Σενάριο Supernatural | 1×12 Faith

Καλύτερα Επεισόδια του SPN

Τελευταία Σχόλια

Σενάριο Supernatural | 1×12 Faith

Written by: Sera Gamble and Raelle Tucker

Directed by: Allan Kroeker

Air Date: 17 Jan 2006

faith reaper Supernatural_1x12_001

TEASER

EXTERIOR. NIGHT. ABANDONED HOUSE

Growl of Impala engine. SAM and DEAN park and open the trunk. DEAN removes two tasers.

SAM
What do you got those amped up to?

DEAN
A hundred thousand volts.

SAM
Damn.

DEAN
Yeah, I want this rawhead extra frickin’ crispy. And remember, you only get one shot with these things. So make it count.

INTERIOR. SAM and DEAN moving down basement stairs with guns and flashlights.

Hearing a noise, they move toward a cupboard.

DEAN
(whispers) On three. One. Two. Three.

DEAN swings open the door, a young boy and girl are crouched inside, covering their ears.

SAM
(Whispers) Is it still here? (The children nod)

DEAN
(to the boy) Ok. Grab your sister’s hand, come on, we gotta get you out of here. Let’s go, let’s go. (They move towards the stairs.) Alright, go!

SAM starts to take the children upstairs, a hand grabs his legs, knocking him back down. The children scream and run to the top of the stairs.

DEAN
Sam!

DEAN shoots the taser but misses.

DEAN
Sam, get ’em outta here!

SAM
(Throwing his taser to DEAN) Here take this!

SAM runs up the stairs and moves the children out of sight.

DEAN
(Moves around the basement on high alert, shining his torch into corners) Come on!

A ragged, hairy creature leaps up and shoves DEAN backwards. DEAN loses his weapons and flashlight as he falls. He glances around, scrambles across puddles of water to grab the taser and releases it toward the creature as it moves toward him, electrocuting him. Electricity moves from the creature through the water lying on the ground to DEAN. They both shake and twitch, the creature falls, DEAN loses consciousness.

SAM runs down the stairs and sees DEAN in the corner, unmoving.

SAM
Dean!

He runs over and half lifts him, holding his face.

SAM
Dean, hey. Hey.

…………….

TITLE – SUPERNATURAL

ACT ONE

INTERIOR. HOSPITAL.

SAM stands at the desk with a receptionist.

RECEPTIONIST
Sir, I’m so sorry to ask. There doesn’t seem to be any insurance on file.

SAM
Right. Uh, ok.

SAM removes a card from his wallet and hands it to RECEPTIONIST.

RECEPTIONIST
(glancing at card) Okay, Mr. Burkovitz.

SAM sees two cops waiting and walks over.

COP
Look, we can finish this up later.

SAM
No, no, it’s okay. We were just taking a shortcut through the neighborhood. And, um, the windows were rolled down, we heard some screaming when we drove past the house, and we stopped. Ran in.

COP
And you found the kids in the basement?

SAM
Yeah.

COP
Well, thank God you did.

SAM sees a doctor walking towards them.

SAM
(To cops) Excuse me.

COP
Sure. Thanks for your help.

SAM
Hey, Doc. Is he…

DOCTOR
He’s resting.

SAM
And?

DOCTOR
The electrocution triggered a heart attack. Pretty massive, I’m afraid. His heart…it’s damaged.

SAM
How damaged?

DOCTOR
We’ve done all we can. We can try and keep him comfortable at this point. But, I’d give him a couple weeks, at most, maybe a month.

SAM
No, no. There’s, there’s…gotta be something you can do, some kind of treatment.

DOCTOR
We can’t work miracles. I really am sorry.

SAM walks away, looking upset.

……………………………….

INTERIOR. HOSPITAL ROOM.

DEAN is watching TV. He is pale and has dark circles under his eyes. SAM enters. dean keeps his eyes on the TV

DEAN
(Sounding very weak) Have you ever actually watched daytime TV? It’s terrible.

SAM
(shaking his head and sighing) I talked to your doctor.

DEAN
That fabric softener teddy bear. Oh, I’m gonna hunt that little bitch down.

SAM
Dean.

DEAN looks up.

(sounding resigned and clicking the TV off) Yeah. All right, well, looks like you’re gonna leave town without me.

SAM
What are you talking about? I’m not gonna leave you here.

DEAN
(Serious) Hey, you better take care of that car. Or, I swear, I’ll haunt your ass.

SAM
I don’t think that’s funny.

DEAN
Oh, come on, it’s a little funny.

There is a long silence, Sam looks down, fighting tears. DEAN sighs.

DEAN
Look, Sammy, what can I say, man, it’s a dangerous gig. I drew the short straw. That’s it, end of story.

SAM
Don’t talk like that, alright? We still have options.

DEAN
What options? Yeah, burial or cremation. And I know it’s not easy. But I’m gonna die. And you can’t stop it.

SAM
Watch me.

……………….

INTERIOR. HOTEL ROOM.

Camera pans across a bed covered in pages of research about heart care. Noise of a phone ringing.

VOICEMAIL: This is John Winchester. I can’t be reached. If this is an emergency, call my son, Dean. 866-907-3235. He can help.

SAM
(Fighting tears) Hey, Dad. It’s Sam. Uh…you probably won’t even get this, but, uh…it’s Dean. He’s sick, and uh…the doctors say there’s nothing they can do. Um…but, uh, they don’t know the things we know, right? So, don’t worry, cause I’m uh…gonna do whatever it takes to get him better. Alright…just wanted you to know.

SAM hangs up, tosses his phone on the bed and just sits there silently. There is a knock on the door and he looks up quickly, tears in his eyes. He opens it to find DEAN leaning against the jam, looking terrible.

SAM
(surprised, happy and confused all at once) What the hell are you doing here?

DEAN
I checked myself out.

SAM
What, are you crazy?

DEAN
(entering the room, leaning on everything within reach) Well, I’m not gonna die in a hospital where the nurses aren’t even hot.

DEAN shrugs. SAM huffs a laugh and shuts the door.

SAM
You know, this whole I-laugh-in-the-face-of-death thing? It’s crap. I can see right through it.

DEAN
Yeah, whatever, dude. Have you even slept? You look worse than me.

SAM
(Helping DEAN to a chair)I’ve been scouring the Internet for the last three days. Calling every contact in Dad’s journal.

DEAN
For what?

SAM
For a way to help you. One of Dad’s friends, Joshua, he called me back. Told me about a guy in Nebraska. A specialist.

DEAN
You’re not gonna let me die in peace, are you?

SAM
I’m not gonna let you die, period. We’re going.

…………………….

EXTERIOR. DAYTIME. RAINING.

The Impala bumps along a rutted gravel road toward a large white circus tent set up in a field.

People make their way toward the tent across the very muddy ground, many on walking frames or helped by others. SAM gets out and runs around to help DEAN. DEAN opens his door and looks around. A sign next to the tent reads The Church of Roy LeGrange. Faith Healer. Witness The Miracle.

Grimacing, DEAN starts to pull himself out of the car. SAM tries to help.

SAM
I got ya.

DEAN
(Angrily) I got it.

DEAN pushes SAM away.

DEAN
Man, you are a lying bastard. Thought you said we were going to see a doctor.

SAM
I believe I said a specialist. Look, Dean, this guy’s supposed to be the real deal.

DEAN
I can’t believe you brought me here to see some guy who heals people out of a tent.

An elderly woman with an umbrella passes by.

WOMAN
Reverend LeGrange is a great man.

DEAN
Yeah, that’s nice.

They walk past an angry man remonstrating with a cop.

MAN
I have a right to protest. This man is a fraud. And he’s milking all these people out of their hard-earned money.

SHERIFF
Sir, this is a place of worship. Let’s go. Move it. (They walk away.)

DEAN
I take it he’s not part of the flock.

SAM
But when people see something they can’t explain, there’s controversy.

DEAN
I mean, come on, Sam, a faith healer?

SAM
Maybe it’s time to have a little faith, Dean.

DEAN
You know what I’ve got faith in? Reality. Knowing what’s really going on.

SAM
How can you be a skeptic? With the things we see everyday?

DEAN
Exactly. We see them, we know there real.

SAM
But if you know evil’s out there, how can you not believe good’s out there, too?

DEAN
Because I’ve seen what evil does to good people.

YOUNG WOMAN
(Overhearing) Maybe God works in mysterious ways.

DEAN
(Checking her out and smiling) Maybe he does. I think you just turned me around on the subject.

YOUNG WOMAN
Yeah, I’m sure.

DEAN
(holding out his hand) I’m Dean. This is Sam.

YOUNG WOMAN
(taking DEAN’s hand) Layla. So, if you’re not a believer, then why are you here?

DEAN
Well, apparently my brother here believes enough for the both of us.

OLDER WOMAN (approaching and putting her arm around Layla) Come on, Layla. It’s about to start.

The women smile at SAM and DEAN and move inside the tent.

DEAN
(Looking after her) Well, I bet you she can work in some mysterious ways.

SAM and DEAN enter the tent. The sign at the entrance reads Welcome All Faiths. True Believers Revival.

…………………

INTERIOR. TENT.

The tent is full of people finding seats, a small stage at the front has a lecturn with candles on it.

DEAN
(looking around, tilts his head to the corner) Yeah, peace, love, and trust all over.

SAM follows his gaze to a security camera. DEAN starts to take a seat but SAM puts an arm around him and moves him toward the front.

SAM
Come on.

DEAN
Don’t! What are you doing? Let’s sit here.

SAM
We’re sitting up front.

DEAN
What? Why?

SAM
(moving DEAN up the aisle) Come on.

DEAN
(Growls) Oh, come on, Sam.

SAM
You alright?

DEAN
This is ridiculous. (He slaps SAM’s hands away) I’m good, dude, get off me.

SAM lets go and points to two empty seats behind LAYLA and her mother.

SAM
Perfect.

DEAN
(sarcastically) Yeah, perfect.

SAM
(moving in first) You take the aisle.

SAM tried to help DEAN sit, DEAN raises a hand irritably. On stage a blind man wearing sunglasses, ROY LEGRANGE, is helped to the lecturn by a woman.

ROY
Each morning, my wife, Sue Ann, reads me the news. Never seems good, does it? (The crowd agrees with him.) Seems like there’s always someone committing some immoral, unspeakable act.

As he speaks SAM sees a table onstage, filled with religious items. He notices an old wooden cross that is topped by a smaller cross in a circle.

ROY
But, I say to you, God is watching.

CROWD (murmuring) Yes he is.

ROY
God rewards the good, and He punishes the corrupt.

CROWD
Nodding, cheering and murmuring.

ROY
It is the Lord who does the healing here friends. The Lord who guides me in choosing who to heal by helping me see into people’s hearts.

CROWD continues murmuring.

DEAN
(quietly, to SAM) Yeah, and into their wallets.

ROY
You think so, young man?

The crowd immediately falls silent.

DEAN
Sorry.

ROY
No, no. Don’t be. Just watch what you say around a blind man, we’ve got real sharp ears.

CROWD Laughs.

ROY
What’s your name, son?

DEAN
(Clears his throat, hesitating) Dean.

ROY
Dean. (nods to himself) I want-I want you to come up here with me.

The crowd claps. LAYLA and her mother don’t move. SUE ANN moves to centre stage, smiling at DEAN.

DEAN
(shaking his head) No, it’s ok.

SAM
(whispers) What are you doing?!

ROY
You’ve come here to be healed, haven’t cha?

DEAN
(Hestiating again) Well, yeah, but ahh…(The crowd claps and makes encouraging noises.)… maybe you should just pick someone else.

SAM looks at DEAN like he’s insane. The crowd claps loudly.

ROY
Oh, no. I didn’t pick you, Dean, the Lord did.

CROWD
(Getting more excited)That’s right! Yeah! Come on!

SAM
(Excitedly) Get up there!

DEAN reluctantly rises and moves toward the stage. SUE ANN moves to assist and stands him next to ROY.

ROY
You ready?

DEAN
Look, no disrespect, but ahh, I’m not exactly a believer.

ROY
(smiling) You will be, son. You will be.

ROY
(To the crowd) Pray with me, friends.

The crowd lifts their arms up and joins hands with each other. ROY lifts his hands to the air, then places one first on DEAN’s shoulder, then on the side of his head.

ROY
(to himself) Alright now. Alright now.

DEAN’s eyes glaze over. His knees weaken and he sinks to his knees, ROY’s hand still on his head

ROY
Alright, now.

DEAN wobbles, his eyes fall back in his head and he slips to the stage floor.

SAM
(jumping from his chair and running to the stage) Dean!

The crowd is clapping excitedly.

SAM grabs the front of DEAN’s Hoodie. DEAN’s eyes burst open and he gasps.

SAM
Say Something!

DEAN blinks groggily and looks up. ROY is standing above him, hands out from his sides, palms up, looking happy. beside and slightly behind ROY a tall man in a black suit with white hair, very white skin and extremely wrinkled skin comes into focus. He stares at DEAN then turns away and vanishes. DEAN watches him, shocked.

END ACT ONE

ACT TWO

INTERIOR. HOSPITAL CHECK UP ROOM.

SAM
So, you really feel okay?

DEAN
(looking unhappy) I feel fine, Sam.

DOCTOR
(Enters reading paperwork) Well, according to all your tests there’s nothing wrong with your heart. No sign there ever was. Not that a man your age should be having heart trouble, but, still it’s strange it does happen.

DEAN
What do you mean, strange?

DOCTOR
Well, just yesterday, a young guy like you, twenty-seven, athletic. Out of nowhere, heart attack.

DEAN
Thanks, Doc.

DOCTOR
(leaving) No problem.

DEAN
That’s odd.

SAM
Maybe it’s a coincidence. People’s hearts give out all the time, man.

DEAN
No, they don’t.

SAM
Look, Dean, do we really have to look this one in the mouth? Why can’t we just be thankful that the guy saved your life and move on?

DEAN
Because I can’t shake this feeling, that’s why.

SAM
What feeling?

DEAN
When I was healed, I just…I felt wrong. I felt cold. And for a second…I saw someone. This, uh, this old man. And I’m telling you, Sam, it was a spirit.

SAM
But if there was something there, Dean, I think I would’ve seen it, too. I mean, I’ve been seeing an awful lot of things lately.

DEAN
Well, excuse me, psychic wonder. But you’re just gonna need a little faith on this one. Sam, I’ve been hunting long enough to trust a feeling like this.

SAM
(Sighing) Yeah, alright. So, what do you wanna do?

DEAN
I want you to go check out the heart attack guy. I’m gonna visit the reverend.

……………

INTERIOR. ROY LEGRANGE’S HOUSE

ROY and DEAN sit on couches, SUE ANN stands, filling a glass.

DEAN

I feel great. Just trying to, you know, make sense of what happened.

SUE ANN
A miracle is what happened. Well, miracles come so often around Roy.

DEAN
(to ROY) When did they start? The miracles.

ROY
Woke up one morning, stone blind. Doctors figured out I had cancer. Told me I had maybe a month. So, uh, we prayed for a miracle. I was weak, but I told Sue Ann, ‘You just keep right on praying.’ I went into a coma. Doctors said I wouldn’t wake up, but I did. And the cancer was gone.

ROY takes off his sunglasses, his eyes are white.

ROY
If it wasn’t for these eyes, no one would believe I’d ever had it.

DEAN
And suddenly you could heal people.

ROY
I discovered it afterward, yes. God’s blessed me in many ways.

SUE ANN
And his flock just swelled overnight. And this is just the beginning.

DEAN
Can I ask you one last question?

ROY
Of course you can.

DEAN
Why? Why me? Out of all the sick people, why save me?

ROY
Well, like I said before, the Lord guides me. I looked into your heart, and you just stood out from all the rest.

DEAN
What did you see in my heart?

ROY
A young man with an important purpose. A job to do. And it isn¡¯t finished. (DEAN looks slightly surprised.)

…………..

INTERIOR. SWIMMING LOCKER ROOM.

EMPLOYEE
I’m telling you, he seemed healthy. Swam every day, didn’t smoke. So, a heart attack just kind of seemed, well, bizarre.

SAM
And you said he was running, right before he collapsed?

MAN
Yeah, yeah, he was freaking out. He said that something was, uh, was after him.

SAM
Did he say what?

MAN
Well, thin air is what. I mean, it wasn’t anything.

SAM
Alright, thanks.

As SAM is leaving he notice the clock on the wall isn’t working.

SAM
Hey, buddy? Your, uh, your clock’s busted.

MAN
Oh, yeah, we, uh, can’t get it workin’. Just froze at 4:17.

SAM
Is that the same time Marshall died?

MAN
(surprised) How’d you know?

……………………….

EXTERIOR. ROY LEGRANGE’S PORCH STEPS

DEAN is leaving. LAYLA and her mother are waiting to go in.

LAYLA
Dean, hey.

DEAN
Hey.

LAYLA
How you feeling?

DEAN
I feel good. Cured, I guess. What are you doing here?

LAYLA
You know, my mom, she wanted to talk to the reverend.

SUE ANN comes onto the porch.

SUE ANN
Layla?

LAYLA
(softly) Yes, I’m here again.

SUE ANN
Well, I’m sorry, but Roy is resting. He won’t be seeing anyone else right now.

MRS. ROURKE
Sue Ann, please. This is our sixth time, he’s got to see us.

SUE ANN
Roy is well aware of Layla’s situation. And he very much wants to help just as soon as the Lord allows. Have faith, Mrs. Rourke.

SUE ANN goes inside. MRS. ROURKE stares then turns, looking at DEAN.

MRS. ROURKE
(frustrated) Why are you still even here? You got what you wanted.

LAYLA
Mom. Stop.

MRS. ROURKE
No, Layla, this is too much. We’ve been to every single service. If Roy would stop choosing these strangers over you. Strangers who don’t even believe. I just can’t pray any harder.

DEAN
Layla, what’s wrong?

LAYLA
(hesitantly) I have this thing…

MRS. ROURKE
It’s a brain tumor. It’s inoperable. In six months, the doctors say….

LAYLA puts a hand on her mother’s shoulder, stopping her.

DEAN
I’m sorry.

LAYLA
It’s okay.

MRS. ROURKE
(Slowly, staring into her daughter’s eyes) No. It isn’t. (To DEAN.) Why do you deserve to live more than my daughter?

MRS ROURKE walks away. LAYLA take a deep shaky breath and follows her down the stairs. DEAN watches them go then turns to look back at ROY and SUE ANN’s house.

…………………

INTERIOR. MOTEL ROOM.

DEAN enters, throwing his keys on the bed and beginning to take off his jacket. SAM is at the laptop.

DEAN
What’d you find out?

SAM
(speaking quietly) I’m sorry.

DEAN
(throwing his jacket on the bed and approaching) Sorry about what?

SAM
Marshall Hall died at 4:17.

DEAN
(stunned) The exact time I was healed.

SAM
Yeah. So, I put together a list of everyone Roy’s healed, six people over the past year, and I cross-checked them with the local obits. Every time someone was healed, someone else died. And each time, the victim died of the same symptom LeGrange was healing at the time.

………………………….

EXTERIOR. FOREST/PARK

A woman is jogging along a path, headphones on.

MUSIC: The lead in to ‘Don’t fear the Reaper’ by Blue Oyster Cult begins to play quietly and gets gradually louder
DEAN
(Voiceover (VO)- continuing conversation) Someone’s healed of cancer, someone else dies of cancer?

SAM
(VO) Somehow. LeGrange…he’s trading a life for another.

The woman stops jogging, takes out an earphone and looks into the forest.
Hello?BR>

…………………………………

INTERIOR. MOTEL.

DEAN
Wait, wait, wait. So, Marshall Hall died to save me?

SAM
(looking upset) Dean, the guy probably would’ve died anyway. And someone else would’ve been healed.

………………………………

INTERIOR. CHURCH TENT.

ROY has his hand on the forehead of an old man in a wheelchair with an oxygen tube.

……………………………..

INTERIOR. MOTEL

DEAN
You never should’ve brought me here.

SAM
Dean, I was just trying to save your life.

DEAN
But, Sam, some guy is dead now because of me.

SAM
I didn’t know.

……………………………….

INTERIOR. CHURCH SERVICE

ROY
Pray with me, friends. (The crowd lifts their arms in the air)

SAM

(VO) The thing I don’t understand is how is Roy doing it? How’s he trading a life for a life?

……………………………..

INTERIOR. MOTEL.

DEAN
Oh, he’s not doing it.

………………………….

EXTERIOR. FOREST/PARK

The WOMAN is leant over, gasping for breath.

DEAN
(VO) Something else is doing it for him.

SAM
(VO) What do you mean?

DEAN
(VO) The old man I saw on stage.

The WOMAN turns. The old man is in front of her. She is startled.

……………………………………

INTERIOR. MOTEL

DEAN
I didn’t wanna believe it, but deep down I knew.

SAM
You knew what? What are you talking about?

DEAN
There’s only one thing that can give and take life like that.

SAM looks at DEAN, confused.

DEAN
We’re dealing with a reaper.

………………………………

EXTERIOR. FOREST/PARK.

The music cresendos, the lyrics begin. ‘Don’t Fear the Reaper’ by Blue Oyster Cult.

The woman flees down the path, looking back, terrified and gasping. The reaper follows her calmly.

……………………………..

INTERIOR. CHURCH SERVICE

ROY lifts his hands to heaven, preparing to lay them on the old man.

……………………………..

EXTERIOR. FOREST/PARK

The woman, exhasted now, looks behind her again, seeing the reaper. When she turns forward she crashes into him and falls to he knees. The reaper lays his hand on the side of her face. Her eyes glaze.

………………………….

INTERIOR. CHURCH SERVICE

ROY lays his hand on the old man’s head.

…………………………

EXTERIOR. FOREST/PARK

The woman gasps for breath, her face pale. She falls to the ground, dead.

………………………….

INTERIOR. CHRUCH SERVICE

The same reaper, invisible to the crowd, places his hand beside ROY’s on the old man’s head. The man rises from his wheelchair and falls to his knees. The color returns to his face and he slowly removes his oxygen tube. The crowd gasps and cheers. ROY smiles, and the crowd claps and cheers.

END ACT TWO

ACT THREE

INTERIOR. MOTEL ROOM.

SAM and DEAN are sitting at the table.

SAM
You really think it’s THE Grim Reaper? Like, angel of death, collect your soul, the whole deal?

DEAN
No no no, not THE reaper, A reaper. There’s reaper law in pretty much every culture on earth, it goes by 100 different names, it’s possible that there’s more than one of them.

SAM
But you said you saw a dude in a suit.

DEAN
What, you think he shoulda been working the whole black robe thing?….You said it yourself that the clock stopped right? Reapers stop time. And you can only see ’em when they’re coming at you which is why I could see it and you couldn’t.

SAM
Maybe.

DEAN
There’s nothing else it could be Sam. The question is how is Roy controlling the damn thing?

SAM
That cross.

DEAN
What?

SAM
There was this cross, I noticed it in the church and I knew I had seen it before.

SAM looks through some papers and snorts. He holds a card up to DEAN.

SAM
Here.

DEAN leans into take the card.

DEAN
A Tarot?

SAM
It makes sense. A tarot dates back to the early christian era right, when some priests were still using magic? And a few of them veered into the dark stuff? Necromancy and how to push death away, how to cause it?

DEAN
So Roy’s using black magic to bind the reaper?

SAM
If he is he’s riding the whirlwind. It’s like putting a dog leash on a great white.

DEAN
(rising to put his cup in the sink, then leaning back against it) Ok then we stop Roy.

SAM
How?

DEAN
You know how.

SAM
Wait, what the hell are you talking about Dean, we can’t kill Roy.

DEAN Sam the guys playing God, he’s deciding who lives and who dies. That’s a monster in my book.

SAM
No. We’re not going to kill a human being Dean. We do that we’re no better than he is.

DEAN
Ok, we cant kill Roy, we can’t kill death. Any bright ideas college boy?

SAM
Ok. uh…If Roy’s using some kind of black spell on the reaper, we gotta…figure out what it is. And how to break it.

……………………..

EXTERIOR. CAR PARK OUTSIDE CHURCH TENT

The Impala bounces down the badly gravelled and potholed road again, passing a sign that says Service Today. They park and exit the Impala.

SAM
If Roy’s using a spell, there might be a spell book.

DEAN
See if you can find it. (Looking at his watch) Hurry up too, the service starts in fifteen minutes. I’ll try to stall Roy.

MAN
(Holgin out a leadlet to DEAN) Roy LeGrange is a fraud. He’s no healer.

DEAN
(taking the leaflet) Amen Brother.

SAM
You keep up the good work.

MAN
Thank you

………………………………..

EXTERIOR. ROY’S HOUSE.

ROY comes down the stairs, assisted by SUE ANN on one arm, a dark haired man the other. The camera pans to SAM, watching them leave from the corner of the porch.

SAM climbs in a window and starts searching the house. He looks on the bookshelfs and pulls out the only book that doesn’t have dust on the shelf in front of it. Encyclopedia of British History. He flips through it, finding nothing, then realises there is another, smaller book, hidden on the bookshelf behind the larger one. Inside is a picture of a skeleton reaper, and on another page the wooden cross he saw earlier in the tent. He also finds newspaper articles about the people who died. The one that died for DEAN was an openly gay teacher, the woman jogging an abortion rights advocate. He finds a third clipping about Wright, the man handing out leaflets in front of the tent.

………………….

INTERIOR. CHURCH TENT.

Dean is walking slowly up the side aisle. His phone rings.

DEAN
(Speaking into phone) What have you got?

SAM
Roy’s choosing victims he sees as immoral. And I think I know who’s next on his list. Remember that protestor?

DEAN
What, the guy in the parking lot??

SAM
Yeah. Yeah, I’ll find him. But you can’t let Roy heal anyone, alright?

DEAN hangs up and moves further toward the front of the tent.

…………………………..

EXTERIOR. CAR PARK.

SAM starts searching the car park.

………………………….

INTERIOR. CHURCH TENT.

ROY
Layla. Layla Rourke. Come up here child.

The crowd bursts into pleased applause. Layla, stunned, looks around then rises to hug MRS ROURKE.

LAYLA
Mum. Thank you.

MRS ROURKE
I love you child.

DEAN
(Watching them hug) Oh man.

As Layla passes him DEAN grasps her arm.

DEAN
Layla, listen to me. You can’t go up there.

LAYLA
Why not? We’ve waited for months!.

DEAN
You can’t let Roy heal you.

Layla
I don’t understand, Roy healed you didn’t he? Why can’t you let him try?

DEAN
Cause if you do something bad is going to happen. I can’t explain. I just need you to believe me

DEAN and LAYLA stare at each other. SUE ANN stands waiting.

SUE ANN
(holding out her hand) Layla.

DEAN
Please.

Layla stares at the hand SUE ANN is offering, then turns back and stares at her mother, who is standing ringing her hands. Her mother nods at her. Layla looks at DEAN and shakes her head.

LAYLA
I’m sorry.

DEAN
(as Layla leaves him) Layla. Layla!

SUE ANN
(smiling and putting her arm around Layla to take her to the stage) Dear child!

The crowd continues to clap happily.

SUE ANN
(softly as they reach the stage) You deserve this.

ROY
(Taking Layla’s hand) I knew the Lord was planning. I knew it was just a matter of time.

Dean, frustrated, moves back to stand near MRS ROURKE. She is crying and covering her face with her hands.

……………………………..

EXTERIOR. CAR PARK.

SAM continues to search.

WRIGHT
(running around a car, the reaper following slowly) HELP!

SAM turns, searching for where his voice came from.

……………………………

INTERIOR. CHURCH TENT.

ROY
Pray with me friends.

ROY
(to Layla) I hope you’re ready.

LAYLA
(smiling softly) I am.

………………………..

EXTERIOR. CAR PARK.

WRIGHT
Help! Help me please!

SAM
(Finding WRIGHT and looking around wildly) Where is he!

WRIGHT
(Grabbing SAM’s shoulder and pointing) Right there!

SAM
(grabbing Wright and pulling him away) Fine, come on.

………………………….

INTERIOR. CHURCH TENT

ROY is about to lay his hands on Layla, who looks enraptured.

DEAN
(off camera) FIRE! Hurry, tent’s on fire!!

Layla opens her eyes and looks toward the crowd. Everyone starts to rise and evacuate.

MRS ROURKE
(moving toward the stage) NO! No, please. Please don’t stop. Reverend, please, please! Please don’t stop, please!

DEAN watches helplessly.

ROY
Friends, if you’d all just leave the tent in an orderly fashion…and we’ll, uh, and we’ll figure out what’s giong on out there and we’ll come back.

DEAN pulls out his phone.

DEAN
(Into phone) I did it, I stopped Roy.

…………………………….

EXTERIOR. CAR PARK.

SAM (holding phone to his ear) and WRIGHT look around.

SAM
David, I think it’s ok.

David looks around at SAM, nodding, then turns back. The reaper is in front of him.

WRIGHT
No!

SAM
(into phone) Dean it didn’t work.The reaper’s still coming!

……………………………

INTERIOR. CHURCH TENT

DEAN is still on the phone.

SAM
(Off camera) I’m telling you, I’m telling you it didn’t work. Roy must not be the one controlling this thing.

DEAN
Then who the hell is?

DEAN looks around and spies SUE ANN beside the stage, facing into the corner and reciting.

DEAN
Sue Ann.

Dean runs to her and spins her around. She gasps and stops reciting, reaching down to hold a cross on a chain around her neck. It is the same as the wooden cross SAM saw earlier.

………………………….

EXTERIOR. CAR PARK

The reaper is holding his hand to WRIGHT’s face. Suddenly he stops, looking confused, and rises.

……………….

INERIOR. CHURCH TENT

SUE ANN
(Staring at DEAN and tucking the cross inside her blouse.) Help! Help me!

DEAN backs away, nodding and staring at Sue Ann like he shouldn’t have expected anything better. Two cops grab him roughly and pull him away.

…………………………

EXTERIOR. CAR PARK

The reaper stares at WRIGHT lying on the ground gasping for breath, then turns away and vanishes.

SAM
(moving to help him up) I got you. I got you.

WRIGHT
Thank God.

……………………….

EXTERIOR. CHURCH TENT ENTRANCE

Two cops manhandle DEAN through the entry. He shakes them off as soon as they are outside. SUE ANN follows close behind.

SUE ANN
I just don’t understand. After everything we’ve done for you. After Roy healed you. I’m just very very disappointed Dean

DEAN stares at her, saying nothing.

SUE ANN
You can let him go. I’m not gonna press charges. The Lord will deal with him as he sees fit.

SUE ANN leaves. The cops turn to DEAN.

COP 1
We catch you round here again son, we’ll put the fear of God in you, understand?

DEAN
Yes sir, fear of god. Got it.

The cops give him one last push. He turns to find Layla waiting for him.

DEAN
Layla?

LAYLA
Why would you do that Dean? And it could have been my only chance.

DEAN
He’s not a healer.

LAYLA
He healed you.

DEAN
I know it doesn’t seem fair, and I wish I could explain. But Roy is not the answer, I’m sorry.

LAYLA
(shaking her head sadly) Good Bye Dean.

She walks away. Dean raises his eyes to the sky, then turns to watch her. She turns back.

LAYLA
I wish you luck. I really do.

DEAN
(Voice cracking) Same to you.

Layla turns to walk away again.

DEAN
(under his breath) You deserve it a lot more than me.

Layla walks away past where her mother is talking to ROY and SUE ANN.

ROY
Private session tonight, no interruptions. I give you my word, I’ll heal your daughter.

DEAN walks past behind them to where SAM is waiting. They both overhear.

MRS ROURKE
Thank you reverend. God bless you.

……………………

INTERIOR. MOTEL ROOM

Sam
(sitting on the bed) So Roy really believes.

DEAN
I don’t think he has any idea what his wife’s doing.

SAM
Well, I found this. (He hands the little book to Dean) Hidden in their library. It’s ancient. Written by a priest who went dark side. There’s a binding spell in here for trapping a reaper.

DEAN
Must be a hell of a spell.

SAM
Yeah. You gotta build a black alter with seriously dark stuff. Bones, human blood. To cross a ine like that, a preachers wife. Black magic. Murder. Evil

DEAN
Desperate. Her husband was dying, she didn’t have anything to save him. She was using the binding spell to keep the reaper away from Roy.

SAM
Cheating death, literally.

DEAN
Yeah but Roy’s alive, so why is she still using the spell?

SAM
Right. To force the reaper to kill people she thinks are immoral.

DEAN
May God save us from half the people who think they’re doing God’s work.

SAM
We gotta break that binding spell Dean.

DEAN
(Looking at the picture of the cross in the book) You know Sue Ann had a coptic cross like this. When she dropped it the reaper backed off.

SAM
So you think we gotta find the cross or destroy the alter?

DEAN
Maybe both. Whatever we do we better do it soon, or he’s healing Layla tonight.

END ACT THREE ……………………

ACT FOUR

EXTERIOR. NIGHT. CHURCH TENT CAR PARK.

Impala rolls in without lights and stops.

SAM
That’s Layla’s car. She’s already here.

DEAN
(nodding sadly) Yeah.

SAM
Dean…

DEAN
You know if Roy woulda picked Layla instead of me she’d be here right now. And if she’s not healed tonight she’s gunna die in a coupla months.

SAM
What’s happening to her is horrible. But what are you gunna do? Let somebody else die to save her? You said it yourself Dean, you can’t play God.

DEAN sits without speaking, then gets out of the car. SAM follows. They approach the tent and peek inside. Roy is speaking to a small group of the faithful, including Layla and her mother.

ROY
Gather round, please everyone, gather round. Come in closer, come on up.

DEAN
Where’s Sue Ann?

SAM
House.

The boys move to the house.

DEAN
Go find Sue Ann, I’ll catch up.

SAM
(as he’s being pushed away) What are you gunna…?

DEAN
(spying the two cops from earier coming down the stairs) Hey!

The cops look over.

DEAN
You gunna put that fear of God in me?

The cops drop their coffee and run at DEAN, who takes off.

As soon as they’re gone SAM runs up the stairs and checks around the house. It is in darkness. He turns back, confused, then spots light emerging from the cracks of the outside basement entrance.

……………………………

DEAN silently creeps up beside a camper van. The cops are on the other side with flashlights.

COP 1
You see him?

COP 2
Nah.

…………………………..

SAM moves toward the basement entrance, opens the doors and slips inside.

…………………………..

DEAN slowly rises next to the passenger window of the camper van, looking behind him. A large dog jumps at the window, barking wildy and he leaps back. On the other side of the van the cops shine their lights underneath, then in at the dog who is still barking.

COP 1
Psycho mutt

They move on, the camera pans to the roof as DEAN sticks his head over. He looks around tensely, then sags against the roof.

………………………………

SAM moves quietly through the basement to a candlelit alter littered with parts of dead animals, blood, horns, etc. There is a photo in the middle of DEAN, taken from the security camera the first time they were in the tent, before he was healed. His face has been crossed out with what looks like blood.

SUE ANN
(from behind SAM, startling him) I gave your brother life and I can take it away.

SAM is furious. He tips over the table the alteris on, then runs at SUE ANN but she is already up the stairs. She closes the hatches and secures it with a beam. SAM stretches to push against them and keeps trying.

SUE ANN
Sam, can’t you see? The Lord chose me to reward the just and punish the wicked. And your brother is wicked and he deserves to die just as Layla deserves to live. It is God’s will.

SAM turns to survey the room.

SUE ANN
Good Bye Sam.

SAM pulls a block off wood out from the wall and smashes out a small boarded up window.

………………………….

INTERIOR. CHURCH TENT.

ROY
Mrs Rourke, pray with me now. (Roy takes her hand) Pray with me friends.

…………………….

EXTERIOR. CAR PARK

DEAN is heading toward the tent when some lights go out. He stops, looking behind him, and watches the line of lights lighting the path go out one by one. He turns back to see the reaper walking toward him.

END ACT FOUR

ACT FIVE

INTERIOR. CHURCH TENT.

ROY
(Raising his hands) All right now. All right.

ROY places his hand on Layla’s head.

Just outside the door SUE ANN is reciting Latin and holding the cross in her hands.

……………………….

EXTERIOR. CAR PARK

The reaper places his hand on the side of DEAN’s head. DEAN convulses once.

………………………

Inside the church LAYLA is sinking to her knees, outside DEAN is doing the same. His eyes glaze over.

……………………….

SUE ANN is reciting, holding up the cross. SAM appears, grabs it and throws it aside, breaking a glass bottle of blood.

………………………….

The reaper stops what he is doing and looks up. DEAN falls to the ground gasping.

………………………..

Roy raises his hand from Layla’s head, confused.

ROY
I don’t understand…

LAYLA
I don’t….feel any different…?

…………………………

SUE ANN falls to her knees beside the blood.

SUE ANN
My God, what have you done!

SAM
He’s not your God.

…………………………

LAYLA
(Looking up at ROY, confused) Reverend?

ROY
Sue Ann?

……………………….

Outside, SUE ANN looks up and see’s the reaper. He smiles at her. Terrified, she rises and turns to run. The reaper is there. He places his hand on her head, her eyes glaze over and she falls to her knees. After a moment, still smiling, he allows her to slip to the ground where she convulses once, twice, and dies. The reaper watches, looking satisfied.

Leaving her lying there, SAM turns and goes to look for DEAN.

…………………….

DEAN makes it back to the Impala just as SAM approaches.

SAM
You Ok?

DEAN
(Shaking his head) Hell of a week.

SAM
Yeah….All right, come on. We should get going.

The enter the car.

………………………………

INTERIOR. MOTEL ROOM.

DEAN sits on the bed, staring at nothing.

SAM
(watching him) What is it?

DEAN
Nothing.

SAM waits a few seconds.

SAM
(More gently) What is it?

DEAN
We did the right thing here didn’t we?

SAM
Of course we did.

DEAN
(hanging his head) It doesn’t feel like it.

A knock at the door stops them.

SAM
I got it.

He opens the door as DEAN turns to look. It is LAYLA.

SAM
Hey Layla. Come on in.

LAYLA
Hey.

She enters. DEAN quickly rises.

DEAN
How did you know we were here?

LAYLA
Sam…called. He said you…wanted to say goodbye?

DEAN glances at SAM, who is at the door, looking sheepish.

SAM
I’m gunna…grab a soda. SAM leaves, closing the door behind him.

LAYLA
So, uh. Where are you going?

DEAN
Don’t know yet. Our work kinda takes us all over.

LAYLA
(watching DEAN in silence for a moment). You know…I went back to see Roy.

DEAN
(Nods)What happened?

LAYLA
(sittin on one of the beds) Nothing. He laid his hands on my forehead but nothing happened.

DEAN
(sitting beside her) I’m sorry. I’m sorry it didnt work.

LAYLA
And Sue Ann. She’s dead you know? Stroke.

DEAN
Yeah I heard. You know Roy’s a good man. He doesn’t deserve what’s happened.

DEAN looks at LAYLA.

DEAN
Must be rough. To believe in something so much, and have it disappoint you.

LAYLA
(Smiling) You wanna hear something weird?

DEAN turns to look at her.

LAYLA
I’m Ok. Really. I guess if you’re gunna have faith…you can’t just have it when the miracles happen. You have to have it when they don’t.

DEAN
So what now?

LAYLA
(smiling softly) God works in mysterious ways.

LAYLA lays her hand softly on the side of DEAN’s face, staring at him.

LAYLA
Good Bye Dean.

She rises and moves toward the door. Dean closes his eyes for a second, remaining still.

DEAN
(rising and turing to face Layla) Well….(he clears his throat as Layla turns back to face him) I’m not much of the praying type…but…I’m gunna pray for you.

LAYLA
(eyes shining with unshed tears) Well…There’s a miracle right there.

LAYLA turns and leaves the room. Dean stands staring at the door.

END ACT FIVE

END OF EPISODE

Subscribe
Notify of
guest

0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Δείτε όλα τα σχόλια

Τελευταία Άρθρα

Καλύτερα Επεισόδια The Winchesters

Orestis
Orestishttp://supernaturalgreece.gr/
Όλα ξεκίνησαν στις 22/04/11 όταν η απόφαση για ένα ήρεμο blog σχετικά με τη σειρά Supernatural πήρε σάρκα και οστά. Η συνέχεια γνωστή. Πρωτοπορία σε events σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τις αγαπημένες μας σειρές και το Supernaturalgreece.gr είναι πλέον γεγονός. Γίναμε χιλιάδες, γίναμε η πιο όμορφη ιντερνετική οικογένεια. Το 2015 παρευρέθηκα στο συνέδριο της Ρώμης γνωρίζοντας από κοντά το cast του Supernatural.

Περισσότερα Άρθρα