Ατάκες – Season 7 Supernatural

Καλύτερα Επεισόδια του SPN

Τελευταία Σχόλια

Ατάκες επεισοδίων για την 7η σεζόν του Supernatural:

Meet The New Boss [7.01]

Castiel: Once you were my favorite pets before you turned and bit me.

Castiel: You’re wrong. I am utterly indifferent to sexual orientation. On the other hand, I cannot abide hypocrites like you, Reverend. Tell your flock where your genitals have been before you speak for me.

Sam: What new boss?
Crowley: Castiel, you giraffe.
Bobby: Is your boss?
Crowley: He’s everybody’s boss! What do you think he’s going to do when he finds out we’ve been conspiring? You do… want to conspire, don’t you?
Bobby: No, we want you to just stand there and look pretty.

Dean: Excuse me, do you have any Grey Poupon?

Death: Annoying little Protozoa, aren’t they?

Death: (to Cas) Stupid little soldier you are.

Death: Please, Cas. I know God, and you, sir, are no God.

Dean: Yeah, you know how I’m gonna deal? I’m gonna stuff my piehole, I’m gonna drink, and I’m gonna watch some Asian cartoon porn and act like the world’s about to explode because it is.

Hallucifer : Hi, Sam. Long time, no spooning.

Hello, Cruel World [7.02]

Dean: That’s 12 hours straight. I’m calling that rested. Here – hydrate and, um, protein-ate.
Sam: Breakfast in bed.
Dean: Don’t get used to it.

Dean: Well now wait, I got it. Why would the Devil holodeck you a whole new life when he could just kick your ass all over the Cage?
Sam: ‘Cause, as he puts it…
Sam and Hallucifer Together: You can’t torture someone who has nothing left for you to take away.
Hallucifer : Very good, Sam.
Dean : Okay, fine. But this Malibu dream mansion that he, he, he makes for you to take away is this post-apocalyptic mess?
Hallucifer : It had to be a mess, Sam, or you wouldn’t believe it was your life.
Dean : Wait. Are you seeing him right now?
[Sam nods.]
Dean : You know that he’s not real. Right?
Sam: He says the same thing about you.

Bobby: Course. You just lost one of the best friends you ever had, your brother’s in the bell jar, and purgatory’s most wanted are surfing the sewer lines, but you know, yeah, I get it. You’re fine.

Mrs Hackett: Did you know a study showed that 3/4 of doctors cheat on their exams? He might not know your appendix from your vagina.

Dean: If you think I’m leaving you here alone…
Bobby: Hey, what am I, chopped brains on toast?

Bobby: Either Sheriff Mills is having an ObamaCare insured opium dream, or something’s eating folks down at Sioux Falls General Hospital.

Edgar: Why can’t they scream?
Dr Gaines: Oh, I severed their vocal chords, of course. It was a delicate procedure, but very doable.

Sheriff Jodie Mills: Bobby Singer – my hero!
Bobby: That’s the roofies talking

Dean: I am your flesh-and-blood brother, okay? I’m the only one who can legitimately kick your ass in real time. You got away. We got you out, Sammy. Believe in that. Believe me, okay? You gotta believe me. You’ve gotta make it stone number one and build on it.

Dean: You cannot be in that crater back there. I can’t… If you’re gone, I swear I am gonna strap my Beautiful Mind brother into the car and I’m gonna drive us off the pier.

The Girl Next Door [7.03]

Dean: Where’s the pie?
Sam: You got cake. That’s close enough, right?

Young Amy: All the coolest people are freaks.

Young Sam: We’re always on the road…I’ve seen the world’s biggest Ball of Twine twice.
Young Amy: Three times! Not that big.
Young Sam: Right?

Young Sam: That’s my dad and brother in the Impala. You’re a monster.
Young Amy: You’re a hunter. So you’re supposed to kill me? And I’m supposed to kill you?

Dean: (after punching Sam for taking the Impala) New rule, you steal my baby, you get punched! What the hell were you thinking Sam! Running off like that! For all I know Satan could’ve been callin’ your plays.

Sam: Look I see the way you look at me Dean – like I’m a grenade and you’re waiting for me to go off.
Dean: Sam…
Sam: I’m not going off. Look I might be a freak but that’s not the same as dangerous.

Leviathan: Plain old people taste fine, but everything is better with cheese.

Defending Your Life [7.04]

Sam: (about the EMF meter) It’s going crazy. Some kind of ghost maybe?
Dean: With a license? A license to kill!

Sam: Objection!
Osiris: Grounds?
Sam: Witnesses being called without prior notice.
Dean: Good one!
Sam: I saw it on The Good Wife

Dean: Wait a second, do dogs even have ghosts?

Osiris: Don’t you think that your brother dragged you back into that catastrophic mess because he’d rather damn you with him than be alone?

Jo: He was right about one thing, you know.
Dean: What, your massive crush on me?
Jo: (smiling) Shut up. You carry all kinds of crap you don’t have to Dean. Kind of gets clearer when you’re dead.
Dean: Well in that case you should able to see I am 90% crap. I get rid of that, what then?
Jo: You really want to die not knowing?

Jo: You know, I’d never do this.
Dean: I know.
Jo: I guess it’s his thing. Some kind of twisted eye for an eye.
Dean: Its okay.
Jo: No, it’s not. You deserved better.
Dean: No, you did. You deserved better Jo.

Jo: Dean, my life was good. Really.
Dean: He was right you know, that dick judge – about me.
Jo: No, he wasn’t.
Dean: You were a kid.
Jo: Not true.
Dean: You and Sam. And I just, you know… Hunters are never kids. I never was. I didn’t stop to think about it.
Jo: It’s not your fault. It wasn’t on you.
Dean: No, but I didn’t want to do it alone. Who does? The right thing would have been to send your ass back home to your mom.

Shut Up, Dr. Phil [7.05]

Dean: You might see things different now, call it a runner’s high or something. But that doesn’t mean something is going on with me. Okay?
Sam: Yeah, okay.
Dean: No, don’t say ‘yeah, okay’, like [mocks him] ‘Yeah, okay’.
Sam: Yeah, okay.

Dean: It’s kind of like Bewitched. Don’s Darrin, doesn’t even know it, lots of laughs until you cheat on your wife
Sam: A Bewitched reference. Really?
Dean: Hey, Nicole Kidman was in the remake. Redhead, hello!

Dean: That means we’ve got not just one pissed off witch, but two. It’s full on War of the Roses.

Don Stark: Does 1492 ring any bells?
Maggie Stark: The man was about to set sail! He could possibly fall of the edge of the Earth! I took pity. So?

Don: I told you! Nothing happened with the Medici chick!

Slash Fiction [7.06]

Frank Devereaux: Well I’ll be darned. Psycho Butch and Sundance.

Dean: Nobody puts baby in a corner!
Sam: You know that’s a line from…
Dean: Swayze movie! Swayze always gets a pass!

Leviathan Dean: (talking about a burger) You know, he has one of these every day? And in his heart, he thinks they’re almost as good as sex. This? (gesturing with the burger) Is disgusting.
Leviathan Sam: (pushing away his own plate) Dead plants with creamy goo. It’s like eating self-righteousness.

Leviathan Sam: You know I had a brother with this many issues once.
Leviathan Dean: Yeah?
Leviathan Sam: You know what I did?
Leviathan Dean: Mmm?
Leviathan Sam: I ate him.
Leviathan Dean: Of course you did.

Leviathan Sam: Idea: you want to trade? I mean, I’ll take “Chuckles” over “Schizo”.
Leviathan Dean: No, I like this one’s hair better. You can stay in the big one.

The Mentalists [7.07]

Waiter: (to Dean) You’re a virile manifestation of the divine.

Woman: You’re the brothers from the —
Sam: Oh, no, no, no, no. The Winchester guys on the news a couple weeks back? No — we get that a lot.
Dean: Yeah, no. Those depraved killers got put down like the dogs that they were. Us on the other hand, we’re completely harmless.

Sam: He broke my spoon.

Sam: I mean, how many crystal balls do you figure there are in Lily Dale?
Dean: Somewhere between 50 and, uh, all of them.

Dean: Yeah. See, there’s, uh, fake whoo-whoo crap, and there’s real whoo-whoo crap.
Melanie: Well, yeah, but… ghosts?
Dean: Oh, trust me. There’s a lot weirder out there than that.
Melanie: So “The X-files” is real, or you just stopped talking like an FBI agent.
Sam: Well, um… we’re not FBI agents.
Melanie: I need a drink.
Dean: I support that.

Museum Curator: I’m sorry I don’t normally do this during business hours, but do you know an Eleanor or an Ellen? She seems quite concerned about you. She wants to tell you, pardon me, if you don’t tell someone how bad it really is? She’ll kick your ass from beyond. You have to trust someone again, eventually

Sam: Says who? Look, I’ll work this damn case, but you lied to me, and you killed my friend.
Dean: No, I put down a monster who killed four people, and if you didn’t know her, you’d have done the same thing.
Sam: I did know her, Dean.
Dean: Yeah, which is why you couldn’t do it. Look, I get it. There are certain people in this world, no matter how dangerous they are, you just can’t.
Sam: Don’t pull that card! That’s bull. Look, if I’ve learned one thing, it’s that if something feels wrong, it probably is!
Dean: Usually, yeah. But killing Amy was not wrong. You couldn’t do it, so I did. That’s what family does — the dirty work. And I woulda told you, eventually, once I knew that this whole “waving a gun at Satan” thing was a one-time show. I think it’s reasonable to want to know that you’re off the friggin’ high dive, Sam. You almost got us both killed, so you can be pissed all you want, but quit being a bitch.

Sam: You were right. About Amy. If she was… just any monster, I’m not sure I could have let her walk away. I don’t know. I mean, I’ll never know.
Dean: So, what are you saying?
Sam: What I’m saying is… I get why you did it. You were just trying to make sure no one else got hurt. But here’s the thing. You can’t just look me in the face and tell me you’re fine. I mean, you’re not sleeping, you drink for the record —
Dean: Oh, here we go.
Sam: Look, whatever. Last one to preach, I know. But… Just be honest with me. How are those the actions of someone who knows they did the right thing?
Dean: You want me to be honest?
Sam: Yeah.
Dean: I went with my gut. And that felt right. I didn’t trust her, Sam. Of course, ever since Cas, I’m having a hard time trusting anybody. And as far as how I been acting… I don’t know. Maybe it’s ’cause I don’t like lying to you. You know, it doesn’t feel right. So, yeah, you got me there. I been climbing the walls.
Sam: I know how that is.

Season Seven, Time for a Wedding! [7.08]

Sam: All right, um… So, a little sudden. But life is short, so I’ll keep this shorter. I’m in love. And I’m getting married… Say something, like, uh, like, “congratulations,” for example.
Dean: What?

Dean: It’s a waffle iron. Nonstick. You just… I actually don’t know how to use it. We good?

Garth: He said you’d be all surly and premenstrual working with me.

Garth: Uh, here’s the plan. I drop this lady at my cousin’s. He’ll stop anything trying to get her. We, uh, find Sam, hopefully fix this, everybody’s home in time for “America’s Got Talent.” Now, you — you’ll be living with a tri-racial paraplegic sniper until this all blows over, okay?

Crowley: I have one rule: make a deal, keep it.
Guy: Well technically, I didn’t…
Crowley: There’s a reason we don’t call our chips in early: consumer confidence. This isn’t Wall Street, this is Hell! We have a little something called integrity. If this gets out, who’ll deal with us? Nobody! Then, where are we?
Guy: I don’t know.
Crowley: That’s right, you don’t, because you’re a stupid, short-sighted little prat. Now, hand the jackass over, I’ll cancel every deal he’s made.
Dean: What are you going to do with him?
Crowley: Make an example of him.

How to Win Friends And Influence Monsters [7.09]

Dean: That’s just great. This is stupid. Our quality of life is crap. We got Purgatory’s least wanted everywhere, and we’re on our third “The World’s Screwed” issue in, what, three years? We’ve steered the bus away from the cliff twice already.
Sam: Someone’s got to do it.
Dean: What if the bus wants to go over the cliff?
Sam: You think the world wants to end?
Dean: I think that if we didn’t take its belt and all its pens away each year that, yeah, the whole enchilada woulda offed itself already.
Bobby: Stop trying to wrestle with the big picture, son. You’re gonna hurt your head.

Brandon: Sidewinder soup and salad combo goes to Big Bird. TDK Slammer to Ken Doll. And a little Heart Smart for Creepy Uncle.

Dean: [talking through a mouthful] Oh, that is good sandwich.
Bobby: What the hell did you get?
Dean: New Pepperjack Turducken’ Slammer — limited time only.
Bobby: Bunch of birds shoved up inside each other. Shouldn’t play God like that.
Dean: Hey, don’t look at me sideways from that — that Chinese chicken geezer salad there, okay? This is awesome. Like the perfect storm of your top-three edible birds.

Bobby: You don’t shoot Bambi, jackass. You shoot Bambi’s mother.

Dean: This is stupid. My sandwich didn’t do anything. I don’t know what you think you’re gonna find.
[Sam unwraps the sandwich.]
Bobby: There’s something wrong with you, Dean.
Dean: Are you kidding? I’m fine! I — I actually feel great. The best I’ve felt in a couple months. Cas? Black goo? I don’t even care anymore. And you know what’s even better? I don’t care that I don’t care. I just want my damn slammer back.
Sam: Dude, you are completely stoned, just like Ranger Rick was.
Bobby: Just like the dinner rush back at Biggerson’s. And everybody’s loving the Turducken’.
[Gray goo bubbles out from the sandwich.]
Dean: I think you pissed off my sandwich.

Sam: Okay, so whatever turned Gerry Browder into a Pumpkinhead…and is currently turning Dean into an idiot.
Dean: I’m right here, right here

Sam: So you think Dean’s okay?
Bobby: Yeah, he’s alright
Sam: Good. So… you don’t worry about him?
Bobby: You mean before the turducken’?
Sam: Yeah. I kinda mean, well, like ever since my head broke, and we lost Cas. You ever feel like he’s going through the same motions but he’s not the same Dean, ya know?
Bobby: How could he be?

Bobby: You know, you worry about him. All he does is worry about you. Who’s left to live their own life here? The two of you — aren’t you full up just playing Snuffleupagus with the Devil all the live long?
Sam: I don’t know, Bobby. Seeing Lucifer’s fine with me.
Bobby: Come again?
Sam: Look, I’m not saying it’s fun. I mean, to be honest with you, I-I kind of see it as the best-case scenario. I mean…at least all my crazy’s under one umbrella, you know?

Dean: Remember when Crowley kept going on about hating Dick? *brief pause* well, I thought he was just being general.

Dick Roman: [After being sprayed with Borax] Sam… That is not how we communicate from a place of yes. That was bracing. Where’d you kids find this stuff?

Death’s Door [7.10]

Karen: You were expecting Farrah Fawcett?
Bobby: No, she always calls first.

Dean: We’re coming for you, and not just to hurt you – to kill you. You understand me?
Dick Roman: Come on, Dean. I can’t be killed.
Dean: You’re gonna wish you could, then.
Dick Roman: [laughs] That’s some conviction. You’d really crush it on the motivational circuit.
Dean: You’re either laughing because you’re scared or you’re laughing because you’re stupid. I’ll see you soon, Dick.

Reaper: Bobby… you’ve helped. You got handed a small, unremarkable life, and you did something with it. Most men like you die of liver disease, watching Barney Miller reruns. You’ve done enough. Believe me.
Bobby: I don’t care.
Reaper: Why?
Bobby: Because they’re my boys.

Bobby’s Mom: Why do you always provoke him?
Bobby’s Dad: Because he’s a bad kid, that’s why.
Bobby: Well, that’s a load of crap! Who the hell were you to say?
Bobby’s Dad: I’m your father, and you show your father respect.
Bobby: The day he deserves it, you drunken bully! Punching women and kids, is that what they called “fatherhood” in your day?!
Bobby’s Dad: You deserved it, believe me, you were nothing but ungrateful.
Bobby: I was a kid! Kids ain’t supposed to be grateful! They’re supposed to eat your food and break your heart, you selfish dick! You died, and I was still so afraid I’d turn into you, I never even had kids of my own!
Bobby’s Dad: Good. You break everything you touch.
Bobby: … uh-huh; well, as fate would have it, I adopted two boys and they grew up great. They grew up heroes! So you can go to hell!

Reaper: This is your last chance to come with me, and move on. For your own good, Bobby, let go… they’ll be okay without you.
Bobby: Last memory, huh? Glad I saved the best for last.

Sam: Wait, wait, wait, wait, stop. His eyes are open.
Dean: Bobby?
Sam: Hey.
[Bobby removes the respirator covering his mouth and nose.]
Dean: What – don’t talk. Don’t talk. A pen – I –
[Dean grabs the pen and chart at the end of the bed.]
Dean: Here. Here, here, here. What is it?
[Bobby writes “45489” on Sam’s hand before smiling slightly]
Bobby: Idjits.

Dean: Alright scoot, jerkface, show your elders some respect.
Sam: You scoot, asshat. *tosses popcorn at Dean*
Dean: Did we get licorice?
Sam: No, we did not get licorice, we got good snacks. Licorice is disgusting.
Dean: I’m sorry, I-I didn’t quite understand that, uh Mr. Peanut Butter-and-Banana-Sandwiches?
Sam: You know what, I stand by that sandwich! Nobody likes licorice, it-it’s made of dirt!
Dean: It is a classic movie food! It’s right up there with popcorn!
Sam: Popcorn, really?
Dean: Yes!
Sam: You’re outta your mind!
Dean: What, it’s like little chewy pieces of heaven!
Sam: Chewy pieces of heaven if you’re a girl!
Bobby: [watches as Dean and Sam fade away]
Reaper: Well, Bobby? Stay or go, what’s it gonna be?

Adventures in Babysitting [7.11]

Frank: Sure you’re not a Leviathan. Dick Roman’s not a Leviathan. Gwyneth Paltrow’s not a Leviathan…

Frank: You think it’s this easy to see inside what’s real, and also be bi-polar with delusional ideation. There’s no pill for my situation sweetie-pop, so yeah the big mouths are onto me. Next question!

Dean: What was she doing?
Frank: Being a naughty, bossy little girl.
Dean: I’d hate to ask for that in the non-porno version.

Frank: Did I mention you look awful?
Dean: Yes, maybe because someone I cared about just got shot in the head. And this is like shoving a rock up a hill. And…screw you.

Dean: I’m not gonna quit. That’s not even an option. I’m not gonna walk out on my brother.
Frank: Okay then, fine. Do what I did.
Dean: What – go native? Stock up on C-rations?
Frank: No, cupcake. What I did when I was 26 and came home to find my wife and two kids gutted on the floor. Decide to be fine til the end of the week. Make yourself smile because you’re alive and that’s your job. And do it again the next week.
Dean: So, fake it?
Frank: I call it being professional. Do it right, with a smile, or don’t do it.

Dean: You could too, you know. Go to college. Be a hunter slash pediatrician.

Lee: Ever know anyone who left the life?
Dean: No – they all get killed first.

Krissy: What century is this? No one fist bumps anymore.
Dean: C’mon. Give it up!
Krissy: You’re a dweeb

Time After Time [7.12]

Sam: I can’t believe I’m about to say this, but I hope you’re watching cartoon smut, ’cause reading Dick Roman crap over and over again is just self punishment.
Dean: It’s called anime. And it’s an art form.

Dean: How does paper beat a rock? It’s stupid.

Sam: What, you going to look at more anime or are you strictly into Dick now?

Sam: What’s the plan here?
Dean: Don’t die.

Dean: Does this mean that I’m an Untouchable now?

Eliot: Why do you think I went after Capone in the first place? Guy made the best hooch in Chicago.

Eliot: Let’s go kill that bastard. Because that…
Dean: (Imitating Sean Connery) Is the Chicago way.
Ezra: Chicago way?
Eliot: Who the hell talks like that?
Dean: Sean Connery.

Ezra: So what bucket of syrup did you two idjits step into?

Eliot: Boo hoo, cry me a river, ya nancy! Tell me, are all hunters as soft as you in the future?

Eliot: So enjoy it while it lasts, kid, ’cause hunting’s the only clarity you’re gonna find in this life. And that makes you luckier than most.

Chronos You want to know your future? I know your future. It’s covered in thick black ooze. It’s everywhere… They’re everywhere… Enjoy oblivion.

The Slice Girls [7.13]

Dean: I’ll admit, it could be in the general vicinity of the ballpark of our kind of thing.
Sam: Yeah, uh, “didn’t match anything human” usually seals the deal for me.

Dean: Anyway, I–I left the flask over here the other night.
Lydia: Yes, I found it. It was so beat up and old, I almost tossed it.
Dean: Yeah, well, the guy it belonged to was beat-up and old, too. But I was very close with him and I’d hate to lose it.

Dean: I know Bobby’s got a Grecian encyclopedia of weird in here. I saw it last time I was looking through this stupid… Would it kill him to have a system?
Sam: He has a system. His files are set up like his brain.

Morrison: Wherever did you get it?
Sam: Uh, uh, uh crazy drunk old genius.
Morrison: Yeah, they always have the good stuff.

Emma: You’re a good man. My mother told me that.
Dean: I seriously doubt she said that. And if you knew me you would seriously doubt it’s true.

Dean: You’re just as screwed up as I am, you’re just…bigger.

Sam: Dean, the thing is, tonight… It almost got you killed. Now, I don’t care how you deal. I really, really don’t. But just don’t — don’t get killed.
Dean: I’ll do what I can.

Plucky Pennywhistle’s Magical Menagerie [7.14]

Sam: So, we got dick on Dick?
Dean: That’s a vivid way of putting it.

Dean: Hey, you spawn a monster baby and see how quick you want to dive back in the pool.

Dean: So what are we looking for? Octovamp? Vamptopus?

Sam: If it bleeds, you can kill it.

Dean: Shark week man. How do you not watch that? Whole week of sharks!

Dean: You scared of robots?
Tyler: (points to his eyes) They have laser eyes!

Cliff: If this is about the meth lab that fireballed up in Butte, it wasn’t me. Okay, it was my brother, but, um, we got the same fingerprints.

[Sam pulls up to where Dean is waiting and gets out of the car, soaking wet and covered with glitter.]
Sam: [trying to be nonchalant] Hey. We ready? [off Dean’s look, he sighs and spreads his arms] Okay, just say it.
Dean: [cracking up] I’m sorry, you look like you got attacked by some PCP-crazed strippers.

Dean: [trying to contain his laughter] Sam, I’m sorry for psychologically scarring you.
Sam: Which time?
Dean: No, I mean it. Leaving you there on your own, that was a dick move.
Sam: You know what? I actually feel pretty good about it. Getting my ass kicked by those juggalos was therapeutic.
Dean: You faced your fears.
Sam: And now what more could a clown possibly do to me?

Repo Man [7.15]

Dean’s Voicemail: Leave your name, number and nightmare at the tone.
Hallucifer: Oh well, that’s every cell phone Dean’s got. One of them should have picked up, right. Big brother’s probably dead.
Sam: Shut up.
Hallucifer: He said “shut up” to me.

Hallucifer: That’s what I’m talking about, Sam! Real interaction again, I miss that! The rapier wit – the wittier rape – come on, I’ll be good, I’ll even help you solve your little Nancy Drew mystery or whatever.

Sam: A demon summoning; why?
Hallucifer: Why? To summon a demon, jackass.

Jeffrey: I was a wreck, an emotional shell, a drunk. I was suicidal.
Dean: I don’t usually endorse suicide, but, man, what stopped you?

Dean: He was a psychopath, Sam. That’s what they do all the time is act. Act like they’re normal. Act like they’re not balls to the wall crazy.

Hallucifer: No, no, Sam. No nap for you, Sammy.
[Sam presses on his left palm.]
Hallucifer: Oh, come on, don’t do that. Let’s talk, Sam. I always enjoyed our special little chats. Don’t you want to talk?
[Sam presses harder on his left palm.]
Hallucifer: Yeah, look at that. Something’s definitely different now, isn’t it? You let me in. You wanted me, partner. So you think you can use your little tricks to banish me again… [snaps finger]…like that? No. I do believe I’ve got you, bunk buddy. Got my finger wiggling around in your brainpan.
[Flames leap up on the bed around SAM. He flinches and twitches]
Hallucifer: Come on, Sammy! Come on! Say it with me now. Goooooood morning, Vietnam!

Out With the Old [7.16]

Dean: What, are you going for, like, the Guinness record of caffeine consumption? That’s like your fifth this morning.
Sam: Yeah, well, every time I close my eyes, Lucifer is yelling into my head. It’s like I let him in once, now I can’t get rid of him.
Dean: You know he’s not actually…
Sam: Yeah. Yeah, no. I know. Uh, try telling that to the volume control inside my brain.

Dean: Dancers. They are toe shoes full of crazy.
Sam: And you would know this how?
Dean: I saw Black Swan. Twice. Hot tutu-on-tutu action. Come on, Sam, what’s wrong with you?
Sam: Wow. The depths of your…

Dean: Could be a dead end, but I hear they have good coffee in Portland.
Sam: Dude, that’s Seattle.

Sam: (about the ballet shoes) Do they… look like they’re… your size?
Dean: Shut up.

Sam: Wait, a-are you –
Dean: Getting the strong urge to Prince Siegfried myself into oblivion? Yes.
Sam: You really did see “Black Swan.”

Sam: Hey, with enough curse mojo you can turn a freaking pencil into a weapon of mass destruction.

Dean: You know, I wonder how old porn kills you.
Sam: Pretty sure you don’t want to know.

Dean: Frank, hey, I don’t mean to double-dip in your crazy sauce. No offense.
Frank: None taken, Fudge Pop.
Dean: Think you can crack it?
Frank: Can a dog play poker?
Dean: I don’t…
Frank: The answer is “yes.”

George: How ’bout you make me a new one?
Barista: How ’bout you eat me?
George: Don’t tempt me.

Sam: It doesn’t matter what I do, Dean. Lucifer will not shut up.
Dean: Even now?
Sam:He’s singing “Stairway to Heaven” right now.
Dean: Good song.
Sam: Not 50 times in a row.

The Born-Again Identity [7.17]

Hallucifer: Tell the nice tweaker you’d be sleeping right now if the devil would leave you alone…

Dean: How are you feeling?
Sam: (Chuckling) Maybe you should cancel my UFC fight.
Hallucifer: Yeah. Keep that sense of humor, Sam. It’ll get you through this.
Dean: Sam, I’m gonna find you help.
Hallucifer: (Scoffs lightly) Now, that sounded a little cynical.
Sam: I don’t think it’s out there, Dean.
Dean: We don’t know that.
Sam: We know better than most. It’s all snake oil. Last faith healer we hooked up with had a reaper on a leash.Remember?
Dean: (Sighs) Yeah…Sam, I remember.
Sam: I’m just saying…
Dean: What? That you don’t want my help?
Sam: No, I’m just saying (sighs) Don’t do this to yourself.
Dean: If I don’t find something…
Sam: Then I’ll die.
Hallucifer: Oh – you’re upsetting me!
Sam: Dean, we knew this was coming.
Dean: No…
Sam: When you shoved my soul back in, Cas warned you about all the crap it would…
Dean: Screw Cas. Quit being Dalai-friggin-Yoda about this. Get pissed!
Sam: I’m too tired.

Emmanuel/Castiel: You’re angry.
Dean: Well, yeah. Dude broke my brother’s head.
Emmanuel/Castiel: He betrayed you, this dude. He was your friend?
Dean: Yeah, well, he’s gone.

Dean: What Cass did…I just can’t – I don’t know why.
Emmanuel/Castiel: Well, it doesn’t matter why.
Dean: Of course it matters.
Emmanuel/Castiel: No. You’re not a machine, Dean. You’re human.

Emmanuel/Castiel: Your friend’s name was Cas? That’s an odd name.

Marin: I saw you yesterday, you didn’t look too happy with your in flight meal.

Sam: [to Marin; Lucifer blows through the salt circle] You’re gonna have to do this on your own. It’s okay. I’m okay. I’m just having a little…
Lucifer: Brown acid moment.
Sam: …dizzy thing. It’ll pass.
Lucifer: Definitely. When your heart stops.

Meg: You’re an angel.
Emmanuel/Castiel: I’m sorry – is that a flirtation?

Meg: He would know. You used to fight together. Bestest friends actually.
Emmanuel/Castiel: We were friends? Am I Cass?

Dean: This ain’t going to go well.
Meg: I dunno, I believe in the little tree topper.

Castiel: I remember you. I remember everything. What I did. What I became. Why didn’t you tell me?
Dean: Because Sam is dying in there.
Castiel: Because of me. Everything. All these people. I shouldn’t be here.

Castiel: We didn’t part friends, Dean.
Dean: So what?
Castiel: I deserved to die. Now, I can’t possibly fix it…So why did I even walk out of that river?
Dean: Maybe to fix it.

Castiel: I should never have broken your wall, Sam. I’m here to make it right. (touches Sam’s head, Sam groans in pain)
Sam: (Looking at Castiel, while seeing him as a hallucination of Lucifer) You’re not real.
Castiel: I’m so sorry Sam.

Dean: What the hell do you mean you can’t?
Castiel: I mean there’s nothing left to rebuild.
Dean: Why not?
Castiel: Because it crumbled. The pieces got crushed to dust by whatever’s happening inside his head right now.
Dean: So you’re saying there’s nothing? That he’s gonna be like this until his candle blows out?
Castiel: I’m sorry. This isn’t a problem I can make disappear. And you know that. But I may be able to shift it. Shift? Yeah, it would get Sam back on his feet. (Exhales sharply) It’s better this way. I’ll be fine.
Dean: Wait, Cass, what are you doing?
Castiel: Now, Sam… This may hurt. And if I can’t tell you again… I’m sorry I ever did this to you.

Party On, Garth [7.18]

Garth: Alright Jenny G, your ganking days are over. You’ve been Garthed.

Garth: No, how is that possible? I Garthed her!

Sam: I wish I wasn’t like the damn tape from The Ring; I wish I wasn’t okay because I passed on the crazy.

Garth: Cause Mr. Fizzles thinks that you’re (deep voice) lying!
Dean: Put Mr. Fizzles away or Mr. Fizzles gonna go where the sun don’t shine!
Tess: (suddenly) I drank a grown up drink!
Dean: What you mean like coffee?
Tess: (shakes her head)
Dean: (confused) Alcohol?
Tess: (starts panicking) It was an accident! Help me Mr. Fizzles! Don’t let them take me away!
Sam: Have either of you ever heard of Thighslapper Ale?
Garth: Is that a stripper or a beverage?

Dean: Wow, party on, Garth.
Garth: I don’t even usually drink beer. It messes with my depth perception – especially when I skinny dip.

Garth: Can I have some more Thighslapper?
Sam: No!
Dean: No – coffee for you Tara Reid.

Garth: I’m concerned Bobby might be haunting you guys. I brought it up with Dean but he shot me down.
Dean: Garth, leave it alone.
Sam: It’s okay.
Dean: No, it’s far from okay.
Sam: I already tried contacting Bobby-when that beer disappeared, I took out a talking board.
Dean: Without me?
Sam: I figured why drag you in, when it was something I could just put to bed myself.
Dean: And?
Sam: And if he was there, I’d have told you.

Sam: Can you even get drunk anymore? It’s sort of like drinking a vitamin for you, right?
Dean: Shut up.

Garth: Come with me if you want to live.

Sam: They see a face in the crowd, we see a book falling off the table-same thing, Dean. I did the talking board, I ran plenty of EMF. When that beer went poof, I went a little nuts.
Dean: Yeah, why didn’t you tell me?
Sam: Like I said, a little nuts at the time.

Bobby: I’m right here, ya idjit! Balls!

Of Grave Importance [7.19]

Dean: Dick Roman is funding another archaeological dig. Guy moves more dirt than “The Drudge Report.”

Sam: You know she and Bobby had a thing, right?
Dean: Yeah, I knew that…..Really?
Sam: Yeah, kind of a foxhole thing. Very Hemingway.
Dean: Huh. She and I kinda went Hemingway this one time too.
Sam: Alright…well, that happens…
Dean: Wait, you too?
Sam: It was a while back. We ended up on the same case. She was stressed and I …didn’t have a soul.
Dean: That’s a lot of foxholes.

Annie: Wow. Dead. Ghost. Me. Three words you never want to use in a sentence.

Bobby: Life wasn’t comfy. Why should death be?

Bobby: Hi. I’m Bobby. I’m a ghost. Looking for a little ghost orientation here?

Bobby: All right now. I can kill werewolves, fix a Pinto and bake cornbread. I will be damned if I can’t get Zen!

Dean: I hate these indie films. Nothing ever happens.

Bobby: We’ve got work to do.

Bobby: Hey boys.
Dean: [hoarsely] Bobby?
Bobby: [surprised] wait…you can see me?

Sam: So what do you think we should do?
Dean: We did what we should do. Now, I don’t know.
Sam: I mean…do you think it’s possible we can…I don’t know, make it all work somehow?
Dean: I have no idea. Maybe? I’ve never heard of it. But you know what I do know? It ain’t the natural order of things. Everything is supposed to end. You know, he was supposed to…Now, what are the odds this ends well? What are the odds?

The Girl with the Dungeons and Dragons Tattoo [7.20]

Bobby: I got a glimpse at Dick’s big plan, right before he Lincoln’ed me.

Bobby: This is about those Levi’s living here one percenter style

Charlie: If you can’t score at a reproductive rights function, then you simply cannot score.

Charlie: Dick Roman gave me an assignment
Harry: Is that good?
Charlie: It means the Eye of Sauron is on me.
Harry: Well, if you need anything I’ll be back in the Shire.

Computer: How about a nice game of chess?
Charlie: Seriously? Wargames?

Dean: Perfect, it’s in the middle of the Death Star.

Dick: Bruce Springsteen, Eli Manning and our own little Charlie? You know what they are? Irreplaceable. You’re more of a Tim Tebow, Joe Biden type. You got no spark. In fact there’s nothing in you. Except Harold’s dinner.

Charlie: Why didn’t you kill him?
Sam: Because we can’t – yet.
Charlie: The really evil ones always need a special sword.

Dean: Charlie are you singing?
Charlie: I sing when I’m nervous; don’t judge me!
Dean: Judgement free zone.

Sam: Who’s your favorite Harry Potter character?
Charlie: Hermione.
Sam: Hermione. Well did Hermione run when Sirius Black was in trouble? Or when Voldemort attacked Hogwarts?
Dean: Seriously?
Sam: Shut up.
Charlie:No of course not.
Sam: What did she do?
Charlie: She kicked ass! She practically saves Harry in every book. And then she ends up with the wrong…
Sam: Stay on track. She kicked ass, right? So what are you going to do?
Charlie: Kick it in the ass!

Dean: I’m going to walk you through this.
Charlie: Okay.
Dean: Let’s start with a smile. Relax, Charlie, you just got home and Scarlett Johansson is waiting for you.
Guard: Can I help you, miss?
Charlie: Hey…Bill. Charlie from IT.
Guard: Oh, burning the midnight oil, huh?
Charlie: Just like you. I mean, you’re not at the gym. What do you…work out with all of your free time?
Guard: I try to get to the gym at least 3 days a week. Trying to get back to my fightin’ weight.
Dean: [to Charlie] It shows, you look amazing. [to Sam] This never happened.
Charlie: It shows, you look amazing.
Dean: You ever do anything else with your free time? Like take a girl out for a drink? [Sam laughs]
Dean: [to Sam] Stop laughing, Sammy.
Charlie: You ever do anything with your free time? Like take a girl out for a drink? Stop laughing Sammy [realizes]…Um, you don’t know that bar, ‘Stop laughing Sammy’. That place is bringing sexy back. Which is easy because they kept the receipt…
Dean: Stop talking, Charlie.
Charlie: Stop talking Charlie…right.

Dick: You’re kind of completing me right now Charlie. You have that thing, that spark that makes humans so special. Not everyone has it you know. Most people can be replaced, but people like you are impossible to copy.

Charlie: I left your dumb flask in the back seat by the way, worst good luck charm ever!
Dean: [hands her bag] Here you go.
Charlie:Thanks.
Sam: So listen, we can’t thank you enough…
Charlie: Actually you can. Never contact me again…like ever. Deal?
Sam: Deal.
Dean: Keep your head down there okay?
Charlie: This ain’t the first time I disappeared. [Sam and Dean give her a confused look]
Charlie: You think my name is really Charlie Bradbury? Please. So…good luck saving the world. Peace out, Bitches.

Dean: She’s kind of like the little sister I never wanted.
Sam: We’ve got to talk.
Dean: You mean before we get back to the car, and the flask?
Sam: Exactly. So what the hell happened back in the lobby?
Dean: Man, if I had a free shot, I would have bitch slapped the hell out of Dick.
Sam: Yeah but, I mean, Charlie got her friggin’ arm broken.
Dean: He didn’t mean to do it.
Sam: Exactly. He’s not in control. Not about Dick. That was vengeful spirit crap.
Dean: I know. But it’s still Bobby.
Sam: But if he goes there, he won’t be anymore. And then we won’t be able to pull him back. And then what are we suppose to do?
Dean: I know… Let’s just figure out what that thing we stole is…and then we’ll figure out what the hell to do with Bobby.

Reading is Fundamental [7.21]

Edgar: [Receiving a phone call from Dick Roman] Isn’t it strange that someone would choose to be called “Dick?”

Meg: [On phone] What up, Bullwinkle? Just a little FYI call. Your boy’s awake.
Sam: What? [to Dean] Cas is awake.
Dean: When? [Sam puts the phone on speaker] When?
Meg: Last night about eight.
Dean: And you waited till now to call us?
Meg: I’ve been busy with Cas. He’s just a tad different than when he dozed off, ‘kay?
Dean: What do you mean, different?
Meg: Hey, Seacrest, guess what – not a nurse. Just playing one on TV. Want answers? Start driving.

Meg: He’s been like the naked guy at the rave ever since he woke up. Totally useless.
Castiel: Will you look at her? My caretaker. All of that thorny pain. So beautiful.
Meg: We’ve been over this. I don’t like poetry. Put up or shut up.

Sam: Okay. So, Cas, you said you woke up last night?
Castiel: Yes. I heard a ping that pierced me, and, well, you wouldn’t have heard it unless you were an angel at the time.
Sam: That’s also when we opened this. [He hands Castiel a bag containing the tablet]
Castiel: Oh. Of course. Now I understand.
Sam: Understand what?
Castiel: You were the ones. Well… I guess that makes sense.
Dean: What makes sense?
Castiel: If someone was going to free the Word from the vault of the earth, it would end up being you two. Oh, I love you guys.

Castiel: Did you know that a cat’s penis is sharply barbed along its shaft? I know for a fact the females were not consulted about that.

Castiel: This is the handwriting of Metatron.
Sam: Metatron?!? You’re saying a Transformer wrote that?
Dean: No, that’s Megatron.
Sam: What?
Dean: The Transformer, it’s Megatron.
Sam: What?

Castiel: I don’t fight any more. I watch the bees.

Hester: You smote thousands in Heaven. You gave a big, scary speech. Then you were gone. What the hell was that?!
Castiel: Rude, for one thing.

Kevin: This looks like a sex torture dungeon. Is this a sex torture dungeon?
Dean: No this is not a sex torture dungeon…Get over here.

Castiel: You seem troubled. Course that’s a primary aspect of your personality so I sometimes ignore it.

Hester: [To Dean] The very touch of you corrupts. When Castiel first laid a hand on you in Hell, he was lost!

Sam: It says we need to start with the blood of a fallen angel.
Castiel: Well, you know me. Always happy to bleed for the Winchesters. (fills up vial with his blood)

There Will Be Blood [7.22]

Gloria Jane: In this hour we’ll go behind the scenes and answer the question everyone’s been asking for months. What makes Dick so hard to beat?

Dean: Okay man I have read this more times than the Playboy I found in Dad’s duffle.
Sam: Anna Nicole?
Dean: Anna Nicole. Ah, the good they die young, huh?

Dean: A little FYI. Bobby’s officing out of the john these days.
Sam: Ahh – awkward.

Sam: Could’ve been a monastery. Monks get up at 4am to pray.
Dean: Ohh – Can’t get laid, can’t sleep in. That’s a freaking tragedy… Okay, so alpha’s camping next to a monkey house

Emily: What now:
Dean: We get you somewhere safe, circle back and ginsu these leeches.

Emily: What’s a Kardashian?
Dean: Just another bloodsucker.

Dean: I can’t do this. man I can’t live on rabbit food. I’m a warrior!

Dean: Alright Sam – tap the keg.
Sam: Here?
Dean: Yeah Sam, look around; it’s freaking Woodstock, everyone’s hopped up on the brown acid. We don’t need the song and dance. Give him a little prick.

Dean: I think anyway you slice it we’ve got Pac Man and True Blood in the same room.

Edgar: Mankind’s a limited resource, after all.
Alpha Vampire: There are seven billion of them.
Edgar: Only seven.

Alpha Vampire: We come from you.
Edgar: Barely.
Alpha Vampire: I am the son of Eve!
Edgar: A pathetic mutt! Hardly one of us. I knew Eve… and honestly, your mommy was a whore.

Sam: But Dean, we gave up all our Vamptonite.

Dean: Wow you get a trophy in Stockholm Syndrome.

Alpha Vampire: Right, right, your flesh is crawling. All you want to do is kill me now. You hate having to wait and come back, and try again…
Dean: Pretty much. I wouldn’t leave that head to close to that body for too long.
Alpha Vampire: See you next season.
Dean: Looking forward to it.

[Dick Roman throws a match into a bowl, summoning Crowley]
Crowley: Hello… [He looks up as the light fixture above him changes to a devil’s trap] Dick.

Survival of the Fittest [7.23]

Crowley: So, if you’re suddenly calling, I guess you’re up to speed on the Winchesters, which means you intercepted the Prophet. And the Prophet told you that my blood is the key to everything. You know what I like about you?
Dick Roman: Lack of pretension?
Crowley: You’re smarter than you look.
Dick Roman: Oh, well, now you’re just flirting.

Dick Roman: We need America. They’re so fat.

Sam: We should call Castiel.
Dean: Dude, on my car…he showed up naked…covered in bees.
Sam: Yeah, I am not really sorry I missed that.

Dean: Well, I guess if we can’t find a righteous bone in a friggin’ nunnery crypt.
Sam: All right. Here – listen to this. Sister Mary Benedict, uh, taught the learning-impaired and died at age 23.
Dean:Eh, it’s a little young. Find someone who’s had time to cook.
Sam: Okay, well, there was, uh… here – Sister Mary Eunice. Uh, fed the poor, became Mother Superior at age 60.
Dean: Sounds political. Power corrupts.
Sam: Right. Um… listen to this – Sister Mary Constant, 83 years of quiet, humble nun-like goodness. What do you think?
Dean: Wow. I want to be more righteous just reading this.
Sam: Exactly.
Dean: All right, well, I lay odds on her. Here we go. Well… let’s bone this nun.
[Sam gives him a look]
Dean: Sorry.

Meg: [to Dean about Castiel] Go ask him, he was your boyfriend first.

Dean: So, Cas, what’s, uh, what’s, uh, what’s the word?
Castiel: Well, Dean, I’ve been thinking. Monkeys are so… clever, and they’re sensible in that they leave the skins on the bananas that they eat. Is it really necessary to test cosmetics on them? I mean, how important is lipstick to you, Dean?
Dean: Not very. You want to come inside and, uh, tell us what’s going on?

Castiel: [picks up bone and sniffs it] Mm. Sister Mary Constant. Good choice.

Crowley: Castiel. When last we spoke, you – well, enslaved me. I’m confused. Why aren’t you dead?
Castiel: I… don’t know.
Crowley: Well, do you want> to be? ‘Cause I can help with that.

Dick: Oh, eat up. The sushi’s made of fresh orphan.

Castiel: Do we need a cat? Doesn’t this place feel one species short?

Bobby: Going vengeful? It’s an itch you can’t scratch out. Look… I’m done. Go get Dick. But don’t do it ’cause you think it’ll scratch the itch. Do it ’cause it’s the job. And when it’s your time… go.
[Sam and Dean prepare to burn Bobby’s flask to put him to rest]
Bobby: Here’s to running into you guys on the other side. Only… not too soon alright?
[Dean sadly throws the flask into a fire and he and Sam watch as Bobby burns up as the flask melts]

Castiel: If we attack Dick and fail, then you and Sam die heroically, correct?
Dean: I don’t know. I guess.
Castiel: And at best, I die trying to fix my own stupid mistake. Or… I don’t die – I’m brought back again. I see now. It’s a punishment resurrection. It’s worse every time.

[Dean takes out a sharpened bloodstained bone.]
Dick Roman: And good on you! Pulling that together – A-plus.
Dean: Oh, you don’t think this’ll work, do you? You trust that demon?
Dick Roman: You sure I’m even me, Dean?
Dean: No but he is [indicating Castiel] See here’s the thing about dealing with Crowley: he will always find a way to bone you.

[Dean stabs Dick in the heart. Dick pulls out and breaks the bone]
Dick Roman: Did you really think you could trump me?
Dean: Honestly? [pulls out the real bone] No. [Castiel holds Dick’s head in place from behind and Dean stabs him through the neck] Figured we’d have to catch you off-guard!
[as energy waves emerge from him, Dick starts laughing before finally exploding into black goo]

Sam: Where’s Dean?
Crowley: That bone… has a bit of a kick. God weapons often do. They should put a warning on the box.
Sam: Where are they, Crowley?!
Crowley: Can’t help you, Sam.

Crowley: Sorry, moose. Wish I could help. You certainly got a lot on your plate right now. It looks like you are well and truly… on your own.

Castiel: Wake up. [Dean opens his eyes and sits up.] Good. We need to get out of here.
Dean: [Standing up] Where are we?
Castiel: You don’t know?
Dean: Last I remember, we ganked Dick.
Castiel: And where would he go in death?
Dean: Wait. Are you telling me…?
Castiel: Every soul here is a monster. [There is a rustling in the trees.] This is where they come to prey upon each other for all eternity.
Dean: We’re in Purgatory? How do we get out?
Castiel: I’m afraid we’re much more likely to be ripped to shreds.
Dean: [Turns and sees two large creatures with red eyes watching him.] Cas, I think we better – [Castiel has disappeared.] Cas?
Subscribe
Notify of
guest
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Δείτε όλα τα σχόλια

Τελευταία Άρθρα

Orestishttp://supernaturalgreece.gr/
Όλα ξεκίνησαν στις 22/04/11 όταν η απόφαση για ένα ήρεμο blog σχετικά με τη σειρά Supernatural πήρε σάρκα και οστά. Η συνέχεια γνωστή. Πρωτοπορία σε events σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τις αγαπημένες μας σειρές και το Supernaturalgreece.gr είναι πλέον γεγονός. Γίναμε χιλιάδες, γίναμε η πιο όμορφη ιντερνετική οικογένεια. Το 2015 παρευρέθηκα στο συνέδριο της Ρώμης γνωρίζοντας από κοντά το cast του Supernatural.

Περισσότερα Άρθρα