Σενάριο Supernatural | 10×14 The Executioner’s Song

Καλύτερα Επεισόδια του SPN

Sofia
Χάζευα πολλά χρόνια το Supernatural στην τηλεόραση χωρίς να ξέρω ακριβώς τι είναι, αλλά δεν είχα κάτσει ποτέ να τη δω ολόκληρη. Όταν το έκανα ήταν λίγο ανάποδο αφού είδα την 8η σεζόν πρώτα και μετά την έπιασα απ'την αρχή. Την λάτρεψα αμέσως και ήταν αυτή που με εισήγαγε στον μαγικό κόσμο των ξένων σειρών. Ανακάλυψα το Supernatural Greece λίγους μήνες αργότερα και μπήκα στην ομάδα σχεδόν αμέσως. Όσες σειρές και να δω, καλύτερες ή χειρότερες, το Supernatural θα είναι πάντα το NO.1 στην καρδιά μου. Επίσης δεν θα καταφέρω ποτέ να διαλέξω ανάμεσα στο τρίο Ντιν/ Σαμ/ Καστιέλ.

supernatural-10x14 Dean and Cain fight

Σενάριο Supernatural | 10×14 The Executioner’s Song

Written by: Bob Berens

Directed by: Phil Sgriccia

Air Date: February 17, 2015

TEASER

[Scene opens on an inmate laying on his bunk in his cell.

Scene changes to a back view of a prison guard walking down the cellblock banging his night stick on the cell doors.

The guard looks into on of the cells and continues walking.]

GUARD 1

Lights out in five.

[Switch back to inmate who sits up on his cot.]

INMATE

Hey, any mail?

[Guard stops outside the cell as inmate looks out the small window in the door.]

GUARD 1

Oh, the usual …postcards from anti-penalty folk, proposals from your lady admirers.

You said you were done with those.

[Guard walks away from cell.]

INMATE

Hey, how’s your wife, by the way … Amanda?

That’s her name, isn’t it?

You know I killed an Amanda once?

My fourth. I’d do your wife the same, buddy, only slower.

[Guard turns around and walks back towards cell, facing inmate.]

GUARD 1

Two weeks from Tuesday Tommy.

[Guard walks away]

TOMMY

Yeah.

Let’s do it!

Let’s do it now, tonight!

[Guard is at gate at the end of the row. He signals to a guard (Guard 2) who is watching the surveillance cameras to open the gate. After Guard 1 is through the gate Guard 2 steps away from the cameras to get coffee. We see his perspective of the various camera views of the prison.

Switch to Tommy in his cell. He sits on his cot and hangs his head.

Switch to a long view of the cellblock. We hear electricity crackling and we see a view from the floor of a man’s legs stepping in front of the locked gate. The light blink off and when they come back on the man is on the other side of the gate.

Switch to Guard 2 making his coffee as Guard 1 walks into the room, and back to the cellblock where the man is walking down the row.]

GUARD 2

Tolliver giving you the usual grief?

GUARD 1

Nothing new.

[Switch to a front view of the man (who we now see is Cain) walking down the cellblock, the lights going out as he passes each cell. Scene switches a few times between Tommy in his cell and Cain’s feet walking down the row.]

GUARD 2

I can’t wait till he’s gone.

[Guard 1 glances at the monitors and sees Cain walking down the darkened cellblock. He walks closer and sees Cain standing outside Tommy’s cell. Tommy looks out his window. The camera monitors blink off and when they come back on the cellblock is lit and Cain is gone. The Guards look at each other and shrug their shoulders.

Switch to Tommy in his cell looking nervous. He turns around and Cain is standing in his cell.]

TOMMY

Who the hell are you?

How’d you get in here?!

CAIN

I’ve gone by many names in this life.

The father of murder is one of them.

And by the state’s count, you’ve taken six lives yourself, Tommy.

Although by my count, it’s nine.

[Tommy is circling around Cain with his back to the cell walls.]

CAIN

Oh, come on.

You aren’t one of those “it wasn’t me” type fellas, are you?

[Tommy clenches his hand into a fist at his side.]

Because I know you’re a killer, just like me.

TOMMY

[Smiling and getting ‘wide-eyed’]

Yeah, I did it.

CAIN

Honesty.

[Tommy throws a punch towards Cain. Cain grabs Tommy’s fist and holds it in the air]

That’s good.

That’s the spirit!

[Cain flings Tommy’s arm down to the side and we see the handle of his knife sticking out between them]
TOMMY

Ugh!

CAIN

Now, I bet you’re wondering what I’m doing here.

Did I come to punish you, or save you?

Well…

[Cain pulls the knife from it’s sheath and leans and whispers into Tommy’s ear]

The truth is, Tommy…I’m here to do both.

[Cain stabs Tommy in the stomach. We see the tip of the knife come out the back of Tommy’s shirt. A single drop of blood drips off the blade and Cain and Tommy disappear.]

Title Card

ACT ONE

[The Impala driving down the road. We see on the screen ‘Polunsky Unit, Livingston, West Virgina’.]

DEAN

The Zodiac?

SAM

Seven victims.

[Switch to interior of the Impala]

DEAN

Dahmer?

SAM

17.

DEAN

That’s some freaky stuff, man. It’s a whole new side of you.

SAM

It’s called true crime, Dean. It’s a hobby.

DEAN

No. Bass fishing, needlepoint …that’s a hobby, okay? Collecting serial-killer stats …that’s …that is an illness.

[The Impala turns into the prison entrance]

Get your badge.

SAM

Yeah.

[They pull up to an intercom at the prison gate.]

VOICE ON INTERCOM

Hello, gentlemen. State the nature of your visit.

DEAN

From the office of the Inspector General.

Got an appointment with the warden.

VOICE ON INTERCOM

Thank you. Parking is to the left. Look for visitor parking only.

DEAN

All right, so what are the stats on this, uh, vanishing act here?

SAM

Tommy Tolliver was convicted of six murders back in ’09, but those are just the ones that stuck.

According to the news, he escaped from a locked cell on death row, this inexplicable, Houdini-esque escape.

[As the gate is slowly opened and Sam and Dean pull through the gate we see several views of the outside of the prison, armed guards on horseback, guards in the guard tower]

DEAN

So what are we thinking?

Some sort of a mass-murdering magician?

SAM

Yeah, Or a teleporting demon or a who knows what that can walk through Supermax walls.

Could be in our wheelhouse.

DEAN

Yeah, your wheelhouse.

“Hobby.”

[Scene changes to the prison Warden crouching down in Tommy’s cell, presumably looking at the drop of blood on the floor.]

DEAN

Warden Skeiff?

[The Warden stands up and faces Sam and Dean at the entrance to the cell]

SAM

Uh, Inspectors Moore and Ranaldo.

We spoke on the phone.

WARDEN

Yeah. Welcome to death row.

Have a look.

[Sam and Dean enter the cell]

But good luck finding anything out of TDJC compliance.

[The Warden leaves the cell and Dean signals to Sam to follow the Warden. Sam turns to leave as Dean pulls the EMF detector out of his pocket.]

SAM

So, why don’t you tell me what happened?

WARDEN

The night Tolliver disappeared, our little ship was running as tight as ever, and I got documentation to prove it.

SAM

Do you stand by what the press is saying …

[Dean is walking around the cell with the EMF detector and crouches to test under Tommy’s cot.

SAM

…locked cell, no security breach, no guard misconduct?

WARDEN

Which press? Mainstream media is calling for my head, said I was grossly incompetent. But the tabloids, they’re saying …

SAM

They’re saying it’s magic That Tommy pulled off some dark miracle to escape. You saying you believe that?

WARDEN

I’m saying there was some kind of magician on the block last night, but it wasn’t Tommy. [Scene changes to the surveillance room (Sam, Dean, Warden Skeiff and a guard sitting at the monitors).]

WARDEN

That’s right before Tolliver vanished. [Switch to a view of the monitors. The three camera views on the bottom go dark and come back on] SAM

Was that a brownout?

WARDEN

That was my thought, but then…

[We see the view of Cain walking onto the cellblock]

SAM

Is it one of the guards?

WARDEN

Nope.

But I don’t know who he is, how he got in, or how he and Tolliver got out.

DEAN

Can you zoom in on that?

WARDEN

Can and have. Too dark to make out much of anything.
Do it. Freeze it. Blow it up.

[Dean stares at the image of Cain on the monitor and holds his forearm as Sam looks over.]

[Scene changes to man tied to a chair (image is blurry) in an abandoned room (office maybe?). On a desk in the foreground a cell phone is ringing, the screen shows

Incoming Call DEAN
MAN IN CHAIR

Gonna answer that?

CASTIEL (off screen)

Not at this moment.

[Switch to the man’s face. He has red hair and black eyes]

DEMON 1

You’re wasting your time.

[Phone continues ringing in the background]

I told you, I don’t know where he is.

Me and Cain ain’t friends.

He kills demons.

Low-level guys like me keep our distance.

CASTIEL

You sure about that?

[Castiel comes around from behind the demon and slices his arm with an angel blade]

DEMON 1

All right!

All right.

[Demon’s eyes clear to normal as Castiel stands in front of him]

He’s been seen, past few months, making passes through Bogg’s marsh, one county over.

No one knows why, what for.

Like I said, we keep our distance.

[Castiel points the top of the angel blade directly in front of the demons eye]

CASTIEL

And that’s all you know.

Yes.

Yes, I swear.

Castiel drops the blade by his side. The demon exhales loudly and hangs his head in relief.]

CASTIEL

Okay.

[Castiel stabs the demon in the stomach with the angel blade]

DEMON 1

Aaaaah!

[Castiel stands as the demon dies. We hear a voice off-screen]

DEMON 2

86 last quarter,…

[Scene changes to a hand held video game. There is a blurry image of a person off to the side]

… while I only get credit for 48.

[Camera pans from video game to Crowley. Another demon (Demon 3) is standing to the side behind him]

DEMON 2

A-and I was working with Alban on nearly all of those soul jobs.

CROWLEY

[while playing video game] If you don’t arrive at a point within the next 10 seconds, so help me, I’ll …

[switch to face view of demon who was speaking off camera]
DEMON 2

As a crossroads demon, I have received less credit than I am due for soul collections… my king.

[Crowley smirks and roll his eyes]

CROWLEY

So you’re looking for a promotion?

[Wide view of room shows Demon 2 standing with papers in his hands and several other demons sitting around him]

DEMON 3

No. I’m just asking…

I’m merely suggesting that I get credit for the work that I did beside Alban.

Equal credit for equal work.

CROWLEY

Fine. You can have your credit.

Thank you.

[Rowena is in the background, sitting on a chair and doing needlepoint. Or something similar]

ROWENA

The wee man! Ugh!

CROWLEY

Mother, you have, uh, an opinion you’d like to share with the room?

[Rowena leans forward in her chair to look at Crowley]

ROWENA

Oh, no.

Private thought, nothing to do with you or the affairs of the court.

It’s just not what I would do.

CROWLEY

Oh, enlighten us all. What. Would. you do?

ROWENA

This demon asks you to equalize credit for his and another’s work … split the baby, if you will.

Well, (laughing) then I would well and truly split the baby.

[The demon looks over to Rowena fearfully]

I’d cut this puling, pathetic, greed-grubbing git in two, literally, then I’d nail his bloody halves to the doors of the court … a reminder to all not to waste the king’s time.

Whiners beget whiners.

You can’t reward behavior like that … why I never gave in when you asked for sweeties as a child, no matter how much you cried.

Well, you were a very… (puffs out her cheeks) chunky child, darling.

Bit of a bloater.

CROWELY

That’s enough.

DEMON 3 (who was been standing at Crowley’s side)

What’ll it be, sir?

CROWLEY

Let’s do…

What she said.

DEMON 2

Wha…

N-no, no, no!

[Two demons come forward, grab Demon 3 under the arms and drag him from the room]

No, no, no, no!

DEMON 3

Come on!

ROWENA

That’s my boy.

[Scene changes to Dean walking away from a food truck, talking on his cell phone and carrying a try with food and drinks. He hangs up the phone and gets into the Impala]

SAM

So?

DEAN 
Cas is still not answering.

SAM

[sitting in the passenger seat with his laptop open] Great. Well, I have been looking into Tommy Tolliver, seeing if I can figure out why Cain went to the trouble of springing him.

DEAN

And?

SAM

Still pretty unclear. I did find this blotter out of Orlando about his dad, Leon Tolliver. Uh, like father, like son. Convicted felon, fresh warrant for an assault charge, but he’s gone missing, hasn’t been seen in a week.
DEAN

You think the two are connected?

SAM

I mean, the police just assumed he fled the warrant, but if Cain took Tommy, it might not be a coincidence.

DEAN

So, what, Cain’s got a vendetta against the entire family?

SAM

Maybe.

[Dean’s cell phone rings and he pulls it out of his pocket]

DEAN 
It’s Cas.

[Puts phone on speaker]

Hey, where you at?

CASTIEL

Illinois.

DEAN

Hey, Cas, we got a lead.

Cain abducted a Texas death row inmate named Tommy Tolliver.

[Switch to Cas crouching down in a wooded area holding a white sneaker with the letters ‘TDJC’ on the bottom]

CASTIEL

He’s dead.

DEAN

What?

How do you know?

CASTIEL

Call it an educated guess.

Cain has been very busy.

[Castiel stands up and looks around. Camera pulls back to show Castiel standing a clearing surrounded by dozens of fresh graves]
DEAN

Okay, where are you? We’ll come to you.

[Camera view of someone watching Castiel through tree branches. Castiel looks around uncomfortably.]

CASTIEL

I’ll call you back.

[Castiel turns around and Cain is standing there]

CAIN

Hello, Castiel.

ACT TWO

[Scene opens on Cain and Castiel standing among the fresh graves.]

CASTIEL

What have you done?

CAIN

These bodies? Just cleaning up a mess I made a long time ago.

CASTIEL

Cain, I know what you were. But you’d resisted for so long.

CAIN

What can I say? I got the taste back.

[Cain walks closer to Castiel as he talks]

With Abaddon’s army gunning for me, I had to take up arms again, and I liked how it felt.

CASTIEL

Those were demons.

These… [Cains crouches down and picks up a muddy stuffed teddy bear]

CAIN

Humans. Eh, the Mark thirsts for all kinds.

CASTIEL

This is a massacre.

CAIN

Yes. And soon it’ll be a genocide.

[Cain drops the bear]

My children, my whole poisoned issue.

A lot of them out there right now … killers, fighters, thieves, some more peaceful than others.

But they still carry it … the disease.

If the Mark wants blood, I’ll give it mine.

CASTIEL

You’ll kill them all? You are Adam and Eve’s firstborn. Your descendants are Legion.

CAIN

At most, I’m culling…1 in 10.

CASTIEL

Of everyone.

CAIN

I’ve got time. How’s Dean, by the way? I hear he did good, took Abaddon down. He’s not well.

CASTIEL

Even with the First Blade hidden, Dean is losing his fight against the Mark. If we don’t find a cure…
CAIN

There is no cure. I’m living proof of that. But don’t worry about Dean. I’ll get to him, in due time.

[Castiel slides the angel blade out of his coat sleeve and into his hand.]

Sorry, Castiel. You’re not on my list.

[Cain disappears]

[Scene changes to Crowley and Rowena walking down a corridor in hell]

ROWENA

Crowley…

[They stop walking as Crowley turns to Rowena]

Long day. I’m sure you must be tired.

But I’ve had a wee idea.

CROWLEY

Yes?

The name Olivette means little to you.

A high-ranking member of the grand coven, the one who led the charge against me.

Really, it’s a grudge. I won’t even deny it.

But she’s just come back to the states, and I thought if you, in your kingly beneficence, would be so kind as to assist me, now would be an excellent time to strike.

CROWLEY

Well done, Mother.

Next time you run a long con, let more than a few hours of suspicious, entirely uncharacteristic usefulness pass before making your ask.

ROWENA

You think I had an ulterior motive, that I’ve been manipulating you?

CROWLEY 
You couldn’t be more transparent.

ROWENA

(laughing) Well, duh!

Of course I was manipulating you!

I am your mother, after all.

Manipulation’s who we are.

CROWLEY

Oh.

ROWENA

My wee sausage, what matter is it that I had a motive?

We had fun today, didn’t we?

CROWLEY

It was fine.

ROWENA

We could have more.

Get out of this dump, a break from these foul-smelling suck-ups, flex our muscles in the real world and in the process take out a miserable, old witch who’s been standing in my way for centuries.

What do you say?

[Crowley looks at Rowena and turns and walks away]
[Scene changes to Castiel Sam and Dean in the bunker. Sam and Dean are moving around the table. Dean is looking at files and Sam goes to the laptop.]

CASTIEL

I’m sorry I couldn’t bring better news, Dean.

DEAN

It’s not your fault, Cas.

SAM

Thank you.

All right, the sheriff gave me a few more names, some preliminary I.D.s on the bodies.

DEAN

And?

SAM

And it seems to fit Cas’ story.

I mean, there’s no way to tell the relation to Cain, obviously, but he’s wiping out entire families, one after another.

DEAN

(sighing)

So who’s next? Is he done with the Tollivers?

SAM

Uh, I think so.

I mean, Leon didn’t have any siblings or any other children I can see, and Tommy was never married, so I…

[Information scrolls on the computer screen]

Oh, come on. Damn it.

CASTIEL

What?

SAM

Tommy did have a son, estranged, who lives with his mother in Ohio, uh,…

[a birth certificate pops up on the computer screen]

…Austin Reynolds, 12 years old.

DEAN

Is the kid still alive?

SAM

[Sam opens up a Facebook page]

As of an hour ago, yeah.

He updated his status.

But, I mean, come on. It’s a kid.

You don’t really think Cain would …

CASTIEL

Yes, he would.

DEAN

There were old men in those graves, Sam, women.

I mean, you heard Cas.

It’s a fire sale. Everyone must go.

[Dean turns and walks away]

SAM

Where you going?

[Dean turns back to face Sam and Castiel]

DEAN We know where Cain’s gonna be. The kid’s in danger.

SAM

Okay, so what, we track him down to Ohio, and then what?

DEAN

Then I’ll do what I have to do.

[Camera closes in on Deans face]

I’ll kill Cain.

ACT THREE

[Scene opens with Dean pulling a shotgun off of the wall in his room in the bunker. He turns and puts into a bag he’s packing on his bed. Sam walks in.]
DEAN

When he gave me the Mark, Cain said that this day would come, that after I killed Abaddon, I would have to come and put him down.

SAM

Great. So you’re taking orders from a madman.

DEAN

No, he wasn’t mad then.

[Camera turns towards Sam and we see Castiel in the doorway to Dean’s room behind Sam]

Cain resisted the Mark for a long time, then I came, kicking up trouble about the Blade.

I sent him down this path. This is on me.

SAM It doesn’t mean you have to be the one to go after him.

DEAN

Yes, it does. And there’s only one thing that can kill him.

SAM

The Blade.

[Castiel walks into the room between Sam and Dean]

CASTIEL

Dean’s right.

SAM

Dean, wielding the Blade against Cain himself…

[Dean holds his hand over the Mark]

…win or lose, you may never come back from that fight.

DEAN

I know.
[Scene changes to Rowena and Crowley talking in a chamber in Hell.]

ROWENA

I’ll need a demon force to get us past her security. 2 units of 10 should suffice.

Once we’re inside, we’ll want to throw her off guard, mess with her head a little bit.

So I thought… [Rowena holds up a small dark amber colored bottle]

Rune of Amaranth.

[Cellphone ringing]

CROWLEY

Illusion work. Smart.

[Crowley holds up his cellphone and we see ‘Not Moose’ on the screen.]

Excuse me. I’ll be right back.

[Crowley walks away and picks up the call]

Well, well, well, if it isn’t …

DEAN

[Dean’s in his room in the bunker]

Cain’s back. He’s gone dark, and I need the Blade.

CROWLEY

Why would I do that for you?

DEAN

Because you have as much reason to want Cain off the board as anyone.

Cain has a kill list, and you’re on it.

[Dean raises his eyebrows]

What do you say, Crowley? You in?

CROWLEY

Yes.

DEAN

Good. I’ll text you the location.

[Dean grabs his duffle off his bed and walks out of his]
[Scene changes to Crowley walking back into the chamber where he and Rowena were talking]

ROWENA

Once she’s well flustered, I’ve got an especially nasty spell to finish her off with.

CROWLEY

Mother, it’s not happening.

ROWENA 
What?

CROWLEY

Not today.

ROWENA

Where are you going?

CROWLEY

Something’s come up.

Olivette can wait.

Crowley opens a panel in the wall and pushes a button. A drawer opens up underneath containing the First Blade in a leather wrap]

This can’t.

[Crowley takes the blade out of the drawer, closes it and faces Rowena]

ROWENA

Is that what I think it is?!

CROWLEY

Not that it’s any of your business.

ROWENA

Let me guess.

Bringing it to your wee pal, the Winchester boy.

You’d give that to the one person who can harness its power against you.

He’s a threat to you!

CROWLEY

We’ve a common enemy, a bigger threat.

ROWENA

Well, if he’s not a threat to your life, he’s certainly a threat to your credibility.

We’ve talked about what this does to your reputation.

CROWLEY

We are not having this conversation.

ROWENA

Consorting with hunters!

Oh, me. Oh, my.

[Crowley walks out of the chamber and down a hallway. Rowena yells after him.]

You honestly believe that they’re your friends, that they care about you?!
[Scene changes to nighttime outside a barn. The letters ‘REYN’ can be seen on the side of the barn. The remaining letters are obscured by a shadow. Castiel walks up to Sam and Dean who are standing a ways away from the barn.]
DEAN

Kid here?

CASTIEL

He’s nearby. Upstairs in the barn. He’s playing with a basketball.

DEAN

Cain will strike soon. Maybe tonight, maybe tomorrow, but soon.

[Dean looks over to Sam]

And when he does …

SAM

Yeah, I got it. You charge in with the Blade solo. And the kid? What, we just watch and wait until Cain attacks? I thought this was a rescue mission.

DEAN

We save the kid after Cain shows.

CASTIEL

We know what Cain’s after. That’s our only advantage. We want to trap Cain, we use it.

SAM

A 12-year-old as bait. I can’t believe what I’m hearing.

CROWLEY

[off-screen] Neither can I.

[Sam, Dean and Castiel turn to face Crowley who is walking up to them]

DEAN

What’s the matter, Crowley? You suddenly grow a conscience? Too good to put a minor in danger?
CROWLEY

Don’t give a damn about the kid. I’m talking about the risk to us.

DEAN

There is no us. You’re here for one reason. That’s to hand me the Blade.

CROWLEY

Yeah, about that.

Seeing as this is shaping up to be one of those, uh, two-step capture then kill kind of deals,

I think your buddies would agree it’s better to keep the Blade out of your hands until we’ve got Cain sewn up, just to be safe.

[Dean looks at Sam. Sam shrugs his shoulders in agreement]

CROWLEY

Now, back to this plan of yours.

[Scene changes to Austin playing basketball inside the barn. Sam watches from outside the barn window. Sam turns towards Dean who in turn walks over to Sam. They stand facing each other]

SAM

So…

If this works and we capture Cain, then what?

DEAN

We’ll cross that bridge when we c…

If we come to it.

You know last week, when I said that I would go down swinging when the time came? I meant that I was at peace with that. I just didn’t realize the time would come so soon, you know, like right now.

I’m scared, Sam.

[Scene changes to outside of the barn. Austin walks out of the barn carrying a basketball. He has earbuds in his ears and we hear music playing.]

  • …down in Mexico *
  • got hitched

in the house of gin *

  • my hangover will never end *

[Austin stops abruptly and turns around.]

AUSTIN

Someone there?

[Austin turns back around and Cain is standing there]

CAIN Hello, Austin.

AUSTIN

What are you doing here?

CAIN

I’m here to kill you.

[Cain pulls his knife from under his coat]

CASTIEL

No, you won’t.

Run!

[Austin runs toward the barn. Sam meets him at the door and guides him inside]

CAIN

You can’t stop me.

[Castiel raises his hand towards Cain. His eyes glow bright blue and light emanates from his hand. Cain’s hair blows back a little, as if a breeze went by. Castiel returns to normal and looks puzzled. Cain points his knife at Castiel and flicks it to the right. Castiel’s angel blade flies out of his hand. Cain then flicks the knife to the left and Castiel flies through the air and crashes into the side of a truck, landing in the truck bed. Cain walks towards the barn.

Scene changes to Sam inside the barn sliding the doors closed. Austin is standing behind him, further into the barn. There is banging on the doors as Sam holds them closed. The banging stops and Sam turns away from the doors to see Cain standing behind Austin. Austin turns around and faces Cain.]
AUSTIN

Don’t. Please don’t.

[Cain looks over to Sam and stabs Austin in the stomach. Austin disappears in a cloud of purple smoke]
CAIN Illusion spell.

SAM

Oh, yeah. The real Austin is long gone.

CAIN

18th-century magic.

[Crowley walks into the barn as Cain is talking.]

CAIN

If I had to hazard a guess, Rune of Amaranth.

CROWLEY

Good eye. Something I picked up from my mother.

CAIN

Well, I know you fear me. I can only assume…

[Cain uses his boot to clear away some hay from the floor to uncover a Devil’s Trap.]

CAIN

Oh. Clever. Won’t hold me for long, you know.

SAM

It won’t need to.

[Sam and Crowley walk out of the barn, as they pass through the doors Cain looks up and Dean is standing outside the barn looking in at Cain. The doors slide closed.]

[Outside the barn Castiel walks up to Sam, Dean and Crowley, rubbing his head]

SAM

Cas, hey, you okay?

CASTIEL

I’m fine.

It worked?

SAM

Yeah.

DEAN My turn.
SAM

Dean, look, we want to help.

DEAN

No. No, with you in the ring, it’d just be a liability.
CASTIEL

Dean?

DEAN

I’d be too worried about what he could do to you… Or what I could. Plus, I need you three out here to take out whatever comes out of there. And I’m serious. I mean whatever comes out.

CROWLEY

Happily.

[Crowley is standing next to Dean. Dean holds up his hand and Crowley holds up the First Blade.]

CROWLEY

What guarantee do I have that you’ll give it back when you’re done?

DEAN

If I survive and I come out of there and I don’t give it back, you’ll all have a much bigger problem on your hands.

[Crowley hands Dean the blade.]

SAM

Dean?

DEAN

I’m good.

[Dean walks up a flight of stairs, looking over towards Sam, Castiel and Crowley. He gets to the top and slides open the barn doors. He closes the door and takes a few steps.

ACT FOUR

[Dean is in the barn with Cain. Cain is still inside the Devil’s Trap]

CAIN

Hello, Dean. At a loss for words, my son? Allow me.

This is the part where you tell me it’s not too late and I can lay down arms, abandon my mission.

“We don’t have to fight”.

DEAN

[Dean is walking towards the Devil’s Trap as he speaks]

I’ll spare us the formalities. You’re past talking down. Cain, you’re fully mental.

CAIN

Oh, I prefer to think I’ve finally gotten clear.

[Cain is walking around the Devil’s Trap as he speaks.]

When I made my bargain with Lucifer, killed Abel, I released a stain upon the earth, a stain deeper and far more lasting than mere precedence.

DEAN

Your bloodline’s tainted, so you say.

CAIN

So I know.

[Cain stops walking]

Not all killers are my descendants, and not all my descendants are killers, but enough are, enough for me to know that extinguishing them is the least I owe this world.

Can you honestly tell me that humanity’s not better off with fewer Tommy’s and fewer Leon’s…

Fewer you’s?

DEAN

And what about the kid?

CAIN

He could go either way. I prefer to be thorough.

[Dean is standing at the edge of the Devil’s Trap]

How’s it feel, Dean, to be holding the Blade again?

DEAN

[Dean raises the First Blade from his side and looks at it.]

It feels like a means to an end.

[Dean steps into the Devil’s Trap.]

CAIN

Then do it.

[Dean makes several attempts to stab Cain with the blade. Cain evades them all and throws Dean to the ground. Dean gets up and tries again, and again Cain throws him to the ground. Dean punches Cain and as he swings the blade up and Cain grabs his wrist. They are both struggling to control the blade.]

CAIN

That seems a bit weaker than I would expect from you with the Blade.

[Cain looks Dean in the eyes.]

I think you can do better.

[Dean punches Cain on the face.]

CAIN

Unless…

[Dean punches Cain again.]

CAIN

You’re holding back.

[Dean lunges at Cain and Cain grabs both his hands. They remain in that grip, struggling for the blade.]

CAIN

What is it, Dean?

Do you think if you hold back just enough, you won’t succumb, that you’ll leave this fight the same as you entered?!

[Cain throws Dean to the ground.]

Look to my example, boy! There is no resisting the Mark or the Blade. There is only remission and relapse! [yelling]

[Cain punches Dean savagely.]

DEAN

You told me that this day would come. You told me that I would have to kill you.

CAIN

Is that so?

[Cain holds out his hand and flings Dean across the barn and through a window.]

I’m afraid you’ve misunderstood my intentions here, Dean. When your pet angel found my burial site, I thought about ending him and swatting him like a fly.

[Dean gets up and walks back towards Cain].

CAIN

But then I thought about you.

Your biggest weakness, the thing I noticed the moment I met you, your courage, your reckless bravado.

I let him go, knowing that he would report back to you, knowing you would bring into battle the one thing that can kill me, the one thing I truly want.

[Cain holds out his hand and the First Blade flies out of Dean’s hand slides along the ground and into the Devil’s Trap. Cain stops it with his boot and picks it up/]

CAIN

Oh, it’s been too long. That old feeling makes me wonder how I ever had the strength to resist.

[Dean runs to attack Cain. Cain grans him by the throat and throws him to the ground.]

This may be hard to believe, in light of what I’m about to do to you, but I care about you, Dean.

I truly do. But I know I’m doing you a favor. I’m saving you.

DEAN

Saving me from what?

CAIN

From your fate. Has it never occurred to you? Have you never mused upon the fact that you’re living my life in reverse? My story began when I killed my brother, and that’s where your story inevitably will end.

DEAN

No. Never.

CAIN

It’s called the Mark of Cain for a reason!

First … first, you’d kill Crowley.

There’d be some strange, mixed feelings on that one, but you’d have your reason.

You’d get it done, no remorse.

And then you’d kill the angel, Castiel.

Now, that one … that I suspect would hurt something awful.

And then!

[Cain lunges to the ground and grabs Dean by the shoulder. As Cain is talking, Dean sees his knife tucked under his coat.]

Then would come the murder you’d never survive, the one that would finally turn you into as much of a savage as it did me.

DEAN

No.

CAIN

Your brother, Sam. The only thing standing between you and that destiny is this Blade. You’re welcome, my son.

[Cain raises his hand to plunge the First Blade into Dean. Dean grabs Cain’s knife from his belt and cuts off Cain’s hand that is holding the First Blade. Blood spurts from his wrist. Cain falls over, grabbing his wrist. Dean gets up and grabs both blades as Cain gets to his knees.]

CAIN

What’s the matter?

DEAN

Tell me I don’t have to do this. Tell me that you’ll stop. Tell me that you can stop!

CAIN

I will never stop.

[Dean walks behind Cain as Cain lowers his head. He raises his arm up and plunges the First Blade into Cain.]
[Dean walks down the stairs to where Sam, Dean and Crowley are waiting.

SAM

Dean?

CROWLEY

Dean, the Blade.

[Dean looks at the blade, walks toward Crowley and then hands the blade to Castiel]

CROWLEY

You lied to me.

DEAN

It’s not the first time today. Cain’s list … you weren’t on it.

[Dean collapses onto Sam, he holds him up.]

SAM

Hey, hey, hey. You did it. Dean, you did it.

[Dean looks devastated as he looks over Sam’s shoulder.]

ACT FIVE

[Scene change to Rowena and Crowley in the chamber. Crowley is pouring himself a drink.]

ROWENA

Fergus…

CROWLEY

I don’t want to hear it, the “I told you sos,” not now.

[Camera pans to the ground to show two bags on the floor.]

CROWLEY

What are you doing?

ROWENA

What’s it look like? I’m leaving.

CROWLEY

Another petty manipulation.

ROWENA

No.

CROWLEY

Then what, mother? [yelling] What do you want from me?!

ROWENA

[Crying] You can’t understand my disappointment… or my pride.

You don’t know this, but after I left you, after I was forced to leave you, I heard of your death … your mortal death.

I thought you were gone to me forever.

Then, hundreds of years later and thousands of miles away, I find you, the King of Hell, and not by luck or accident.

You made that happen all by yourself.

You’re not a mother.

You can’t know what that pride felt like, how huge it was.

But can you try to imagine, for me?

Now do you understand why it breaks my heart to see what a colossal numb nut you’ve become?!

You’ve got the crown, but you’re no ruler, not really!

A sad, bored, wee boy on the throne who’ll flop ass-up the second those Winchesters …hunters who’d as soon see you dead as have you to tea … ask you to.

You’re no king, not anymore.

You’re their bitch.

[Rowena walks away.]

[Scene changes to Sam and Dean in the bunker. Dean, cut up and bloody, is sitting at the table drinking coffee while Sam stands by the coffee maker and pours a cup of coffee.]

SAM

Dean, um, you know, what you did back there, it was incredible. You know, if you can do that without losing yourself,..

[Sam sits at the table across from Dean]

…that’s cause for hope, even without a cure.

DEAN

Yeah.

Maybe.

[Castiel walks into the room]

DEAN

So, where’s the Blade?

CASTIEL

Somewhere safe.

DEAN

Good. Well, if you guys will excuse me, I think I am gonna go sleep for about four days.

[Dean gets up from the table and walks out of the room. As he passes Castiel he pats him on the shoulder.]

SAM

Of course.

CASTIEL

How is he?

Sam?

SAM

Cas…

[Sam looks as if he’s about to cry]

SAM

Dean’s in trouble.

Subscribe
Notify of
guest
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Δείτε όλα τα σχόλια

Τελευταία Άρθρα

Περισσότερα Άρθρα

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x