Σενάριο Supernatural │15×20 Carry On

Καλύτερα Επεισόδια του SPN

Τελευταία Σχόλια

Το σενάριο του επεισοδίου, που έκλεισε τον Supernatural κύκλο, 15×20 Carry On.

Written by: Andrew Dabb
Directed by: Robert Singer
Air Date: November 19, 2020

TEASER

(The scene opens on an alarm clock ringing at 8:00. Dean smacks at the clock, sits up in bed and stretches)


DEAN

Ohhhh!


(Miracle, the dog, runs into the bedroom, jumps on the bed and Dean pulls him into a hug)


Hey, buddy.

Good morning.


(Ordinary Life by Van Morrison is playing while the boys start their morning)


🎶 Sinking fast 🎶

🎶 Hold tight 🎶


(Sam is running on a trail along a lake. He comes to a clearing and stops to look at the view.)


🎶 Just remember ordinary life

🎶 More trouble 🎶

🎶 Than it’s worth 🎶

🎶 Know it when you see the sign 🎶

(Back in the kitchen of the bunker, Sam is cooking bacon and eggs. Dean walks into the kitchen in his robe. As he passes the toaster, two pieces of toast pop out)


SAM (Looking over his shoulder at Dean.)

It’s hot.

DEAN (grabbing the toast)

AHHHH!

Hot bread!


🎶 Nagging wife 🎶


(Dean is brushing his teeth in his bathroom)


🎶 Starts a fight 🎶


(Sam walks into his room, shirtless, his hair in a towel. He takes the towel off, dries his hair, puts on a shirt and starts to make his bed)


🎶 Trying to make you uptight 🎶

🎶 Workaholic 🎶

🎶 On your bike 🎶

🎶 Take a look at it in the daylight 🎶


(The scene switches back and forth between Sam and Dean in their rooms, getting dressed and making their beds –In his room, Dean making his bed, although with less attention to it than Sam. He tosses the robe on a chair and leaves the room. Sam also finishes making his bed, grabs a flannel and leaves his room)


🎶 Nothing feels right, step out of line 🎶

🎶 Think ordinary mind 🎶

🎶 Ordinary life 🎶

🎶 Be my rock in times of trouble 🎶

🎶 Get me back on the earth, put my feet on the ground 🎶


(Dean is washing the dishes in the kitchen. He grabs one that has some food left on it and whistles for Miracle, who runs over and licks the plate while Dean looks to see if Sam is watching)


DEAN

There you go.

Good boy.


🎶 Ordinary life 🎶

🎶 Be my rock in times of trouble 🎶


(Sam is leaning on the washing machine, reading a book. The machine is shaking considerably, and so is Sam, until he gives it a kick.)


🎶 Bring me down to earth 🎶

🎶 Keep my feet on the ground 🎶

🎶 Keep on pushing 🎶


(Dean is cleaning the weapons at the table in the library. He checks his watch, it’s 10:00, and gets up. We then see him sitting at his computer, with Miracle in the chair next to him)


🎶 Make it useful 🎶

🎶 Do what you have to do 🎶

🎶 Keep on working 🎶

🎶 Keep on doing 🎶

🎶 Combat ordinary strife 🎶

🎶 Need a woman, be my friend 🎶

🎶 Understand ordinary life 🎶


(Sam joins Dean at the table and opens up his computer)


SAM

Nothing weird coming over the wire. Social media looks clean.

You got anything?

(Dean is looking intently at his computer screen)

Dean?

DEAN (nodding seriously)

I got something.

ACT ONE

(The Impala pulls up outside a restaurant. Sam and Dean get out and stand in front of the car, looking at something ahead of them, off camera)


SAM

Are you sure you’re ready for this?

DEAN

Oh, I don’t have a choice.

This is my destiny.


(The camera pans over to show a banner, spanning a small-town street, which reads “Welcome to the 43rd Annual Akron Pie Fest!”)


DEAN (choking up)

It’s just so beautiful.

SAM

Are you crying?

DEAN

What? No.

You’re crying.

I’m…

I’m gonna go get some, uh…

SAM

Pie.

DEAN

I’m gonna get some damn pie.


(Sam sits on a bench as Dean walks across the street with a large box in has hands. Someone walks in front of him, almost knocking into the box as Dean veers around him)


DEAN (Annoyed)

Excuse me. Hey, hey, hey, hey!


(Dean sits down next to Sam with 6 slices of pie in the box)


Hey.

Ah! (satisfied sound)

(looking at Sam)

What? What’s wrong?

SAM

Nothing. I’m fine.

DEAN

No, come on. I know that face.

That’s, uh…

That Sad Sam face.

SAM

I’m not Sad Sam.

I’m just…

I’m thinking about Cass, you know?

Jack.

If they could be here.

DEAN

Yeah.

Yeah, no. I think about ’em, too.

You know what? That pain’s not gonna go away.

Right?

But if we don’t keep living, then all that sacrifice is gonna be for nothing.

So, quit being a friggin’ Eeyore, huh?

Come on.

(Dean motions to the slices of pie in the box)

Get into this!

SAM

Yeah, you’re right.


(Sam takes a slice of pie and smushes it into Dean’s face)


I have wanted to do that for a very long time.


(Sam laughs as Dean uses a fork to wipe the pie off his face and eat it))


Oh, you’re right. I do feel better.


(Exterior nighttime view of a house. Inside, a dad checks the mail while his kids play checkers in the living room)


BOY

Okay, Brady. Your move.

BRADY

Okay.

MOM

Come on, kids. Upstairs.

Bath time.


(As the kids and mom go upstairs, a shadow passes outside the front door and the doorbell rings. The kids and mom stop on the stairs and watch as the dad goes to the door. He opens the door, but no one is there)


MOM

Lyle?

LYLE (turning towards his wife, leaving the door open)

Probably just some kids.

It’s…


(Lyle is stabbed in the back with a large blade that protrudes out of his chest. As he falls to the ground, there are two men behind him in black suits wearing creepy, smiling skeleton masks. The man in front has the knife in his hand)


WIFE (to kids)

Run!


(The mom and kids run upstairs as the men follow. The kids run into a bedroom and close the door. The mom is in the hallway, leaning against the door as one of the men approaches. She screams as the man stabs her. The door opens (from the perspective of inside the room) and the killer is standing in front of the door while the mom is on the floor)


The killer enters the bedroom and starts looking around, stopping at a bed and pulling the blanket up to look under it. There is nothing there. From the perspective of the floor, we see his shoes as he walks around the room some more and stopping next to a second bed in the room. As he turns around to walk towards the door, we see the kids hiding under this bed.


As the camera zooms in on the kids terrified faces the bedroom door closes. A few seconds later the older boy is pulled from under the the bed by his feet and both kids scream.)


(The next morning, Sam and Dean arrive at the house in their FBI suits. There is yellow crime scene tape across the front door. Sam and Dean approach a police officer at the door and introduce themselves.)

SAM

Singer and Kripke. FBI.

POLICE OFFICER

Feds do home invasions now?

DEAN

Oh, yeah. We’re full service.

SAM

Something weird over the wire.

One of the bodies… Its blood was drained?

POLICE OFFICER

Oh, yeah. Throat torn out, the whole nine.

Some kind of cannibal crap.

DEAN

And the kids?

POLICE OFFICER

Taken.

SAM

What about the mom?

POLICE OFFICER

They left her, but they ripped out her tongue.

DEAN

Any idea what these guys look like?

POLICE OFFICER

Kinda. She drew this.


(The police officer shows Sam and Dean a drawing resembling the skeleton mask that the killers were wearing)


POLICE OFFICER II (OFF CAMERA)

Hey, sarge? You got a second?

POLICE OFFICER

Excuse me.

SAM

Sure. Thanks for your time.

DEAN

I recognize that face.

SAM

Yeah, me too.


(Sam and Dean leave the crime scene. The Impala is parked under a tree, off the road, Sam and Dean are standing on either side of the hood. Sam has a map out and Dean is looking through John’s journal.)


DEAN

Alright. Let’s see.

I think it was in ’86.

Dad was working a string of kidnappings along Route 77.

SAM (checking the map)

77.

DEAN

So, uh…

Akron, Canton, East Sparta.

He didn’t find much, but the witness did draw this.


(Dean shows Sam a picture of the skeleton mask in John’s journal)


Kids were taken.

The adults that weren’t drained had their…

SAM

Had their tongues ripped out.

DEAN Yeah.

You know what this is?

Mimes.

(Sam rolls his eyes)

Evil mimes.

SAM

Yeah, or vampires.

DEAN

Vamp-mimes.

Son of a bitch.

SAM

Alright.

Well, if this is the same nest and if the pattern holds, then they’ll target Canton next.

DEAN (referencing the journal)

Okay. It says here that, uh… they target families that are living outside of town, that are isolated, kids usually between the ages of 5 and 10.

SAM

Okay.

So, who in Canton fits that bill?


(It’s nighttime as a black van pulls up and stops outside a suburban home. Two men in skeleton masks, each carrying a large blade get out of the van and walk up to the front door. They nod at each other in a ‘let’s do this’ manner. They turn towards the door and a machete cuts off one of their heads. As the head falls of its shoulders, Dean is behind him, holding the machete.


SAM

Hey!


(The second vampire turns, and Sam shoots him in the leg. From the vampire’s perspective, Sam approaches, gun pointed at him, and shoots again).


(The vampire is tied up and sitting on a large tree stump)

DEAN

Hey.


(Dean pulls of the vampire’s mask, revealing a bullet hole in his forehead, and slaps his cheek)


Hey there, sleepy.

VAMPIRE (groggily)

What’d you hit me with?

DEAN

Oh, it speaks.

Not a mime. Still evil, though.

SAM

It was a bullet…

Soaked in dead man’s blood.

DEAN

So, let’s talk kids, hmm?

Those two that you grabbed a couple nights ago…

Where are they?

(Vampire laughs)

SAM (laughing also)

Yeah, you really should tell him.

VAMPIRE

And if I do, what? You let me go?

DEAN

Oh, no, no, no, no, no. No.

This isn’t a you-walk-out- of-here kind of a situation.

But see, if you tell us quick, you get this.


(Dean holds up the blood-stained machete)


But if you take your time, you get, uh… you get that.


(Sam opens up a switchblade)


VAMPIRE

Yeah, I’ll… I’ll take that itty-bitty one.

SAM

That’s a bad choice.

DEAN

You see, this… This is quick.

It’s clean.

You know, no muss, no fuss.

You blink, and you’re dead.

SAM

But a blade this small…

I’m gonna have to keep sawing and sawing to get your head off, and you’ll feel it.

Every muscle, tendon, every inch.

It could take hours.

DEAN (leaning closer to the vampire)

Oh, and if those kids are dead, he’s gonna use a spoon.

VAMPIRE

They…

They’re not dead.

They’re with the nest.

We…take a harvest.

Every few years, grab a couple kids, raise them up, feed them right, juice them.

We don’t do fast food.

SAM

Yeah. Alright.

Where are they?


(It’s nighttime as the Impala pulls up to an old barn. Sam and Dean exit the car and walk towards trunk)


SAM

This the place?

DEAN

Dark, creepy, something out of Wes Craven’s erotic fantasy?

Yeah. It’s 100% the place.

Alright.


(Dean unlocks the Impala’s trunk and opens the false bottom to reveal the weapons stash. Sam takes out a gun and Dean picks up a box and pulls out a shuriken (Chinese throwing star)


DEAN (pleading)

Come on, one time.

SAM

No.

DEAN

Why not?

SAM

No.

DEAN

But we could…


(Dean makes a throwing motion with the star as Sam backs out of the way)


SAM

Go with the machete.


(Sam and Dean enter the barn looking for the boys. As they walk through, vampires wearing the skeleton masks can be seen hiding inside and outside of the barn. Sam and Dean hear a noise and approach a stall with a closed door. They open it and find the two boys in there.)


DEAN

Hey, boys. Okay. Come on.

Stay behind us. We’re gonna keep you safe.

Come on.


(They all turn to leave but there are four skeleton-masked vampires blocking the door. One of them is particularly large.)

Sam turns the kids towards the back of the barn.)


SAM

Go. Go. Go.

Run!

ACT TWO

(Inside the barn, facing off with the vampires. They begin fighting, trading kicks and punches with Sam and Dean each beheading one of the vampires before being overtaken. Sam is unconscious and as Dean is being held down by the two remaining vampires, a woman walks over to him.)


DEAN

Well, I know you.

Jenny.


(Flashback to episode 1.20 Dead Man’s Blood where Sam and Dean, on their first vampire hunt, find Jenny, a woman who was turned into a vampire.)


(Chuckling) Son of a bitch.


JENNY

Hey, Dean.

DEAN


(As Dean stands up, he looks over Jenny’s shoulder and he sees Sam, still lying on the ground, reaching for a machete that was dropped during the fight. Dean tries to stall Jenny to give Sam time to get the machete)


Well, look at you.

(Dean looks at the vampire standing next to him)

You know, we tried to kill each other back in the day.

Yeah.

This is so weird.

It’s like running into somebody in high school, you know?

Somebody you don’t want to see.

Well, you look good.

You do.

I mean, a little dead, but, uh, good.

JENNY

Thanks.

DEAN

So, what, are you, like, the, uh… The big boss or something?

JENNY

No.

I just called dibs.


(Jenny bares her fangs and Sam chops her head off from behind. Sam, Dean and the vampires start fighting again. Sam eventually beheads the vampire is fighting, leaving Dean fighting with the very large vampire. The Vampire grabs Dean buy the jacket and pushes him against a post that has a metal bar sticking out of it. As he continues to push Dean against the post Sam comes up from behind and beheads him. The vampire falls to the ground.)


(Sam walks over to Dean and is putting his machete back in its case, not looking directly at Dean)

SAM

Alright.

Let’s go find those kids, get them outta here.

DEAN

Sam…

I don’t… Mm.

I don’t think I’m going anywhere.

SAM

What?

What are you talking about?

DEAN

There’s something in my…Something in my back.

It feels like it’s right through me.


(Sam stands directly in front of Dean, a few inches apart and reaches around to Dean’s back. As he brings his hand back out, it is covered with blood.)


(Dean groans)


Oh, God.

SAM

Alright. Um…

Hold on. Okay. Uh, I got you.

DEAN

No, no, no, no, no.

Don’t… Don’t… Don’t move me.

Don’t move me.

It feels like this thing’s holding me together right now.

Just give me…

Just give me a minute.

SAM

Yeah.

Um… alright.

I’ll call for help. I’ll get the first-aid kit.


(Sam takes out his phone and moves to walk away)


DEAN

Sam, Sam! Sam…

Stay wi…

Stay with me.

Can you stay with me, please?

SAM

Okay.

Yeah.

DEAN

Okay.

Okay.

Uh… right.

Alright. Listen to me.

Um…

You get those boys and you get them someplace safe, alright?

SAM

Dean…

We (motioning with his hand to himself and Dean) are gonna get them somewhere safe.

SAM

DEAN (shaking his head)

No.

You knew it was always gonna end like this for me.

It was supposed to end like this, right?

I mean, look at us.

Saving people, hunting things…

It’s what we do.

SAM

No, no.

Stop, okay?

Just… Just stop.

DEAN

It’s okay.

It’s okay.

It’s good.

It’s good.

We had one hell of a ride, man.

SAM

I will find a way, okay? I-I will find another way.

DEAN

No, man. No.

No. No, no, no, no.

No bringing me back, okay?

You know… You know that always ends bad.

SAM

Dean…

DEAN

Okay.

SAM

P-Please.

DEAN

I’m fading pretty…

I’m fading pretty quick, so… there’s a few things that I need you to hear.

Come here.


(Sam moves closer and Dean puts his hand on the side of Sam’s neck)


Let me look at you.

Yeah, there he is.

I’m so proud of you, Sam.


(Dean’s hand is on Sam’s shoulder and Sam is holding onto Dean wrist)


DEAN

You know that?

I’ve always looked up to you.


(Sam is getting emotional, trying not to cry)


Man, when we were kids, you were so damn smar… smart.

You never…

You never took any of dad’s crap.

I never knew how you did that.

And you’re stronger than me.

You always have been.

Hey, did I ever tell you… Did I ever tell you that night that, uh… that I ca… That I came for you when you were at school?

You know, when dad hadn’t come back from his hunting trip?

SAM

Yeah, um.. Uh, the Woman in White.

DEAN

The Woman in White. That’s right.

I must have stood outside your dorm for hours… because I didn’t… I didn’t know what… What you would say.


(Sam is visibly crying)


I thought you’d tell me to… to get lost or get dead.

And I don’t know what I would’ve done… if I didn’t have you.

‘Cause I was so scared.

I was scared, ’cause when it all came down to it, it was always you and me.

It’s always been you… and me.

SAM (crying)

Then don’t leave me.

Don’t leave me.

I can’t do this alone.

DEAN

Yes, you can.

SAM

Well, I don’t want to.

DEAN

Hey.

I’m not leaving you.

I’m gonna be with you…


(Dean is crying as he places his fist over Sam’s heart)


Right here… every day.

Every day you’re out there and you’re Li… And you’re living and you’re fighting, ’cause you…

You always keep fighting.

You hear me?

I’ll be there every step.

I love you so much.

My baby brother.

Oh, man.

Well, I did not think this would be the day.

But it is.

It is, and that’s…

Man… that’s okay.

I need you to… I need you to promise me.

I need you to…

To… to tell me… that it’s okay.

I need you to tell me that it’s okay.


(Sam looks away, shaking his head, crying)


SAM

No.

DEAN (softly pleading)

Look at me.

Look at me.

I need… I need…

I need you to tell me that it’s okay.

I need you to tell me…

Tell me it’s okay.


(Dean’s hand is on his chest and Sam reaches out and places his hand over Dean’s)


SAM (through tears)

Dean…

it’s okay.

You can go now.


(Dean places his other hand over Sam’s and the boys lean their heads against each other)


DEAN

Goodbye, Sam.

Goodbye.


(Dean closes his eyes. As one last tear streams down his face, his head falls forward onto Sam’s shoulder. Sam sobs as he holds onto Dean)

ACT THREE

(Brothers in Arms” by Dire Straits plays in the background as Sam and Miracle stand by Dean’s funeral pyre (and in the bunker scenes that follow). Sam hesitates for several seconds while holding Dean’s Zippo lighter in his hand. He eventually opens the lighter, lights it, takes a breath and throws it on the pyre. The pyre ignites and in a matter of seconds is fully ablaze. Sam watches it burn with tears in his eyes.)


🎶 These mist covered mountains 🎶

🎶 Are a home now for me 🎶

🎶 But my home was the lowlands 🎶

🎶 And always will be 🎶

🎶 Someday, you’ll return to 🎶

🎶 Your valleys and your farms 🎶

🎶 And you’ll no longer burn to be brothers in arms 🎶


(In the bunker, Sam’s alarm clock goes off at 8:00 a.m. He reaches over to turn it off. Sitting up in bed, he runs his hands over his face and through his hair)


🎶 Through these fields of destruction 🎶

🎶 Baptisms of fire 🎶

🎶 I’ve witnessed your suffering 🎶

🎶 As the battle raged high 🎶


(Sam is going through the motions of making eggs in the kitchen. He’s staring at the eggs, half-heartedly stirring them, and is startled when the toast pops out of the toaster. He looks over, as if to see if Dean will catch the toast.


🎶 And though they did hurt me so bad 🎶

🎶 In the fear and alarm 🎶

🎶 You did not desert me, my brothers in arms 🎶


(Sam continues to move sadly around the bunker, finding things that remind him of Dean, like their initials carved into the library table.)


🎶 Now the sun’s gone to hell 🎶

🎶 And the moon’s riding high 🎶

🎶 Let me bid you farewell 🎶

🎶 Every man has to die 🎶

🎶 But it’s written in the starlight 🎶

🎶 And every line in your palm 🎶

🎶 We are fools to make war on our brothers in arms 🎶


(Sam goes into Dean’s room, looking around at the guns on the wall, two beer bottles on the table. He eventually sits down on Dean’s bed and Miracle comes over to him. Sam pets Miracle’s head as he starts to cry.


SAM

Yeah.

Yeah, I know.

(Miracle whines)

Yeah, me too.


(As he’s sitting in Dean’s room, Sam hears a cell phone vibrating. He opens Dean’s desk drawer and rifles through the various cell phones until he finds one marked ‘Dean’s other other phone’ buzzing.)


SAM (tentatively)

Hello?

VOICE ON PHONE

Um, hi. Agent Bon Jovi?

SAM

Uh, this is…

Agent Bon Jovi.

VOICE ON PHONE

Uh, okay. Well, look.

I-I know this is gonna sound nuts, but I’m down in Austin, and we’ve had a few bodies turn up minus their hearts.

Um, and a friend of mine, Donna Hanscum…

She said you were the guy to call.

Um, Agent… you there?

SAM

Yeah, I’m here.

(Sam pauses, emotionally)

I’m on my way.


(Sam and Miracle move to leave the bunker. When they get to the top of the stairs Sam turns around and looks over the bunker. He walks out the door and the lights in the bunker go off, one by one, until the bunker is in total darkness.

ACT FOUR

(Dean’s funeral pyre is burning.

Dean is standing on a country road, looking out over a beautiful mountain landscape.)


DEAN (smiling)

Well, at least I made it to Heaven.

BOBBY

Yep.


(Dean, startled, looks towards the voice and sees Bobby, sitting on a chair in front of ‘Harvelle’s Roadhouse’


DEAN

What memory is this?

BOBBY (laughing)

It ain’t, ya idjit.

DEAN

Yeah, it is,

’cause the last I heard, you… you were in Heaven’s lock-up.

BOBBY

Was.

DEAN

Now I’m not.

BOBBY

That kid of yours, before he went… wherever, made some changes here.

Busted my ass out. And then he…


(Dean sits down next to Bobby)


Well, he set some things right. Tore down all the walls up here.

Heaven ain’t just reliving your golden oldies anymore.

It’s what it always should have been.

Everyone happy. Everyone together.

Rufus lives about 5 miles that way… With Aretha.

Thought she’d have better taste.

And your mom and dad… they got a place over yonder.

It ain’t just Heaven, Dean.

It’s the Heaven you deserve.

And we’ve been waiting for you.


(Bobby opens a cooler between their chairs and takes out a couple of beers for him and Dean)


DEAN

So, Jack did all that?

BOBBY

Well… Cass helped.

It’s a big, new world out there.

You’ll see.

DEAN (takes a sip of beer)

Oh, wow.

This tastes like the first drink I ever shared with my dad.

BOBBY

Quality stuff?

DEAN

No, it’s crap.

But it was fantastic.

BOBBY

Just like this.

DEAN (a little sadly)

It’s almost perfect.

BOBBY (looking towards Dean)

He’ll be along.

Time up here, it’s… it’s different.

You got everything you could ever want… or need or… dream.

So, I guess the question is… what are you gonna do now, Dean?


(Dean looks away from Bobby and sees the Impala, with the original KAZ 2Y5 license plate, parked on the road)


DEAN

I think I’ll go for a drive.

BOBBY

Have fun.

DEAN

Hey, baby.


(Dean starts the car and turn on the radio. ‘Carry on Wayward Son’ by Kansas plays from the radio)


🎶 Carry on my wayward son 🎶

🎶 There’ll be peace when you are done 🎶


DEAN

Ah!

I love this song.


🎶 Lay your weary head to rest 🎶

🎶 Don’t you cry no more 🎶


Whoo!


(Deans speeds off down the road. The song continues to play as the scene shifts between Dean driving down the road and Sam’s life on earth.)


(A small boy wearing overalls with ‘Dean’ embroidered on the front is walking next to Sam. Sam picks him up, laughing.)


(Dean driving)


(Sam teaching a young Dean II how to catch a baseball as a woman watches from the house.)


(Dean driving)


🎶 Ahhhhhhhh 🎶


(Sam doing homework with a teenaged Dean II at the table in his house. A large picture of John, Mary, Sam and Dean hangs in the living room.)


🎶 Once I rose above the noise and confusion 🎶

🎶 Just to get a glimpse beyond this illusion 🎶

🎶 I was soaring ever higher 🎶

🎶 But I flew too high 🎶


(Dean driving)


🎶 Though my eyes could see, I still was a blind man 🎶

🎶 Though my mind could think, I still was a madman 🎶


(A gray-haired Sam goes into his garage and pulls the tarp off of the Impala. He sits inside, puts his hands on the steering wheel and cries while remembering Dean.)


🎶 I hear the voices when I’m dreaming 🎶

🎶 I can hear them say 🎶

🎶 Carry on, my wayward son 🎶

🎶 There’ll be peace when you are done 🎶

🎶 Lay your weary head to rest 🎶

🎶 Don’t you cry no more 🎶

🎶 On a stormy sea of moving emotion 🎶

🎶 Tossed about, I’m like a ship on the ocean 🎶

🎶 I set a course for winds of fortune 🎶

🎶 But I hear the voices say 🎶

🎶 Carry on, my wayward son 🎶

🎶 There’ll be peace when you are done 🎶

🎶 Lay your weary head to rest 🎶

🎶 Don’t you cry 🎶

🎶 Don’t you cry no more 🎶


(Dean driving)


(An aged, sick Sam lies in a hospital bed in the living room of his house, directly under the portrait of the four Winchesters. He is hooked up to medical monitors and oxygen. Adult Dean II walks into the room and there is an anti-possession tattoo on his forearm. He comes and sits on the bed next to Sam, placing his hand on Sam’s)


DEAN II

Dad.

It’s okay.

You can go now.


(Carry On Wayward Son” by Neoni begins to play)


🎶 Carry on, my wayward son 🎶

🎶 There’ll be peace when you are done 🎶

🎶 Lay your weary head to rest 🎶

🎶 Don’t you cry no more 🎶


(Sam nods, places his hand on Dean’s. He closes his eyes as his head falls to the side a single tear streams down his face. The monitors flatline and begin to beep.)


🎶 On a stormy sea of moving emotion 🎶

🎶 Tossed about, I’m like a ship on the ocean 🎶

🎶 I set a course for winds of fortune 🎶

🎶 But I hear the voices say 🎶

🎶 Carry on, my wayward son 🎶

🎶 There’ll be peace when you are done 🎶

🎶 Lay your weary head to rest 🎶

🎶 Don’t you cry no more 🎶


(Dean arrives at a bridge over a river and slows to a stop in the middle of it.)


🎶 No more 🎶

🎶 No more 🎶

🎶 Don’t you cry no more 🎶


(Dean gets out of the Impala and looks around with a satisfied expression. He walks over to the rail, looks out over the river and smiles.)


🎶 Now your life’s no longer empty 🎶

🎶 Surely, Heaven waits for you 🎶

🎶 Carry on, my wayward son 🎶

🎶 There’ll be peace when you are done 🎶

🎶 Lay your weary head to rest 🎶


(Dean gets a puzzled look on his face, pauses for a moment and smiles. He looks slightly over his shoulder)


🎶 Don’t you cry no more 🎶


DEAN

Hey, Sammy.

SAM (Sam is the age he was when Dean died)

Dean.


(The boys walk over to each other, smile and hug. They walk over to the railing, Dean’s arm around Sam’s shoulder and smile, contentedly.)

ACT FIVE

(Jared and Jensen are on the bridge in the final scene)


JENSEN

Thank you, the fans.

Through blood, sweat, laughter, and tears, you’ve kept us on for 15 years.


JARED

There’s no way we would have ever been here without you and your support and your love, so thank you.

We will remain forever grateful for the opportunity and the honor to play these characters for so long, and we felt you guys here with us all the time.

So thank you.


(The camera pulls back to show Jared, Jensen and the cast and crew all on the bridge, waving)


EXECUTIVE PRODUCER ROBERT SINGER

And cut.

Subscribe
Notify of
guest

0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Δείτε όλα τα σχόλια

Τελευταία Άρθρα

Καλύτερα Επεισόδια The Winchesters

Iro
Iro
Από πάντα ήμουν fan των σειρών μυστηρίου αλλά στο Supernatural βρήκα το συνδυασμό που αναζητούσα: αγωνία, χιούμορ και πάλι αγωνία. Αυτό που με κέρδισε στην αγαπημένη μας σειρά είναι ότι τα απίθανα φαίνονται τόσο αληθινά και οι πρωταγωνιστές δεν είναι οι κλασσικοί σούπερ ήρωες, στοιχεία που την κάνουν να ξεχωρίζει από άλλες σειρές του ίδιου είδους. Από τότε (2007) η σχέση μου με το Supernatural είναι καρμική ιδιαίτερα όταν ανακάλυψα ότι αρέσει και σε κάποιον άλλο ο Bob Seger! (Dean)

Περισσότερα Άρθρα