces of the stone tablet into the bag.
MEG
I deserve to know, Sam.
SAM doesn’t answer.
MEG
Okay, fine. I’ll hit the road, then. Let me just go get my angel.
MEG leaves the room. SAM goes after her, leaving the bag on the floor in CASTIEL’s room.
SAM
Meg, what are you talking about? Stop.
MEG
We both call, who do you think Cas will come to? I’m guessing me. You heard him – thorny beauty, blah, blah. I’m the saint who stayed with him. He owes me. His words.
SAM
Yeah, what about what he owes us?
MEG
Well, work on him a little. Maybe he’ll start crushing on you, too, hot stuff.
SAM
What are you gonna do with a broken angel? Don’t be stupid.
MEG
I’ll take power where I can get it. I’ve got myself to look out for.
They hear a noise and head back to CASTIEL’s room.
SAM
What the hell?
The bag containing the stone tablet is gone.

EXT. HOSPITAL – NIGHT
KEVIN is running with the bag in his arms. He comes to a stop near a corner of the building.

INT. HOSPITAL – NIGHT
DEAN is walking down a hallway. He stops at the doorway to the dayroom and looks at CASTIEL, who is sitting at a table with his back to DEAN.

EXT. HOSPITAL – NIGHT
KEVIN is running with SAM in close pursuit.
SAM
Hey!
KEVIN zig-zags to avoid SAM.
KEVIN
No, stop! Leave me alone! Aah!
MEG puts out an arm and knocks KEVIN to the ground.
MEG
Not a demon nor a chomper. What the hell are you?
KEVIN
I’m a… K-Kevin Tran. I’m in advanced placement. P-p-please don’t kill me.
SAM
I’m not gonna kill you.
SAM hauls KEVIN to his feet and tries to take the bag away from him.
KEVIN
I’m sorry.
SAM keeps trying to pull the bag from KEVIN’s grasp.
KEVIN
I-I’m sorry. I… I don’t – I don’t know why, but I can’t let go of this.

ACT THREE

INT. HOSPITAL DAYROOM – NIGHT
DEAN walks over to stand in front of CASTIEL.
DEAN
You realize you just broke God’s Word?
CASTIEL looks away and DEAN sits down at the table opposite him.
DEAN
It’s Sam’s thing, isn’t it? You taking on his, uh, cage-match scars. I’m guessing that’s what broke your bank, right?
CASTIEL
Well, it took… everything to get me here.
DEAN
What are you talking about, man?
CASTIEL
Dean, I know you want different answers.
DEAN
No, I want you to button up your coat and help us take down Leviathans. Do you remember what you did?
CASTIEL holds up the board game “Sorry!” He shakes it once and the board and pieces appear on the table, set up ready to play. CASTIEL sets the box aside.
CASTIEL
Do you want to go first?

INT. CASTIEL’S ROOM – NIGHT
KEVIN is sitting on the bed. SAM stands in front of him and MEG behind him.
MEG
You really stepped in it, kid. Oh, man.
KEVIN
All I know is, this is – it’s for me. I’m supposed to keep it.
MEG
Good luck.
SAM
But you don’t know what it is? [KEVIN shakes his head.] Open it.
KEVIN unzips the bag and withdraws two pieces of the stone tablet. He fits them together and they knit back together with a brief flash of white light.

INT. HOSPITAL DAYROOM – NIGHT
DEAN picks up a “Sorry!” card.
CASTIEL
You know, we weren’t sure at first which monkeys were gonna make it. No offense, but I [DEAN moves a marker on the board] was backing the Neanderthals because their poetry was… just amazing. It’s in perfect tune [CASTIEL picks up a card] with the spheres. But in the end, it was you – the [CASTIEL moves a marker] homo sapiens sapiens. You guys ate the apple, invented pants.
DEAN
Cas, where can we find this, uh, Metatron? Is he still alive?
CASTIEL
I’m sorry. I – I think you have to go back to start.
DEAN moves a marker.
DEAN
This is important.
CASTIEL motions for DEAN to pick up another card. DEAN does and moves another marker.
DEAN
I think Metatron could stop a lot of bad. You understand that?
CASTIEL picks up another card.
CASTIEL
We live in a “sorry” universe. It’s engineered to create conflict. I mean, why should I prosper from… your misfortune? [CASTIEL puts down a marker and moves DEAN’s marker back to the start.] But these are the rules. I didn’t make them.
DEAN
You made some of them. When you tried to become God, when you cut that hole into that wall.
CASTIEL
Dean… it’s your move.
DEAN pounds a fist on the table and swipes the board to the floor.
DEAN
Forget the damn game! Forget the game, Cas.
CASTIEL
I’m sorry, Dean.
DEAN
No. You’re playing “Sorry!”

INT. CASTIEL’S ROOM – NIGHT
KEVIN is holding the stone tablet in shaking hands. It is now whole again.
KEVIN
It’s writing.
SAM
Yeah. Yeah, we get that.
KEVIN
What’s Leviathan?
SAM
What? You can read it? Is that what it says?
KEVIN
Sort of. It hurts a little. Like looking through somebody else’s glasses, but I think it… it’s about Leviathan, how it came to be. God locked him up far away, right? Like in jail… because they’re so… they’re… they’re real, aren’t they?
SAM
Yeah, Kevin. They – they are. And they’re here. Does it say anything about how to kill them? ‘Cause that’s – that’s kind of been a problem.
KEVIN
I don’t know. It’s not like reading reading. It – it’s hard to focus on it too long.
MEG’s eyes turn black and the lights flicker.
MEG
Sam. Something’s up.
SAM
What?
KEVIN looks at MEG and screams. He scrambles backwards on the bed.

SAM
Kevin, hey, hey, hey. Kevin.
The glass lampshade breaks. A WOMAN appears in the doorway.
WOMAN
Demon.
There is the sound of angel wings and a MAN appears. The WOMAN makes a hand motion and MEG goes flying into the wall.

INT. HOSPITAL DAYROOM – NIGHT
CASTIEL is picking up the game pieces. He stops and looks up.
DEAN
What?
CASTIEL
Sam. He’s talking to angels.

INT. CASTIEL’S ROOM – NIGHT
FEMALE ANGEL
A demon whore and a Winchester… again.
SAM takes a step towards KEVIN.
FEMALE ANGEL
Step away from the Prophet!
KEVIN
Who, me?
FEMALE ANGEL
Sole keeper of the word on earth, we are here to take you.
KEVIN
What do you mean, “take”?
FEMALE ANGEL
[to the MALE ANGEL] Kill the demon and her lover.
MEG
That’s not how it – we’re not –
The MALE ANGEL holds out an arm and MEG slashes at him with a knife. He cups his palm, which is shining with white light.
FEMALE ANGEL
Where did you get that?!
There is a rustling of angel wings and CASTIEL appears.
MALE ANGEL
Castiel?
CASTIEL smiles.
CASTIEL
Hi.
MALE ANGEL
You’re alive?
FEMALE ANGEL
You.
CASTIEL
Hello, Hester.
HESTER
You smote thousands in Heaven. You gave a big, scary speech. Then you were gone. What the hell was that?!
CASTIEL
Rude, for one thing.
MALE ANGEL
Where have you been?
CASTIEL
Oh, Inias. Hester, I… I know you want something – answers. I… I wish it could be that… There are still many things I can teach you. I can offer, um, well, perspective. Here. [CASTIEL points a finger at HESTER.] Pull my finger. [HESTER doesn’t move.] Uh… Uh… Meg will – will get another light, and I’ll – I’ll blow it out again. And, well, this time, it’ll be funny, and – and we’ll all look back and laugh.
HESTER
You’re insane.
DEAN
Hey.
DEAN is standing in the doorway.
DEAN
Heads up, Sunshine.
DEAN puts his hand in an angel-banishing sigil he’s drawn on the wall outside the room. White light flares and the angels vanish.
DEAN
All angels blown back to their corners. We got like three, four hours tops.
SAM points to the knife MEG is holding.
SAM
Meg, where did you get that?
MEG
A lot of angels died this year.
KEVIN
What’s happening?! What’s happening?!
DEAN
What is that?
SAM
It’s, uh… Kevin Tran. He’s, uh, in advanced placement.

ACT FOUR

INT. CASTIEL’S ROOM AT HOSPITAL – NIGHT
KEVIN is sitting on the bed holding the stone tablet.
KEVIN
So, these Leviathans – these monsters are real. And angels with wings?
SAM
No. Uh… no wings. No anything.
DEAN
No junk. Junkless. So, Kevin, you can, uh, read the chicken scratch on the God rock, huh?
KEVIN
Uh, I…
DEAN
That is back in one piece, I see. And you’re saying that there’s some sort of a “How to punch Dick” recipe in there somewhere?
KEVIN
I-I don’t know what you’re saying, but it seems kind of like an “in case of emergency” note. What did they mean by “prophet”?
DEAN
Oh, no. [to SAM] Really?
SAM
Yeah. Yeah, that’s what the angel said.
KEVIN
I don’t want to be a prophet.
DEAN
No. You don’t at all.
MEG
Gentlemen, we’ve got to start running and hiding. Or do you want to tangle with those wing nuts twice?
DEAN
I’m sorry. Did you say “we”?
MEG
I’m on the angels’ radar now. You think I don’t need a little safety in numbers?
DEAN
All right, we’ll go to Rufus’ cabin. Kid can do his book report there.

EXT. ROAD – NIGHT
A vehicle with several occupants drives along a wet road.

EXT. AL’S MINI MART – DAY
KEVIN is asleep in the back seat of the vehicle, which DEAN is filling with gas.

INT. AL’S MINI MART – DAY
MEG is reading a magazine at the counter as the CLERK puts her purchases in a bag. SAM walks to the counter with an armful of groceries and two coffees. A commercial plays on the TV in the store.
COMMERCIAL
We know you’re hungry. Why not enjoy Biggerson’s homemade pie bar? It’s like a salad bar but with pie.
NEWS ANNOUNCER
Now back to our top story on news 10, the search for the missing honor student.
DETECTIVE
The victim in this case reportedly insisted [SAM puts his groceries down on the counter and looks up at the TV] he’d been chosen by birthright, causing speculation that a cult may be behind the abduction. The family car is also missing. Federal authorities have been placed on alert.
NEWS ANNOUNCER
Again, 16-year-old honor student Kevin Tran reportedly taken from his Michigan home early yesterday.

EXT. AL’S MINI MART – DAY
MEG is leaning against an ice machine, reading her magazine. She looks up at two truck drivers standing nearby.
MEG
Oh, crap.
The truck drivers have black eyes.
CUT TO: DEAN hanging up the gas pump.
SAM
Hey. [He hands DEAN a coffee.] So, we got another wrinkle. Uh, looks like Kevin’s gone missing… and it’s gone federal. Yeah. Where’s Meg?
MEG
I’m here.
DEAN
Great, so now we’re kidnappers?
MEG
Not if we shut up about it. Why? Who’d we kidnap?

EXT. ROAD – NIGHT
SAM and DEAN’s vehicle drives along a wet road.

VEHICLE – NIGHT
KEVIN is asleep in the back seat. He wakes and looks at MEG.
KEVIN
Oh, God.
MEG
What?
KEVIN
Nothing. Nothing. Just… my life… my future… [MEG’s phone rings] …my girlfriend… my mom’s car.
MEG answers her phone.
MEG
Yeah. Yeah, Castiel. It’s me.
DEAN
Cas? Where? Where is he?
MEG
[to DEAN] Shut up.
CASTIEL
I’ll stop speaking.
MEG
No. No, Cas. You talk.
CASTIEL
[audible over MEG’s phone] I’m in a place called Perth.
MEG
Perth?
DEAN
Perth? As in Australia?
MEG
What dogs? [to DEAN] He says he’s surrounded by unhappy dogs.
CASTIEL
They’re chasing a rabbit around [indistinct]…
MEG
Oh. Okay. He’s at a dog track in Perth.
CASTIEL
I’m surrounded by large unhappy dogs.
MEG
Yeah, they’re unhappy ’cause the rabbit’s fake. Listen, we’re on highway 94, north of St. Cloud, Minnesota, just passing mile marker 79.
CASTIEL materializes in the back seat between MEG and KEVIN.
KEVIN
Aah!
MEG
Kevin, this is Castiel.
KEVIN
You’re one of the angels?
CASTIEL touches a finger to KEVIN’s nose.
CASTIEL
Boop. Meg, are you hurt?
MEG
Shut up.
DEAN
Cas, what happened back there? Who were those guys?
CASTIEL
They’re from the Garrison – my old Garrison. Looks like Hester’s taken over. We were assigned to watch the earth. Often, it was boring. The wars were very boring and the sex – you know, the repetition. Anyway, I was, uh… I was their captain. Isn’t that strange?
SAM
Cas, why are they pissed at us now?
CASTIEL
[to MEG] You know, those racing dogs were absolutely miserable. They can only think in ovals.
DEAN
Cas, don’t make me pull this car over! Why are angels after us?
CASTIEL
Are you angry? Why are you angry?
DEAN
No, I-I’m… Please, can we just stay on target?
CASTIEL
There is no reason for anger. They’re only following protocol. If the Word of God is revealed, a keeper of the Word will awaken, like this [He touches KEVIN’s nose] hot potato right here.
KEVIN slaps CASTIEL’s hand away.
KEVIN
Please stop that.
CASTIEL
Anyway, Garrison code dictates you take the keeper to the desert to learn the Word away from men.
DEAN
What kind of sense does that make? He has to tell us so that we can use it.
CASTIEL
That’s God and his shiny red apples.
KEVIN
I can’t live in the desert. I-I’m applying to Princeton!
DEAN
Okay, you know what? Screw the Garrison. We need the tablet to end Sick Roman’s “Soylent Us” crap.
CASTIEL
If you want the Word, you’ll have to duck Hester and her soldiers.
SAM
Yeah, you’re in our corner, right, Cas?
CASTIEL
No, I don’t fight anymore. I watch the bees.

EXT. RUFUS’ CABIN – NIGHT
INT. RUFUS’ CABIN – NIGHT
CASTIEL is drawing a symbol on the wall in chalk.
CASTIEL
Let’s leave off angel-proofing sigils or I’ll be expelled, too.
SAM
As long as we’re invisible to your Garrison buddies, it works for me.
DEAN and KEVIN walk downstairs.
DEAN
I’m sure you’re pretty hungry, so once we get settled in upstairs, we’ll get some dinner going.
KEVIN comes to a halt at the foot of the stairs. DEAN clears a space on the table, which is covered with knives.
KEVIN
This looks like a sex-torture dungeon. Is this a sex-torture dungeon?
DEAN picks up a scythe.
DEAN
No, this is not a sex-torture… Get over here. Sit down and read, would you?
CUT TO: Ground floor of the cabin. SAM sits down near CASTIEL.
CASTIEL
You seem troubled. Of course, that’s a primary aspect of your personality, so I sometimes ignore it.
SAM
Okay. Um… right now I’m just wondering about you.
CASTIEL
What about me? You’re worried about the burden I lifted from you.
SAM
I think I was done for. Do you see Lucifer?
CASTIEL
I did at first. But that was… It was a projection of yours, I think, sort of an aftertaste. Now I more see… well, everything.
MEG watches from across the room.
CASTIEL
It’s funny. I was – I was done for, too.
MEG leaves.
CASTIEL
The weight of all my mistakes, all those lives and souls lost, I… I couldn’t take it, either. I was… I was lost until I took on your pain. It’s strange to think that that helped, but –
SAM
I know you never did anything but try to help. I realize that, Cas, and I’m grateful. We’re all grateful. And we’re gonna help you get better, okay? No matter what it takes.
CASTIEL
What do you mean, “better”?
CUT TO: Cabin basement. DEAN is asleep in a chair and KEVIN is writing at the table. His hands start to shake and his vision blurs. KEVIN stands up, hyperventilating.
DEAN
[with his eyes still closed] Kevin.
KEVIN
This is all too much. What’s happened to my life? I’m just a kid from Michigan. I didn’t want to be a Word-keeper!
DEAN
Looks like we’re brown-baggin’ it.
DEAN stands up and picks up a brown paper bag.
KEVIN
I am not prepared to factor the supernatural into my [DEAN puts the brown paper bag over KEVIN’s face] world view.
DEAN
Okay, there we go. [He pats KEVIN on the back.] That’s it. That’s it. Just breathe. Take it easy.
KEVIN holds onto the bag and breathes into it.
DEAN
Oh, I don’t know, man. What can I say? You’ve been chosen. And it sucks. Believe me. There’s no use asking “why me?” ‘Cause the angels – they don’t care. I think maybe they just don’t have the equipment to care. Seems like when they try, it just… breaks them apart.
KEVIN
I just want to be the first Asian-American President of the United States.
DEAN
Then do your homework.

EXT. STREET – NIGHT
A large truck is pulling up. MEG walks towards it. One of the DEMON TRUCK DRIVERS gets down from the cab.
MEG
See? I’m here, just like I said.
Both DEMON TRUCK DRIVERS walk towards MEG.
DEMON TRUCK DRIVER 1
You’d better start talking, skank. Tell me again why I’m not just hauling you off to the king’s cash window.
MEG
Come on, Rosco. I told you. I’ve got something way better. You know how Crowley likes presents.
ROSCO
He’s not gonna care if we bring in the Winchesters. Yesterday’s news.
MEG
Not the Winchesters. I’ve got the angel who double-crossed him. I’ve got Castiel.
ROSCO
Nah. Castiel – he’s dead.
MEG
Right, ’cause you’re in that loop.
ROSCO
Where is he, then?
MEG
First, I want to know how many of you jerks I have to cut in.
The second DEMON TRUCK DRIVER walks behind MEG.
ROSCO
You think we’re stupid? We didn’t tell anybody. [He laughs.]
MEG
I love demons.
MEG stabs the second DEMON TRUCK DRIVER with the angel knife. Gold light appears in his eyes and mouth and he falls to the ground, dead. MEG fights with ROSCO and stabs him. Gold light flashes in his skull and he too drops dead. MEG walks away.

INT. RUFUS’ CABIN – NIGHT
MEG enters the cabin and is brought to a sudden halt by a devil’s trap on the floor. SAM turns on the lights.
SAM
Didn’t expect to see you back.
DEAN
Yeah, not without the King’s army. [He gestures towards MEG.] Knife.
MEG hands DEAN the angel knife.
MEG
Typical. I save our bacon, and you’re sitting here, waiting by a devil’s trap. Seriously, I just killed two of Crowley’s men. I could have gone the other way on that.
CASTIEL
It’s true, incidentally. There’s other demons’ blood on that blade.
MEG
Look, I’m simpler than you think. I’ve figured one thing out about this world – just one, pretty much. You find a cause, and you serve it. Give yourself over, and it orders your life. Lucifer and Yellow Eyes – their mission was it for me.
DEAN
So, what? We should trust you because you wanted to free Satan from Hell?
MEG
I’m talking “cause,” douchebag, as in reason to get up in the morning. Obviously, these things shift over time. We learn, we grow. Now, for me currently, the cause is bringing down the King. And I know we’ll need help to do it.
DEAN
Crowley ain’t the problem this year.
MEG
When are you gonna get it? Crowley’s always the problem. He’s just waiting for the right moment to strike. I know what I’m supposed to do. And it isn’t screw with Sam and Dean or lose the only angel who’d go to bat for me.
SAM breaks the devil’s trap with his foot.
CASTIEL
This is good – harmony and communication. Now our only problem is Hester.
MEG
What?
CASTIEL
Well, here, we’re hidden from the Garrison, but when you killed a demon, you put out a pretty clear beacon.
MEG
We need better angel-proofing now.
The door breaks and bursts open. HESTER and a new MALE ANGEL appear in the room.
HESTER
You took the Prophet from us?!
CASTIEL
I’m – I’m sorry?
HESTER
You have fallen in every way imaginable.
INAIS
Please, Castiel. We have to follow the code. Help us do our work.
DEAN
He can’t help you. He can’t help anybody.
HESTER
We don’t need his help… or his permission.
HESTER nods to INAIS, who nods back. There is the sound of angel wings and INAIS disappears.
HESTER
The Keeper goes to the desert tonight.
INAIS reappears with KEVIN.
DEAN
Whoa, whoa, whoa. Back off. We’re actually trying to clean up one of your angel’s messes! You know that.
CASTIEL
He’s right. An angel brought the Leviathan back into this world, and – and they begged him. They begged him not to do it.
DEAN
Look, just give us some time, okay? We will take care of your Prophet.
HESTER
Why should we give you anything… After everything you have taken from us? The very touch of you corrupts. When Castiel first laid a hand on you in Hell, he was lost! For that, you’re going to pay.
HESTER walks towards DEAN.
CASTIEL
Please. They’re the ones we were put here to protect.
HESTER
No, Castiel.
HESTER backhands CASTIEL and he falls to the ground. INAIS and the other MALE ANGEL each hold up two fingers to stop DEAN and SAM from going to CASTIEL’s aid.
HESTER
No more madness! [She punches CASTIEL.] No more promises! [She punches CASTIEL again.] No more new Gods! [She punches CASTIEL repeatedly and then holds up an angel knife.]
INAIS
Hester! No! [He grabs HESTER’s arm.] Please! There’s so few of us left.
HESTER punches INAIS in the face with the hand holding the knife.
HESTER
[to CASTIEL] You wanted free will. Now I’m making the choices.
HESTER raises the knife. White light blazes from her chest and she falls to the ground. MEG has stabbed her.
MEG
What? Someone had to.

ACT FIVE

INT. RUFUS’ CABIN – DAY
INAIS
These are strange times.
CASTIEL
I think they’ve always been.
INAIS puts a hand on CASTIEL’s arm.
INAIS
I wish you’d come with us.
CASTIEL
Oh, I’m not part of the Garrison anymore, Inias. I’m sorry.
DEAN walks over to SAM and KEVIN, who are sitting at the table. KEVIN gives SAM the notebook in which he has translated the stone tablet.
SAM
Thanks, Kevin. Not a lot of people could have handled this.
DEAN
You doing all right there, “chosen one”?
KEVIN
Yeah.
INAIS
Are you ready, Kevin Tran?
The MALE ANGEL and a second new MALE ANGEL each put a hand on KEVIN’s shoulder. KEVIN holds the stone tablet.
INAIS
Bring the Keeper to his home. We can watch over him there.
INAIS, the two MALE ANGELS and KEVIN disappear.
DEAN
I couldn’t find Meg anywhere.
CASTIEL
Yes, well, she enjoys laying low.
SAM is reading the notebook.
SAM
Here. “Leviathan cannot be slain but by a bone of a righteous mortal washed in the three bloods of the fallen.” Uh… It says we need to start with the blood of a fallen angel.
SAM and DEAN look at CASTIEL.
CASTIEL
Well, you know me. [He holds out a small bottle.] I’m always happy to bleed for the Winchesters.
CASTIEL hands the bottle, which is filled with blood, to DEAN.
DEAN
What are you gonna do, Cas?
CASTIEL
I don’t know. [He smiles.] Isn’t that amazing?
CASTIEL disappears. SAM goes back goes back to reading the notebook.
DEAN
Well, let’s get to work.
DEAN claps SAM on the arm.

INT. TRAN HOUSE – DAY
MRS TRAN is standing in her kitchen.
DETECTIVE
We’re doing everything we can. Mrs. Tran, believe me.
MRS TRAN
He said he’d had a s-seizure. What – what if they hit him? What if he has a brain injury?
DETECTIVE
You need to trust us, okay? It won’t help to wear yourself out with worry.
There is the sound of angel wings. The two MALE ANGELS appear with KEVIN between them.
KEVIN
Mom?
MRS TRAN
Kevin! Oh!
MRS TRAN and KEVIN embrace.
MRS TRAN
[to the MALE ANGELS] Who are you?
KEVIN
It’s – it’s okay, Mom. They brought me back. They’re keeping me safe.
DETECTIVE
I don’t believe that’s true.
The DETECTIVE plunges a hand into the chest of the first MALE ANGEL.
DETECTIVE
Rock beats scissor.
The DETECTIVE twists his arm. Black veins spread up the neck of the MALE ANGEL and black goo spills from his mouth. The MALE ANGEL falls to the ground. The second MALE ANGEL raises a hand towards the DETECTIVE and makes a twisting motion, but nothing happens.
DETECTIVE
Leviathan beats Angel.
The DETECTIVE plunges a hand into the chest of the second MALE ANGEL. Black goo spills from around the DETECTIVE’s hand. KEVIN and MRS TRAN watch in distress. The DETECTIVE withdraws his hand from the second MALE ANGEL’s body. The ANGEL’s face is covered with black veins and black good is running from his nose and mouth. He slides to the ground. The DETECTIVE turns towards KEVIN and MRS TRAN, morphing into EDGAR as he does so.
EDGAR
Hello, Kevin.

END

Subscribe
Notify of
guest
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Δείτε όλα τα σχόλια

Τελευταία Άρθρα

Περισσότερα Άρθρα

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x