Ιστορία και Πλάσματα

Ιστορία και Πλάσματα

Azazel

Α

benny

Β

Γ

Jesse turner antichrist kid

Δ

4x13_Ghost Vessel Exhudes Ectoplasm

Ε

zombie Supernatural2x042317

Ζ

john winchesters journal

Η

6x08-all-dogs-go-to-heaven-supernatural-16929864-400-225

Θ

impala

I

Κάλι Kali

Κ

Edgarleviathan

Λ

witch

Μ

Dean Tinkerbell Fairy

Ν

sword of bruncvik stone

Ξ

Okami-love-ceilings

Ο

Pishtaco

Π

The Magnificent Seven

Ρ

Khan Worm dead

Σ

Τ-Υ

ghost

Φ

11x14-delphine-hand-of-god

Χ

Bobby's Soul sam dean

Ψ

Death Cadillac

ΑΛΛΑ